Authentication

Web Service Authentication Token Oluşturma

Turkcell e-Şirket web servislerine erişim için geçerli bir username, password ve client_id ile https://coretest.isim360.com/v1/token servisi çağrılır.

Servisten dönen response da yer alan access_token alanındaki değer servis erişimi için kullanılacak olan token’dır.

Örnek postman ekranı;

../../_images/token.jpg