Kira Yönetimi

Kira Yönetimi alt modülü firmanın kira giderleri takibi yapabileceği modül olarak tasarlanmıştır.

Ekran ilk açıldığında üst bölümde filtreler, görünüm, ayarlar ve sağ üstte “Yeni Kayıt” butonu bulunmaktadır. Bu alanın hemen altında ise işlemler ve kira kayıtlarının listelendiği grid bulunmaktadır.

“Yeni Kayıt” butonuna tıklanmasıyla yeni kira kaydı ekranı açılacaktır. Fiş tarihi ve alacak/borç hesap tanımlamaları yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklandığında listeleme ekranına geri dönülecektir.

../../_images/kira.png

Grid üzerinden bir kira kaydı seçildiğinde muhasebeleşmiş kayıtlar için; görüntüle, ters kayıt, fiş hareketlerine git, muhasebeleşmemiş kayıtlar için; sil, düzenle ve muhasebeleştir işlemleri görüntülenecektir.

Görüntüle işlemi seçildiğinde kira kaydı detay ekranında açılacaktır.

Ters Kayıt işlemi seçildiğinde kira kaydı için atılan fiş hareketinin ters kaydı oluşturularak fiş hareketlerinde görülmesi sağlanacaktır.

Fiş Hareketlerine Git işlemi seçilmesiyle fiş hareketleri ekranında atılan kaydın ön izleme ekranında görüntülenmesi sağlanacaktır.

Sil işlemi seçildiğinde ters kaydı alınmış bir kira kaydının silinmesi sağlanacaktır.

Düzenle işlemi seçildiğinde muhasebeleşmemiş kira kaydının güncellenebilmesi sağlanacaktır.

Muhasebeleştir işlemi seçildiğinde ilgili kira kaydına ait fiş hareketi kaydı oluşturulması sağlanacaktır.

Kopyala işlemi ile seçilen kira kaydına ait bilgiler yeni kira ekranına getirilecektir. Bu işlem ile kolaylıkla yeni kira kaydı oluşturulabilmektedir.