Yeni e-SMM

Yeni e-SMM ekranı, e-SMM oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Ekran üzerinde makbuz bilgileri, müşteri bilgileri, mal/hizmet, XSLT ve not alanları bulunmaktadır.

../_images/117.png

Ön Ek alanında Ayarlar >e-Belge Ayarları >Ön Ek Ayarları ekranında kullanıcı hesabınız için aktif hale getirilmiş ön ekler seçenek olarak gelmektedir.

BİLGİ: Kullanıcı, Türk Lirası’ndan farklı bir para birimi seçtiğinde güncel döviz kuru bilgisi otomatik olarak getirilmektedir.

../_images/27.png ../_images/37.png

Müşteri Bilgileri

Alıcıya ait bilgilerin girildiği bölümdür.

Makbuz alıcısı Adres Defterinde kayıtlı ise VKN/TCKN bilgisi girildikten sonra diğer alanlar otomatik olarak getirilir. Eğer alıcı Adres Defterinde kayıtlı değilse, alıcının VKN/TCKN, Adı, Soyadı, Ticari Sicil No, Adres ve İletişim bilgileri de bu bölümde, ilgili alanlarda eklenir.

../_images/48.png

İstenilmesi durumunda “Adresi Güncelle” seçeneği ile müşteri bilgileri Adres Defterine kayıt edilebilir. Bu sayede bir makbuz oluşturma adımlarında aynı alıcının VKN/TCKN bilgisi girildiğinde bu bölümdeki diğer bilgiler otomatik olarak doldurulur.

Mal/Hizmet

Bu bölümde, eklenen Mal / Hizmet kalemlerinin satır bazlı listelendiği tablo bulunmaktadır.

Mal / Hizmet Ekle düğmesine tıklandığında, yeni mal hizmete ait bilgilerin girildiği kısım açılmaktadır. Bu kısımdaki alanlar:

  • Mal/Hizmet: İlgili mal ya da hizmetin adı bu ekranda girilir.

  • Brüt Ücret: Brüt ücret sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından ücret olarak ödenen toplam tutardır.

../_images/55.png

Not

Makbuza eklenmek istenen bir açıklama olması durumunda bu alan kullanılır.

../_images/64.png

Gelişmiş butonu aktifleştirildiğinde bulunan Richtext özelliği ile not olarak eklemek istediğiniz metni liste şeklinde, kalın yazı, italik yazı gibi şekillerle düzenleyebilirsiniz.

../_images/74.png

XSLT

Bu alan sistemde birden fazla XSLT dosyasının yüklü olduğu durumda görüntülenir ve makbuzun hangi XSLT dosyası ile oluşturulacağı seçimi bu alanda yapılmaktadır. XSLT dosyaları sisteme yetkililer tarafından eklenmektedir. Ön değer olarak “master” getirilmektedir. Kullanıcı bu alandan XSLT seçimi yaparak makbuzun istediği görünümde oluşturulmasını sağlamaktadır.

../_images/84.png

Bu alanlar doldurulduktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Kaydet” veya “Gönder” butonuna basılmalıdır.

“Kaydet” butonuna basılmasıyla ilgili makbuz taslaklar ekranında listelenecektir.

“Gönder” butonuna basılması durumunda oluşturulan makbuzlar taslaklara gitmeden direkt olarak GİB’e iletilmek üzere Makbuz Listesi ekranında listelenecektir.

“Vazgeç” butonu basılması durumunda yeni e-SMM ekranında girilen bilgiler kaydedilmeden Taslaklar ekranına dönülecektir.