e-Arsiv Fatura Yapısı

Turkcell e-Şirket, e-Arşiv servisleri kullanımı kapsamında oluşturulacak olan servis çağrılarında temelde GİB tarafından e-Fatura süreçleri kapsamında sunulan UBL formatı ve bu formata ek olarak gereksinim duyulan bir kaç ek alanı beklemektedir. Fatura üretimi kapsamında değerlendirilmesi gereken bilgiler şu şekildedir:

1.1 Düzenleme Saati

e-Arşiv kapsamında oluşturulacak tüm fatura senaryolarında “Düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının saat ve dakika olarak gösterilmesi zorunludur.(433/7. Mad)” ibaresi yer almaktadır. Bu bağlamda üretilecek fatura içerisinde kullanılması gereken UBL alan “issueTime” dır.

Format:

1
 <cbc:IssueTime>HH:MM:SS</cbc:IssueTime>

Örnek Kullanım:

1
 <cbc:IssueTime>17:12:38</cbc:IssueTime>

1.2 Vergiye Tabi Tutar

e-Arşiv kapsamında oluşturulan fatura içerisinde yer alacak kalem bazında vergiye tabi tutar bilgisi için kullanılacak ana UBL bloğu “TaxableAmount” dur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken tutar bilgisine ait para biriminin ifade edildiği “currencyID” bilgisinin eklenmesidir.

Format:

1
2
3
4
 <cac:TaxTotal>
   <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">Vergi Tutarı</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxSubtotal>
   <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">Vergiye Tabi Tutar</cbc:TaxableAmount>

Örnek Kullanım:

1
2
3
4
5
 <cac:TaxTotal>
   <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">45.11</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxSubtotal>
   <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">263.00</cbc:TaxableAmount>
   ...

1.3 Sevk İrsaliyesi

e-Arşiv kapsamında oluşturulan fatura içerisinde bir irsaliye bilgisi yazılacak ise kullanılması gereken ana UBL bloğu “DespatchDocumentReference” dır.

Format:

1
2
3
4
 <cac:DespatchDocumentReference>
   <cbc:ID>İrsaliye No</cbc:ID>
   <cbc:IssueDate>İrsaliye Tarihi</cbc:IssueDate>
 </cac:DespatchDocumentReference>

Örnek Kullanım:

1
2
3
4
 <cac:DespatchDocumentReference>
   <cbc:ID>1000</cbc:ID>
   <cbc:IssueDate>2015-08-28</cbc:IssueDate>
 </cac:DespatchDocumentReference>

1.4 Satış İşleminin Yapıldığı Web Sitesi

e-Arşiv kapsamında oluşturulan fatura içerisinde satış işleminin yapıldığı web sitesi belirtilmesi gerekiyor ise kullanılacak UBL alanı “AccountingSupplierParty > Party” altındaki “WebsiteURI” dir. Bu alan internet satışlarında zorunludur.

Format:

1
2
3
4
 <cac:AccountingSupplierParty>
   <cac:Party>
     <cbc:WebsiteURI>Satış işleminin Yapıldığı Web Site Adresi</cbc:WebsiteURI>
     ...

Örnek Kullanım:

1
2
3
4
 <cac:AccountingSupplierParty>
   <cac:Party>
     <cbc:WebsiteURI>http://www.medyasoft.com.tr</cbc:WebsiteURI>
     ...

1.5 Ödeme Şekli

e-Arşiv kapsamında oluşturulan fatura içerisinde bir ödeme şekli belirtilmesi gerekiyor ise kullanılacak UBL alanı “PaymentMeans” altındaki “PaymentMeansCode” dur. Bu alan internet satışlarında zorunludur.

Format:

1
2
3
 <cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentMeansCode>Ödeme Şekli Kodu</cbc:PaymentMeansCode>
   ...

Örnek Kullanım:

1
2
3
 <cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
   ...

İlgili alana gelebilecek kodlar şu şekildedir:

KOD AÇIKLAMA
1 ODEMEARACISI
10 KAPIDAODEME
30
EFT/HAVALE
48 KREDIKARTI/BANKAKARTI
97 DIGER

İlgili KOD bilgisinin 97 yani DİĞER olarak belirtilmesi durumunda bu diğer parametresinin ne olduğu “InstructionNote” alanında açıklanmalıdır. İlgili kullanıma ilişkin format bilgisi aşağıdaki gibidir:

Format:

1
2
3
4
 <cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentMeansCode>97</cbc:PaymentMeansCode>
   <cbc:InstructionNote>Diğer Ödeme Şekli Bilgisi</cbc:InstructionNote>
   ...

1.6 Ödeme Aracısı Adı

e-Arşiv kapsamında oluşturulan fatura içerisinde bir ödeme tarihi belirtilmesi gerekiyor ise kullanılacak UBL alanı “PaymentMeans” altındaki “PaymentChannelCode” dur. Format:

1
2
3
 <cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentChannelCode>Ödeme Aracısı Adı</cbc:PaymentChannelCode>
   ...

Örnek Kullanım:

1
2
3
 <cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentChannelCode>XYZ Aracısı</cbc:PaymentChannelCode>
   ...

1.7 Ödeme Tarihi

e-Arşiv kapsamında oluşturulan fatura içerisinde bir ödeme tarihi belirtilmesi gerekiyor ise kullanılacak UBL alanı “PaymentMeans” altındaki “PaymentDueDate” dur. Bu alan internet satışlarında zorunludur.

Format:

1
2
3
4
 <cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentMeansCode>Ödeme Şekli Kodu</cbc:PaymentMeansCode>
   <cbc:PaymentDueDate>Ödeme Tarihi Bilgisi</cbc:PaymentDueDate>
   ...

Örnek Kullanım:

1
2
3
4
 <cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentMeansCode>1</cbc:PaymentMeansCode>
   <cbc:PaymentDueDate>2015-08-31</cbc:PaymentDueDate>
   ...

1.8 Gönderiyi Taşıyanın Adı Soyadı/Ünvanı ve VKN/TCKN Bilgisi

e-Arşiv kapsamında oluşturulan fatura içerisinde gerçekleşen satışa ilişkin bir “Gönderiyi Taşıyanın Adı Soyadı/Ünvanı ve VKN/TCKN Bilgisi” belirtilmesi gerekiyor ise kullanılacak UBL alanı “Delivery” altındaki “CarrierParty” dir. Bu alan internet satışlarında zorunludur. Bu senaryoda gönderiyi taşıyan bir kişi ise “cbc:ID” etiketi “schemeID” değeri olarak “TCKN” almalıdır ve “cac:Person” etiketi eklenmelidir:

Format:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 <cac:Delivery>
   <cac:CarrierParty>
     <cac:PartyIdentification>
       <cbc:ID schemeID="TCKN">TC Kimlik No Bilgisi</cbc:ID>
     </cac:PartyIdentification>
     <cac:Person>
       <cbc:FirstName>Taşıyıcı Adı</cbc:FirstName>
       <cbc:FamilyName>Taşıyıcı Soyadı</cbc:FamilyName>
     </cac:Person>
     ...

Örnek Kullanım:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 <cac:Delivery>
   <cac:CarrierParty>
     <cac:PartyIdentification>
       <cbc:ID schemeID="TCKN">12345678901</cbc:ID>
     </cac:PartyIdentification>
     <cac:Person>
       <cbc:FirstName>Murat</cbc:FirstName>
       <cbc:FamilyName>Korkmaz</cbc:FamilyName>
     </cac:Person>
     ...

Bu senaryoda gönderiyi taşıyan bir kurum ise “cbc:ID” etiketi “schemeID” değeri olarak “VKN” almalıdır ve “cac:PartyName” etiketi eklenmelidir:

Format:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 <cac:Delivery>
   <cac:CarrierParty>
     <cac:PartyIdentification>
       <cbc:ID schemeID="VKN">Vergi Kimlik No Bilgisi</cbc:ID>
     </cac:PartyIdentification>
     <cac:PartyName>
       <cbc:Name>Kargo Taşıyıcı Kurum Unvan Bilgisi</cbc:Name>
     </cac:PartyName>
   ...

Örnek Kullanım:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 <cac:Delivery>
   <cac:CarrierParty>
     <cac:PartyIdentification>
       <cbc:ID schemeID="VKN">1234567801</cbc:ID>
     </cac:PartyIdentification>
     <cac:PartyName>
       <cbc:Name>ŞİMŞEKLER NAKLİYAT</cbc:Name>
     </cac:PartyName>
     ...

1.9 Satışa Konu Malın Gönderildiği Veya Hizmetin İfa Edildiği Tarih

e-Arşiv kapsamında oluşturulan fatura içerisinde gerçekleşen satışa ilişkin bir “2.7. Satışa Konu Malın Gönderildiği Veya Hizmetin İfa Edildiği Tarih” belirtilmesi gerekiyor ise kullanılacak UBL alanı “Delivery > Despatch” altındaki “ActualDespatchDate” dir. Bu alan internet satışlarında zorunludur.

Format:

1
2
3
4
5
 <cac:Delivery>
   <cac:Despatch>
     <cbc:ActualDespatchDate>Tarih Bilgisi</cbc:ActualDespatchDate>
   </cac:Despatch>
   ...

Örnek Kullanım:

1
2
3
4
5
 <cac:Delivery>
   <cac:Despatch>
     <cbc:ActualDespatchDate>2015-08-31</cbc:ActualDespatchDate>
   </cac:Despatch>
   ...

2. Raporlama Ek Alanları

e-Arşiv süreci kapsamında gerçekleştirilmesi gereken işlemlerden bir tanesi de Gelir İdaresi Başkanlığı’na sisteme bağlı bulunan mükelleflere ilişkin bir rapor gönderiminin gerçekleştirilmesidir. Bu rapor kapsamında oluşturulacak fatura UBL’i içerisine bazı ek alanların eklenmesi beklenmektedir.

2.1 Gönderim Tipi Bilgisi

Turkcell e-Şirket’e web servis üzerinden gönderilen faturanın hangi yöntem ile alıcısına iletileceğinin belirtildiği zorunlu alandır. İlgili düzenleme kapsamında kullanılacak UBL alanı “AdditionalDocumentReference” dır.

Bu alan sistem üzerinde yer alan default fatura tasarımında GİB tarafından elektronik ortamda iletilen faturalarda bulunması gereken ve “Faturanın alt kısmında ayrıca “e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.” İfadesine yer verilmelidir.(433 mad. 6.1. mad.)” ibaresinde belirtilen bilginin gösteriminde de kullanılmaktadır.

Format:

1
2
3
4
5
 <cac:AdditionalDocumentReference>
   <cbc:ID>SendType</cbc:ID>
   <cbc:IssueDate>2015-12-28</cbc:IssueDate>
   <cbc:DocumentType>ELEKTRONIK</cbc:DocumentType>
 </cac:AdditionalDocumentReference>

Bu alanda yer alan documentType bilgisinin alabileceği değerler “ELEKTRONIK” veya “KAGIT” şeklindedir.

2.2 İnternet Satışı Bilgisi

Turkcell e-Şirket’e web servis üzerinden gönderilen faturanın bir internet satışına istinaden düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği alandır. İlgili düzenleme kapsamında kullanılacak UBL alanı “AdditionalDocumentReference” dır. Bu alan sistem üzerinde yer alan default fatura tasarımında GİB tarafından elektronik ortamda iletilen faturalarda bulunması gereken “Web Sitesi”, “Ödeme Şekli”, “Ödeme Tarihi”, “Gönderiyi Taşıyanın Adı Soyadı / Ünvanı ve VKN/TCKN Bilgisi”, “Satışa Konu Malın Gönderildiği Veya Hizmetin İfa Edildiği Tarih” bilgisinin yanında “İade Bölümü ve “Söz Konusu faturalar üzerinde ayrıca “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesine yer verilmelidir.(433/10. Mad.)” ibaresinde belirtilen bilgilerin gösteriminde de kullanılmaktadır.

Format:

1
2
3
4
5
 <cac:AdditionalDocumentReference>
   <cbc:ID>IsInternetSale</cbc:ID>
   <cbc:IssueDate>2015-12-28</cbc:IssueDate>
   <cbc:DocumentType>true</cbc:DocumentType>
 </cac:AdditionalDocumentReference>

Bu alanda yer alan documentType bilgisinin alabileceği değerler “true” veya “false” şeklindedir.

2.3 Parametrik “İrsaliye Yerine Geçer” Bilgisi

ePlatform’a web servis üzerinden gönderilen faturanın üzerine “İrsaliye Yerine Geçer” ibaresinin basılmasının engellenebileceği opsiyonel bir alandır. Bu noktada varsayılan fatura tasarımı normalde fatura bir irsaliye bilgisi içeriyor ise bu bilgiyi yazar, içermiyorsa “İrsaliye Yerine Geçer” bilgisini yazar. Eğer kullanıcı bir senaryodan / sebepten ötürü ilgili fatura irsaliye bilgisi içermiyorsa bile bu ifade yazmasın istiyorsa bu alan “true” gönderilmelidir. Bu alanın “false” gönderildiği veya hiç gönderilmediği senaryoda sistem yukarıda bahsedilen varsayılan işleyişine göre tasarıma işleyecektir.

Format:

1
2
3
4
5
 <cac:AdditionalDocumentReference>
   <cbc:ID>HideDespatchMessage</cbc:ID>
   <cbc:IssueDate>2015-12-28</cbc:IssueDate>
   <cbc:DocumentType>false</cbc:DocumentType>
 </cac:AdditionalDocumentReference>

Bu alanda yer alan documentType bilgisinin alabileceği değerler “true” veya “false” şeklindedir.

2.4 Tesisat Numarası Bilgisi Parametresi

Telefon, gsm, elektrik, su, gaz, internet, televizyon aboneliği gibi abonelik esasına göre fatura düzenleyen mükelleflerin müşterileri adına tahsis ettikleri tesisat, hizmet veya hat numaralarının GİB’e gönderilecek raporda yazılması zorunludur. Bu kapsamda UBL üzerinde yer alan “AccountingCustomerParty” alanı altında yer alan “PartyIdentification > ID” alanı kullanılacaktır. ID alanına belirtilmesi gereken “schemeID” değerinin hangi değerleri alabileceği ekte “UBL-TR Kod Listeleri v1.9” dokümanında yer alan “3. Kimlik Şemaları > 3.1. Alıcı / Satıcı Numarası” başlığı altından incelenebilir.

Örnek Kullanım:

1
2
3
4
5
 <cac:AccountingCustomerParty>
   <cac:Party>
     <cac:PartyIdentification>
       <cbc:ID schemeID="ABONENO">1234567890</cbc:ID>
       ...

Bu noktada fatura içerisinde ABONENO, TESISATNO, SAYACNO gibi birden fazla bilgi olabilmesine rağmen raporda bu bilgilerden sadece bir tanesi beyan edilebilmektedir. Beyan edilecek bu bilginin GİB’e gönderilecek raporda yer alması için “AdditionalDocumentReference” alanında aşağıdaki şekilde bir bilgi aktarımı gerekmektedir.

Örnek Kullanım:

1
2
3
4
5
 <cac:AdditionalDocumentReference>
   <cbc:ID>SubscriptionType</cbc:ID>
   <cbc:IssueDate>2015-12-28</cbc:IssueDate>
   <cbc:DocumentType>ABONENO</cbc:DocumentType>
 </cac:AdditionalDocumentReference>

Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Eğer bu opsiyonel alan yukarıdaki şekilde bir alan için doldurulursa fatura üretimi için gerçekleştirilen servis çağrısında ePlatform bu alanın fatura üzerinde doluluğunu validation’a tabi tutacaktır. Eğer yukarıdaki şekilde bir bilgi ile servis çağrımı gerçekleştirilmiyorsa ilgili fatura abonelik esasına göre düzenlenmiş bir fatura değil demektir ve GİB’e o faturaya ilişkin herhangi bir tesisat numarası beyan edilmeyecektir.

3.Gönderim Bilgisi Ek Alanlar

Bu noktaya kadar fatura üzerinde UBL formda yer alabilecek tüm bu alanlara ek olarak servis çağrısı kapsamında ilgili fatura için “EArsivInfo” başlığı altında düzenlenebilecek 2 adet bilgi daha bulunmaktadır. Bu bilgiler şu şekildedir:

3.1 SendEMail

İlgili fatura elektronik ortamda iletilecekse bu bilginin beyan edildiği boolean opsiyonel değerdir. “true” veya “false” değeri alabilir.

3.2 EmailAddress

İlgili fatura elektronik ortamda iletilecekse faturanın hangi mail adresine gönderileceğinin beyan edildiği freetext-string opsiyonel değerdir.

4. ÖKC Fis Bilgisi

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların fiş bilgileri bu bölümde yazılmalıdır. Bu bölümle ilgili kullanılacak UBL alanı “BillingReference” dır. Bilgiler bu alan adı altında AdditionalDocumentReference alanına yazılmalıdır. Cihaz seri no, Z rapor numarası, fiş numarası, fiş tipi(şemadaki değerlere uygun olarak), fiş tarihi belirtilmelidir. Fiş oluşturma zamanı opsiyonel olarak belirtilebilir.

 • AdditionalDocumentReference/ID alanına fiş numarası yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/IssueDate alanına bilgi fişi tarihi yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/DocumentTypeCode alanına sabit değer olarak “OKCBF” yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/DocumentType alanına sabit değer olarak “OKCBilgiFisi” yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/DocumentDescription alanına aşağıda yer alan bilgi fişi tiplerinden biri yazılmalıdır.

  AVANS, YEMEK_FIS, E-FATURA, E-FATURA_IRSALIYE, E-ARSIV, E-ARSIV_IRSALIYE, FATURA, OTOPARK, FATURA_TAHSILAT, FATURA_TAHSILAT_KOMISYONLU

 • AdditionalDocumentReference/Attachment/ExternalReference/URI alanına Z raporu numarası yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/IssuerParty/EndpointID alanına ÖKC seri numarası yazılmalıdır.

İrsaliye olarak gönderilmesi durumunda:

 • AdditionalDocumentReference/ValidityPeriod/StartDate alanına bilgi fişi tarihi yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/ValidityPeriod/cbc:StartTime alanına bilgi fişi zamanı yazılmalıdır.

Format:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 <cac:BillingReference>
   <cac:AdditionalDocumentReference>
     <cbc:ID>0002</cbc:ID>
     <!--Fiş no-->
     <cbc:IssueDate>2016-01-05</cbc:IssueDate>
     <!--Bilgi Fişi Tarihi-->
     <cbc:DocumentTypeCode>OKCBF</cbc:DocumentTypeCode>
     <cbc:DocumentType>OKCBilgiFisi</cbc:DocumentType>
     <cbc:DocumentDescription>E-FATURA</cbc:DocumentDescription>
     <!--Bilgi Fişi Tipi: AVANS,YEMEK_FIS,E-FATURA, E-FATURA_IRSALIYE, E-ARSIV, E-ARSIV_IRSALIYE, FATURA, OTOPARK, FATURA_TAHSILAT, FATURA_TAHSILAT_KOMISYONLU-->
     <cac:Attachment>
       <cac:ExternalReference>
         <cbc:URI>001</cbc:URI>
         <!--Z Raporu no-->
       </cac:ExternalReference>
     </cac:Attachment>
     <cac:ValidityPeriod>
       <cbc:StartDate>2016-03-13</cbc:StartDate>
       <!--Bilgi Fişi Tarihi: İrsaliye yerine geçmesi durumunda-->
       <cbc:StartTime>09:47:00</cbc:StartTime>
       <!--Bilgi Fişi Zamanı: İrsaliye yerine geçmesi durumunda-->
     </cac:ValidityPeriod>
     <cac:IssuerParty>
       <cbc:EndpointID>MF XXX 11000100</cbc:EndpointID>
       <!--ÖKC Seri no-->
       <cac:PartyIdentification>
         <cbc:ID/>
       </cac:PartyIdentification>
       <cac:PostalAddress>
         <cbc:CitySubdivisionName/>
         <cbc:CityName/>
         <cac:Country>
           <cbc:Name/>
         </cac:Country>
       </cac:PostalAddress>
     </cac:IssuerParty>
   </cac:AdditionalDocumentReference>
 </cac:BillingReference>