Yeni Bilet

Yeni bilet ekranı, etkinlik bileti oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Ekran üzerinde bilet bilgileri, müşteri bilgileri, hizmet, ödeme, e-Bilet, XSLT ve not alanları bulunmaktadır.

Bilet Bilgileri

Belge tipi alanında Satış ve İade seçimleri listelenmektedir. Kullanıcının referans numaraları girmesi için bir alan oluşturulmuştur.

../_images/1et.png

Ön Ek alanında Ayarlar >e-Belge Ayarları >Ön Ek Ayarları ekranında kullanıcı hesabınız için aktif hale getirilmiş ön ekler seçenek olarak gelmektedir.

BİLGİ: Kullanıcı, Türk Lirası’ndan farklı bir para birimi seçtiğinde güncel döviz kuru bilgisi otomatik olarak getirilmektedir.

../_images/2et.png ../_images/3et.png

Müşteri Bilgileri

Müşterinin VKN/TCKN, Adı, Soyadı, Ticari Sicil No, Adres ve İletişim bilgileri bu bölümde, ilgili alanlarda eklenir.

../_images/4et.png

BİLGİ: “e-Posta gönderilsin” butonu aktifleştirildiğinde müşteri bilgilerinin e-posta olarak gönderimi sağlanmaktadır.

Hizmet Bilgileri

Bu bölümde, eklenen Hizmet kalemlerinin satır bazlı listelendiği tablo bulunmaktadır.

  • Hizmet Türü: İlgili hizmet bu ekrandan seçilir. Seyahat, bagaj, iptal değişiklik tazminatı, ceza, yemek, koltuk seçimi ve diğer seçenekleri yer almaktadır.

  • Açıklama: İlgili hizmet için açıklamalar bu ekranda girilir.

  • İskonto Oranı %: Eğer ilgili kaleme uygulanacak bir indirim var ise, bu alanda, indirimin oranı eklenir.

  • İskonto Tutarı: İskonto oranı girilmişse, İskonto tutarı otomatik olarak hesaplanır. Ancak bu alan değeri kullanıcı tarafından direkt değiştirilebilmektedir.

  • KDV Tutarı: Sistem tarafından otomatik hesaplanır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.

  • Vergi Ekle: Hizmet satırına KDV haricinde bir vergi eklenmek istenildiğinde bu düğme kullanılmalıdır. Bu düğmeye tıklanıldığında Vergi Türü, Vergi Oranı ve Vergi Tutarı alanları açılmaktadır. Bu alanlardan Vergi Türü ve Vergi Oranı bilgileri girildikten sonra Vergi Tutarı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Her bir Hizmet kalemi için vergiler teker teker eklenmektedir.

../_images/5et.png

Bilet KDV haricinde farklı bir vergi eklenmek istendiğinde “Vergi Ekle” düğmesine tıklanır ve ekrana getirilen açılır listeden eklenmek istenen vergi türü seçimi yapılır, vergi oranı girilir.

../_images/6et.png

“Vergi Ekle” düğmesi ile ilgili bilet için birden fazla vergi eklemek mümkündür.

../_images/7et.png

Ödeme Bilgileri

Ödeme şeklinin ve ödeme açıklamasının girildiği ekrandır. Ödeme şekli olarak banka kartı, bedelsiz, çoklu, kredi kartı, puan, mahsup, mahsup puan, mil, nakit, pass, promosyon ve diğer seçenekleri seçilebilmektedir. Kullanıcı, ödemesiyle ilgili açıklamayı bu ekrandan ekleyebilmektedir.

../_images/8et.png

e-Bilet

e-Bilet bölümü, e-Bilet Uygulaması kapsamında bulunması gereken bilgilerin eklendiği bölümdür.

Etkinliğin Zamanı, Etkinlik Adı, Açıklama, Gider Gösteren VKN/TCKN, Gider Gösteren Ünvan/Adı Soyadı, Organizatör VKN/TCKN ve Koltuk No, Etkinlik Yeri, Etkinliğin Yapılacağı İl ve Etkinliğin Yapılacağı Belediye bilgilerinin girildiği ekrandır.

../_images/9et.png

Not

Bilete eklenmek istenen bir açıklama olması durumunda bu alan kullanılır.

../_images/10et.png

Gelişmiş butonu aktifleştirildiğinde bulunan Richtext özelliği ile not olarak eklemek istediğiniz metni liste şeklinde, kalın yazı, italik yazı gibi şekillerle düzenleyebilirsiniz.

../_images/11et.png

XSLT

Bu alan sistemde birden fazla XSLT dosyasının yüklü olduğu durumda görüntülenir ve bilet hangi XSLT dosyası ile oluşturulacağı seçimi bu alanda yapılmaktadır. XSLT dosyaları sisteme yetkililer tarafından eklenmektedir. Ön değer olarak “master” getirilmektedir. Kullanıcı bu alandan XSLT seçimi yaparak biletin istediği görünümde oluşturulmasını sağlamaktadır.

../_images/xsltt.png