ÖKC Fis Bilgisi

Güncellenen GİB kılavuzlarına ve UBL TR 1.2 formatına uygun olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihazların fiş bilgileri ile ilgili kullanılacak UBL alanı “BillingReference” dır. Bilgiler bu alan adı altında AdditionalDocumentReference alanına yazılmalıdır. Cihaz seri no, Z rapor numarası, fiş numarası, fiş tipi(şemadaki değerlere uygun olarak), fiş tarihi belirtilmelidir. Fiş oluşturma zamanı opsiyonel olarak belirtilebilir.

 • AdditionalDocumentReference/ID alanına fiş numarası yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/IssueDate alanına bilgi fişi tarihi yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/DocumentTypeCode alanına sabit değer olarak “OKCBF” yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/DocumentType alanına sabit değer olarak “OKCBilgiFisi” yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/DocumentDescription alanına aşağıda yer alan bilgi fişi tiplerinden biri yazılmalıdır.

  AVANS, YEMEK_FIS, E-FATURA, E-FATURA_IRSALIYE, E-ARSIV, E-ARSIV_IRSALIYE, FATURA, OTOPARK, FATURA_TAHSILAT, FATURA_TAHSILAT_KOMISYONLU

 • AdditionalDocumentReference/Attachment/ExternalReference/URI alanına Z raporu numarası yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/IssuerParty/EndpointID alanına ÖKC seri numarası yazılmalıdır.

İrsaliye olarak gönderilmesi durumunda:

 • AdditionalDocumentReference/ValidityPeriod/StartDate alanına bilgi fişi tarihi yazılmalıdır.

 • AdditionalDocumentReference/ValidityPeriod/cbc:StartTime alanına bilgi fişi zamanı yazılmalıdır.

Format:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 <cac:BillingReference>
   <cac:AdditionalDocumentReference>
     <cbc:ID>0002</cbc:ID>
     <!--Fiş no-->
     <cbc:IssueDate>2016-01-05</cbc:IssueDate>
     <!--Bilgi Fişi Tarihi-->
     <cbc:DocumentTypeCode>OKCBF</cbc:DocumentTypeCode>
     <cbc:DocumentType>OKCBilgiFisi</cbc:DocumentType>
     <cbc:DocumentDescription>E-FATURA</cbc:DocumentDescription>
     <!--Bilgi Fişi Tipi: AVANS,YEMEK_FIS,E-FATURA, E-FATURA_IRSALIYE, E-ARSIV, E-ARSIV_IRSALIYE, FATURA, OTOPARK, FATURA_TAHSILAT, FATURA_TAHSILAT_KOMISYONLU-->
     <cac:Attachment>
       <cac:ExternalReference>
         <cbc:URI>001</cbc:URI>
         <!--Z Raporu no-->
       </cac:ExternalReference>
     </cac:Attachment>
     <cac:ValidityPeriod>
       <cbc:StartDate>2016-03-13</cbc:StartDate>
       <!--Bilgi Fişi Tarihi: İrsaliye yerine geçmesi durumunda-->
       <cbc:StartTime>09:47:00</cbc:StartTime>
       <!--Bilgi Fişi Zamanı: İrsaliye yerine geçmesi durumunda-->
     </cac:ValidityPeriod>
     <cac:IssuerParty>
       <cbc:EndpointID>MF XXX 11000100</cbc:EndpointID>
       <!--ÖKC Seri no-->
       <cac:PartyIdentification>
         <cbc:ID/>
       </cac:PartyIdentification>
       <cac:PostalAddress>
         <cbc:CitySubdivisionName/>
         <cbc:CityName/>
         <cac:Country>
           <cbc:Name/>
         </cac:Country>
       </cac:PostalAddress>
     </cac:IssuerParty>
   </cac:AdditionalDocumentReference>
 </cac:BillingReference>