e-Fatura eArşiv SOAP Servis Entegrasyon Kılavuzu

GetInboxInvoice

GetInboxInvoice
Ad: GetInboxInvoice
Açıklama: ePlatform sisteminden, mükellefin gelen kutusu faturasını almaya yarayan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoiceId string Fatura’nın ePlatform sisteminde ki id’si. 85B492EE-0369-45E9-84CB-0035626253A0
Return (SendTicketResponseList)
1 InvoiceModel class Fatura, LocalReferenceId, Prefix, UseManuelInvoiceId, AppType, EArsivInfo ve TargetCustomer bilgilerini döndürür.
Notlar
* InvoiceResponse sınıfı Response sınıfından türemiştir.

GetInboxList

GetInboxList
Ad: GetInboxList
Açıklama: ePlatform sisteminden, mükellefin gelen faturalarını, toplu olarak ve belirli parametrelere göre çekebileceği bir methottur. Örneğin; IsNew parametresini göndererek, sadece yeni faturaları ePlatform’dan alabilir.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 InboxInvoiceQueryModel class IsNew parametrelerini alır.
Return (SendTicketResponseList)
1 InvoiceInfoList class List bir liste olarak InvoiceInfo sınıfını döner.
Notlar
* InboxInvoiceQueryModel, InvoiceQueryModel’den türemiştir. StartDate, EndDate, InvoiceIds alanlarını içerir.
* InvoiceInfoList sınıfı PagedResponse sınıfından türemiştir.

GetInboxInvoicePreview

GetInboxInvoicePreview
Ad: GetInboxInvoicePreview
Açıklama: Faturanın ilgili xslt ile render edildikten sonra Html olarak döndürüldüğü methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoiceId string Fatura’nın ePlatform sisteminde ki id’si. F9A87EFF-9B41-46BB-8989-976672665A11
Return (SendTicketResponseList)
1 ViewResult Class ViewResult modeli, Html, IsUsingDefaultXslt gibi değerler döner. Html değeri kullanılmalıdır.
Notlar
* InvoicePreviewResponse sınıfı Response sınıfından türemiştir.

GetInboxInvoiceStatus

GetInboxInvoiceStatus
Ad: GetInboxInvoiceStatus
Açıklama: Faturanın ePlatform ve Gib durumlarını dönen methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 InvoiceIds List Fatura’nın ePlatform sisteminde ki id’si. F9A87EFF-9B41-46BB-8989-976672665A11
Return (SendTicketResponseList)
1 StatusResponseList Class StatusResponse modelini liste olarak döner. İçerisinde Status, EnvelopeStatus ve EnvelopeSummaryStatus bulunur.
Notlar
* StatusResponseList sınıfı Response sınıfından türemiştir.

InboxInvoiceMarkAsRead

InboxInvoiceMarkAsRead
Ad: InboxInvoiceMarkAsRead
Açıklama: EPlatform sisteminde, faturların okundu okunmadı olarak işaretlenmesini sağlayan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoices List Fatura id’si ve okundu okunmadı bilgisini içeren modelden oluşan liste. Id: F9A87EFF-9B41-46BB-8989-976672665A11, IsRead: true
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagResponseList List FlagResponse sınıfı, her InvoiceModel için döner.
Notlar
* FlagResponse sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

InboxInvoiceChangeArchiveStatus

InboxInvoiceChangeArchiveStatus
Ad: InboxInvoiceChangeArchiveStatus
Açıklama: EPlatform sisteminde, faturların arşivlendi arşivlenmedi olarak işaretlenmesini sağlayan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoices List< InvoiceArchiveModel > Fatura id’si ve okundu okunmadı bilgisini içeren modelden oluşan liste. Id: F9A87EFF-9B41-46BB-8989-976672665A11, IsRead: true
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagResponseList List FlagResponse sınıfı, her InvoiceModel için döner.
Notlar
* FlagResponse sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

GetOutboxList

GetOutboxList
Ad: GetOutboxList
Açıklama: ePlatform sisteminden, mükellefin giden faturalarını, toplu olarak ve belirli parametrelere göre çekebileceği bir methottur. Örneğin; IsNew parametresini göndererek, sadece yeni faturaları ePlatform’dan alabilir.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 InvoiceQueryModel class InvoiceQueryModel ve AppType değerlerini alır. Id: F9A87EFF-9B41-46BB-8989-976672665A11, IsRead: true
Return (SendTicketResponseList)
1 InvoiceInfoList class List result değeri olarak dönülür.
Notlar
* OutboxInvoiceQueryModel, InvoiceQueryModel’den türemiştir. AppType, StartDate, EndDate alanlarını içerir.
** InvoiceInfoList sınıfı PagedResponse sınıfından türemiştir.

GetOutboxInvoice

GetOutboxInvoice
Ad: GetOutboxInvoice
Açıklama: ePlatform sisteminden, mükellefin giden kutusu faturasını almaya yarayan metoddur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoiceId string Fatura’nın ePlatform sisteminde ki id’si. 85B492EE-0369-45E9-84CB-0035626253A0
Return (SendTicketResponseList)
1 InvoiceModel class Fatura, LocalReferenceId, Prefix, UseManuelInvoiceId, AppType, EArsivInfo ve TargetCustomer bilgilerini döndürür.
Notlar
* InvoiceResponse sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

GetOutboxInvoicePreview

GetOutboxInvoicePreview
Ad: GetOutboxInvoicePreview
Açıklama: Faturanın ilgili xslt ile render edildikten sonra Html olarak döndürüldüğü methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoiceId string Fatura’nın ePlatform sisteminde ki id’si. 85B492EE-0369-45E9-84CB-0035626253A0
Return (SendTicketResponseList)
1 ViewResult class ViewResult modeli, Html, IsUsingDefaultXslt gibi değerler döner. Html değeri kullanılmalıdır.
Notlar
* InvoicePreviewResponse sınıfır Response sınıfından türemiştir.

GetOutboxInvoiceStatus

GetOutboxInvoiceStatus
Ad: GetOutboxInvoiceStatus
Açıklama: Faturanın ePlatform ve Gib durumlarını dönen methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 InvoiceIds List Fatura’nın ePlatform sisteminde ki id’si. 85B492EE-0369-45E9-84CB-0035626253A0
Return (SendTicketResponseList)
1 StatusResponseList class StatusResponse modelini liste olarak döner. İçerisinde Status, EnvelopeStatus ve EnvelopeSummaryStatus bulunur.
Notlar
* StatusResponseList sınıfı Response sınıfından türemiştir.

OutboxInvoiceChangeArchiveStatus

OutboxInvoiceChangeArchiveStatus
Ad: OutboxInvoiceChangeArchiveStatus
Açıklama: EPlatform sisteminde, faturların arşivlendi arşivlenmedi olarak işaretlenmesini sağlayan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoices List< InvoiceArchiveModel > Fatura id’si ve okundu okunmadı bilgisini içeren modelden oluşan liste. Id: F9A87EFF-9B41-46BB-8989-976672665A11, IsArchived: true
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagResponseList List FlagResponse sınıfı, her InvoiceModel için döner.
Notlar
* FlagResponse sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

SendDocumentResponse

SendDocumentResponse
Ad: SendDocumentResponse
Açıklama: ePlatform sistemine faturanın Kabul/Ret/İade bilgisini dönmek için kullanılan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 DocumentResponseInfo List DocumentResponseStatus, InvoiceId ve LineResponses, Reason ve ResponseStatus parametrelerini içerir.
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagResponseList class List dönüşü sağlanır.
Notlar
* FlagResponseList sınıfı, Response sınıfından türemiştir. Response sınıfının içerisinden IsSucceeded, MessageCode, Message alanları döner.

GetDocumentResponsePreview

GetDocumentResponsePreview
Ad: GetDocumentResponsePreview
Açıklama: ePlatform sistemine faturanın Kabul/Ret/İade bilgisini dönmek için kullanılan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoiceId string Yanıt önizlemesi alınmak istenen fatura’nın ePlatform sisteminde ki id’si.
Return (SendTicketResponseList)
1 DocumentPreviewResponse class ViewResult sınıfını dönüş yapar.
Notlar
* DocumentPreviewResponse sınıfı, Response sınıfından dönüş yapmıştır.

GetDocumentResponseStatus

GetDocumentResponseStatus
Ad: GetDocumentResponseStatus
Açıklama: ePlatform sistemine faturanın Kabul/Ret/İade bilgisini dönmek için kullanılan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoiceId List String list olarak, fatura id’leri gönderilebilir.
Return (SendTicketResponseList)
1 StatusResponseList class StatusResponse sınıfını list olarak dönüş yapar.
Notlar
* StatusResponseList sınıfı, Response sınıfından dönüş yapmıştır.

SendInvoice

SendInvoice
Ad: SendInvoice
Açıklama: e-Fatura göndermek için kullanılacak metottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 InvoiceModel List<> InvoiceModel sınıfını çoğaltarak, birden fazla faturayı tek seferde gönderebilirisiniz.
Return (SendTicketResponseList)
1 Results List<> InvoiceResult sınıfı, her InvoiceModel için döner.
Notlar
* InvoiceModel sınıfı Faturanın kendisi olan Invoice ve ek olarak LocalReferanceId, Prefix, UseManualInvoiceId, AppType,EArsivInfo, IsTryFailedSend ve TargetCustomer verilerini alır. UBL TR 1.2 formatında hazırlamış olduğunuz faturayı ekstradan bir uyarlama yapmadan gönderebilirsiniz.

SaveAsDraft

SaveAsDraft
Ad: SaveAsDraft
Açıklama: e-Fatura’yı taslak olarak ePlatform sistemine göndermek için kullanılır, Draft olarak ePlatform’da gönderilme emrini bekler.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 InvoiceModel List<> InvoiceModel sınıfını çoğaltarak, birden fazla faturayı tek seferde gönderebilirisiniz.
Return (SendTicketResponseList)
1 SendInvoiceResponseList List SendInvoiceResponse sınıfı, her InvoiceModel için döner.
Notlar
* InvoiceModel sınıfı Faturanın kendisi olan Invoice ve ek olarak LocalReferanceId, TargetCustomer verilerini alır. UBL TR 1.2 formatında hazırlamış olduğunuz faturayı ekstradan bir uyarlama yapmadan gönderebilirsiniz.

SendDraft

SendDraft
Ad: SendDraft
Açıklama: ePlatform sistemine daha önceden gönderilmiş olan Taslak halde ki faturayı, gönderilmesnin sağlanması için kullanılan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoiceIds List ePlatform’da kayıtlı olan taslakların Id’leri, Birden fazla id list olarak gönderilebilir. F9A87EFF-9B41-46BB-8989-976672665A11
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagResponseList List FlagResponse sınıfı, her InvoiceModel için döner.
Notlar
* FlagResponse sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

DeleteDraft

DeleteDraft
Ad: DeleteDraft
Açıklama: ePlatform sistemine daha önceden gönderilmiş olan Taslak halde ki faturayı silmek için kullanılan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoiceIds List ePlatform’da kayıtlı olan taslakların Id’leri, Birden fazla id list olarak gönderilebilir.
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagResponseList List FlagResponse sınıfı, her InvoiceModel için döner.
Notlar
* StatusResponseList sınıfı, Response sınıfından dönüş yapmıştır.

InvoiceTakenSucceeded

InvoiceTakenSucceeded
Ad: InvoiceTakenSucceeded
Açıklama: ePlatform sistemine faturanın teslim alındığına dair doğrulama gönderilmesini sağlayan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoices List Fatura Id’lerini list olarak göndererek, topluca ilgili faturaları sisteminize aldığınızı ePlatform sistemine bildirmiş olursunuz.
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagresponseList class FlagResponse sınıfı, Response sınıfından türemiştir.
Notlar
* StatusResponseList sınıfı, Response sınıfından dönüş yapmıştır.

CancelEArsivInvoice

CancelEArsivInvoice
Ad: CancelEArsivInvoice
Açıklama: ePlatform sistemine arşiv faturasının iptal bilgisini göndermek için kullanılır.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 CancelEArsivModel List CancelEArsivModel sınıfı, Invoiceıd ve CanceledDate bilgilerini içerir.
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagResponse class Flagresponse sınıfı list olarak döner.
Notlar
* FlagResponseList sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

Validate

Validate
Ad: Validate
Açıklama: ePlatform sisteminin faturayı kontrol etmesini (şema ve şematron) sağlayan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 InvoiceType Class UBL TR 1.2 formatında ki fatura bilgisidir.
Return (SendTicketResponseList)
1 Value bool İşlem sonucunu Boolean olarak döner.
Notlar
* FlagResponseList sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

InvoiceAddPrefix

InvoiceAddPrefix
Ad: InvoiceAddPrefix
Açıklama: ePlatform sistemine ön ek eklemek için kullanılır.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 prefixType int Ön ek tipi (1 = Invoice , 2 = EArsiv , 3 = EArsivInternet ) 1
2 prefix string 3 karakterden oluşan fatura ön ekidir. ABC
2 isDefault bool Bu ön ek tipi için eklenilen ön ekin varsayılan olup olmadığını gösterir. true
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagResponse class Flagresponse sınıfı list olarak döner.
Notlar
* FlagResponseList sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

GetUser

GetUser
Ad: GetUser
Açıklama: ePlatform sisteminden kayıtlı e-Fatura kullanıcısını çekmek için kullanılır.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 vknTckn string Mükellefin vkntckn numarasına göre, mükellef datası döndürülür. 3900383669
1 UserAliasType string Kullanıcı tipi (1 = posa kutusu, 2 = gönderici, 3 = hepsi) 1
Return (SendTicketResponseList)
1 GibUserWithAlias class Bu sınıf, Alıcı ve Gönderici birim verilerini döndürür.
Notlar
* InvoiceStatusResponse sınıfı, Response sınıfından türemiştir.s

IsUser

IsUser
Ad: IsUser
Açıklama: ePlatform sisteminden kullanıcının mükellef olu olmadığını sorgulamak için kullanılır.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 vknTckn String Mükellefin vkntckn numarasına göre, mükellef datası döndürülür. 3900383669
1 Alias String Mükellefin kullanıcı alias değeri urn:mail:defaultpk@xyz.com.tr
Return (SendTicketResponseList)
1 Value bool İşlem sonucunu Boolean olarak döner. True
Notlar
* FlagResponseList sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

GetUsers

GetUsers
Ad: GetUsers
Açıklama: ePlatform sisteminden tüm e-Fatura mükelleflerini döndüren methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 UserQueryModel class UserAliasType parametre olarak gönderilebilir.
Return (SendTicketResponseList)
1 Value List Liste olarak tüm mükellefler döner, her birinin alıcı ve gönderici birimi dönülür.
Notlar
* AllUserWithAliasses sınıfı, PagedResponse sınıfından türemiştir.
Bu methot sayfalı olarak sonuç döner.

TryAgainSendInvoice

TryAgainSendInvoice
Ad: TryAgainSendInvoice
Açıklama: ePlatform sisteminden tekrar fatura göndermeyi sağlayan methottur.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 invoiceId string invoiceId parametre olarak gönderilebilir. F4471D24-718D-4119-8388-46EBF3E7E84D
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagResponse class Flagresponse sınıfı list olarak döner.
Notlar
* FlagResponseList sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

CancelEArsivInvoice

CancelEArsivInvoice
Ad: CancelEArsivInvoice
Açıklama: ePlatform sistemine arşiv faturasının iptal bilgisini göndermek için kullanılır.
No: Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Bilgi
1 CancelEArsivModel List CancelEArsivModel sınıfı, Invoiceıd ve CanceledDate bilgilerini içerir.
Return (SendTicketResponseList)
1 FlagResponse class Flagresponse sınıfı list olarak döner.
Notlar
* FlagResponseList sınıfı, Response sınıfından türemiştir.

Sınıflar

InvoiceResponse

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
 public class InvoiceResponse : Response
 {
   [DataMember]
   [XmlElement]
   public InvoiceModel Invoice
   {
     get;
     set;
   }

   public InvoiceResponse()
   {
   }
 }

Response

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 [DataContract]
 [Serializable]
 public class Response
 {
   [DataMember]
   [XmlAttribute]
   public bool IsSucceded
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlAttribute]
   public string MessageCode
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlAttribute]
   public string Message
   {
     get;
     set;
   }

   public Response()
   {
     this.IsSucceded = true;
   }
 }

InvoiceModel

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
 [DataContract]
 [Serializable]
 public class InvoiceModel
 {
   public InvoiceType Invoice
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlAttribute]
   public string LocalReferenceId
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlAttribute]
   public string Prefix
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlAttribute]
   public bool UseManualInvoiceId
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public CustomerInfo TargetCustomer
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public Nullable<int> AppType
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public EArsivInfoModel EArsivInfo
   {
     get;
     set;
   }

   public InvoiceModel()
   {
   }
 }

InvoiceInfo

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
   [DataMember]
   [XmlElement]
   public Guid UUID { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public Nullable<System.Guid> EnvelopeId { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public string Id { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public Nullable<System.DateTime> InvoiceDate { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public int Status { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public int Type { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public Nullable<int> TipType { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public string TargetTitle { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public string TargetVknTckn { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public string TargetAlias { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public int EnvelopeStatus { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public int EnvelopeSummaryStatus { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public string Messsage { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public System.DateTime CreatedDate { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public bool IsArchived { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public decimal TotalAmount { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public decimal PayableAmount { get; set; }


   [DataMember]
   [XmlElement]
   public string Currency { get; set; }


   [DataMember]
   [XmlElement]
   public Nullable<decimal> TaxTotal { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public string LocalReferenceId
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public Nullable<int> AppType
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public Nullable<bool> IsRead
   {
     get;
     set;
   }

InvoiceResponseList

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
 [DataContract]
 [Serializable]
 public class InvoiceResponseList : PagedResponse
 {
   [DataMember]
   [XmlElement]
   public List<InvoiceResponse> Result
   {
     get;
     set;
   }

   public InvoiceResponseList()
   {
   }
 }

SendInvoiceResponseList

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
 [DataContract]
 [Serializable]
 public class SendInvoiceResponseList : Response
 {
   [DataMember]
   [XmlElement]
   public List<SendInvoiceResponse> Result
   {
     get;
     set;
   }

   public SendInvoiceResponseList()
   {
   }
 }

InboxInvoiceQueryModel

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
 [Serializable]
 [DataContract]
 public class InboxInvoiceQueryModel : InvoiceQueryModel
 {
   [DataMember]
   [XmlAttribute]
   public bool IsNew
   {
     get;
     set;
   }

   public InboxInvoiceQueryModel()
   {
   }
 }

InvoiceQueryModel

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 [Serializable]
 [DataContract]
 public class InvoiceQueryModel : PagedQueryModel
 {
   [DataMember]
   [XmlElement(IsNullable = true)]
   public string StartDate { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement(IsNullable = true)]
   public string EndDate { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement(IsNullable = true)]
   public string ExecutionStartDate { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement(IsNullable = true)]
   public string ExecutionEndDate { get; set; }

   public InvoiceQueryModel()
   {
   }
 }

InvoicePreviewResponse

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
 [DataContract]
 [Serializable]
 public class InvoicePreviewResponse : Response
 {
   [DataMember]
   [XmlElement]
   public ViewResult Result
   {
     get;
     set;
   }
 }

FlagResponse

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
   [DataMember]
   [XmlElement]
   public string InvoiceId
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public bool Value
   {
     get;
     set;
   }

StatusResponseList

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
 [DataContract]
 [Serializable]
 public class StatusResponseList : Response
 {
   [DataMember]
   [XmlElement]
   public List<StatusResponse> Result
   {
     get;
     set;
   }

   public StatusResponseList()
   {
   }
 }

SendInvoiceResponseList

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
 [DataContract]
 [Serializable]
 public class SendInvoiceResponseList : Response
 {
   [DataMember]
   [XmlElement]
   public List<SendInvoiceResponse> Result
   {
     get;
     set;
   }

   public SendInvoiceResponseList()
   {
   }
 }

SendInvoiceResponse

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 [DataContract]
 [Serializable]
 public class SendInvoiceResponse : Response
 {
   [DataMember]
   [XmlAttribute]
   public string UUID
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlAttribute]
   public string Id
   {
     get;
     set;
   }

   [DataMember]
   [XmlAttribute]
   public string LocalReferenceId
   {
     get;
     set;
   }

   public SendInvoiceResponse()
   {
   }
 }

InboxInvoiceReadModel

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
 [Serializable]
 [DataContract]
 public class InboxInvoiceReadModel
 {
   [DataMember]
   [XmlElement]
   public string Id { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public bool IsRead { get; set; }
 }

InboxInvoiceChangeArchiveStatus

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 public class InvoiceArchiveModel
 {
   [DataMember]
   [XmlElement]
   public string Id { get; set; }

   [DataMember]
   [XmlElement]
   public bool IsArchived { get; set; }
 }

InvoiceStatus (Enums)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
   [EnumText("Taslak")]
   Draft = 0,
   [EnumText("Test")]
   Test = 5,
   [EnumText("İptal")]
   Canceled = 10,
   [EnumText("Kuyrukta")]
   Queued = 20,
   [EnumText("İşleniyor")]
   Running = 30,
   [EnumText("Hata")]
   Error = 40,
   [EnumText("GIB'e İletildi")]
   SentToGib = 50,
   [EnumText("Onaylandı")]
   Approved = 60,
   [EnumText("Onay Bekliyor")]
   WaitingForAprovement = 70,
   [EnumText("Reddedildi")]
   Declined = 80,
   [EnumText("İade")]
   Return = 90,
   [EnumText("e-Arşiv İptal")]
   EArsivCanceled = 100

EnvelopeStatus (Enums)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
   [EnumText("Hazırlanıyor")]
   Preparing = 100,
   [EnumText("Kuyruğa Eklendi")]
   EnvelopIsQueued = 1000,
   [EnumText("İşleniyor")]
   EnvelopIsProcessing = 1100,
   [EnumText("Zip Dosyası Değil")]
   FileIsNotZip = 1110,
   [EnumText("Id Uzunluğu Geçersiz")]
   InvalidEnvelopIdLength = 1111,
   [EnumText("Arşivden Kopyalanamadı")]
   EnvelopCouldNotCopiedFromArchive = 1120,
   [EnumText("Zip Açılamadı")]
   CouldNotOpenZip = 1130,
   [EnumText("Zip Boş")]
   ZipIsEmpty = 1131,
   [EnumText("Xml Dosyası Değil")]
   FileIsNotXml = 1132,
   [EnumText("Zarf Id ve Xml Dosya Adı Aynı Değil")]
   EnvelopeIdAndXmlNameMustBeSame = 1133,
   [EnumText("Döküman Ayrıştırılamadı")]
   CouldNotParseDocument = 1140,
   [EnumText("Zarf Id Yok")]
   EnvelopeIdNotFound = 1141,
   [EnumText("Zarf Id ve Zip Dosya Adı Aynı Değil")]
   EnvelopeIdAndZipNameMustBeSame = 1142,
   [EnumText("Geçersiz Versiyon")]
   InvalidVersion = 1143,
   [EnumText("Schematron Kontrolü Hatalı")]
   SchematronCheckFailed = 1150,
   [EnumText("Şema Kontrolü Hatalı")]
   XmlSchemaCheckFailed = 1160,
   [EnumText("İmza Sahibi Tck Vkn Alınamadı")]
   CouldNotTakeTcknVknForSigner = 1161,
   [EnumText("İmza Kaydedilemedi")]
   CouldNotSaveSigniture = 1162,
   [EnumText("Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Bir Fatura İçeriyor")]
   EnvelopeIdIsAlreadyUsed = 1163,
   [EnumText("İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi")]
   CouldNotCheckPermission = 1170,
   [EnumText("Gönderici Birim Yetkisi Yok")]
   DoesNotHaveSenderUnitPermission = 1171,
   [EnumText("Posta Kutusu Yetkisi Yok")]
   DoesNotHavePostBoxPermission = 1172,
   [EnumText("İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi")]
   CouldNotCheckSignPermission = 1175,
   [EnumText("İmza Sahibi Yetkisiz")]
   SignerHasNoPermission = 1176,
   [EnumText("Adres Kontrol Edilemedi")]
   CouldNotCheckAddress = 1180,
   [EnumText("Adres Bulunamadı")]
   AddressNotFound = 1181,
   [EnumText("Özel Entegratör Başvurusu Yok")]
   DoesNotHaveEntegratorApplication = 1182,
   [EnumText("Sistem Yanıtı Hazırlanamadı")]
   CouldNotPrepareSystemResponse = 1190,
   [EnumText("Sistem Hatası")]
   SystemError = 1195,
   [EnumText("Zarf Başarıyla İşlendi")]
   EnvelopedProcessSuccessfully = 1200,
   [EnumText("Döküman Bulunan Adrese Gönderilemedi")]
   CouldNotSendDocumentToTheAddress = 1210,
   [EnumText("Döküman Gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı")]
   DocumentSendingFailedWillNotRetry = 1215,
   [EnumText("Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi")]
   TargetDoesNotSendSystemResponse = 1220,
   [EnumText("Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi")]
   TargetSendFailedSystemResponse = 1230,
   [EnumText("Başarıyla Tamamlandı")]
   CompletedSuccessfully = 1300

Hata Kodları ve Açıklamaları

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
   /// <summary>
   /// InvoiceId alanı boş olamaz!
   /// </summary>
   public const string E_001 = "InvoiceId alanı boş olamaz!";
   /// <summary>
   /// Fatura bulunamadı yada yetkiniz yok!
   /// </summary>
   public const string E_002 = "Fatura bulunamadı yada yetkiniz yok!";
   /// <summary>
   /// Gönderilecek fatura bulunamadı, faturayı doğru eklediğinize emin olunuz!
   /// </summary>
   public const string E_003 = "Gönderilecek fatura bulunamadı, faturayı doğru eklediğinize emin olunuz!";

   /// <summary>
   /// Throw Exception (Fırlatılan hatalar için)
   /// </summary>
   public const string E_004 = "{0} , hata oluştu. Hata: {1} .";

   /// <summary>
   /// Geçerli bir tarih girmelisiz. Hatalı format : {0}
   /// </summary>
   public const string E_005 = "Geçerli bir tarih girmelisiz. Hatalı format : {0}";

   /// <summary>
   /// Kullanıcının sistemde kaydı bulunamadı, EFatura kullanmıyor.
   /// </summary>
   public const string E_006 = "Kullanıcının sistemde kaydı bulunamadı, EFatura kullanmıyor.";

   /// <summary>
   /// Sadece Taslak durumundaki fatura üzerinde değişiklik yapabilirsiniz
   /// </summary>
   public const string E_007 = "Sadece Taslak durumundaki fatura üzerinde değişiklik yapabilirsiniz";

   /// <summary>
   /// Fatura bilinmeyen bir sebepten dolayı oluşturulamadı.
   /// </summary>
   public const string E_008 = "Fatura bilinmeyen bir sebepten dolayı oluşturulamadı.";

   /// <summary>
   /// Fatura veritabanında güncellenemedi.
   /// </summary>
   public const string E_009 = "Fatura veritabanında güncellenemedi. ";

   /// <summary>
   /// Fatura veritabanına kaydedilemedi
   /// </summary>
   public const string E_010 = "Fatura veritabanına kaydedilemedi";

   /// <summary>
   /// Otomatik fatura numarası oluşturulamadı
   /// </summary>
   public const string E_011 = "Otomatik fatura numarası oluşturulamadı";

   /// <summary>
   /// Müşteri bulunamadı
   /// </summary>
   public const string E_012 = "Müşteri bulunamadı";

   /// <summary>
   /// Sadece Taslak ve Kuyrukta durumunda olan faturayı kayıt edebilirsiniz.
   /// </summary>
   public const string E_013 = "Sadece Taslak ve Kuyrukta durumunda olan faturayı kayıt edebilirsiniz.";

   /// <summary>
   /// InvoiceModel datası boş olamaz, Fatura boş veya model'e çevrilemedi.
   /// </summary>
   public const string E_014 = "InvoiceModel datası boş olamaz, Fatura boş veya model'e çevrilemedi.";

   /// <summary>
   /// Fatura dosya sistemimne kaydedilemedi
   /// </summary>
   public const string E_015 = "Fatura dosya sistemimne kaydedilemedi";

   /// <summary>
   /// Bu fatura numaralı kayıt veritabanında mevcuttur.
   /// </summary>
   public const string E_016 = "Bu fatura numaralı kayıt veritabanında mevcuttur.";

   /// <summary>
   /// Fatura numarası olması gereken değerin dışında.
   /// </summary>
   public const string E_017 = "Fatura numarası olması gereken değerin dışında.";

   /// <summary>
   /// Fatura okunurken hata oluştu.
   /// </summary>
   public const string E_018 = "Fatura okunurken hata oluştu.";

   /// <summary>
   /// Fatura önizlemesi için html oluşturulamadı.
   /// </summary>
   public const string E_019 = "Fatura önizlemesi için html oluşturulamadı.";

   /// <summary>
   /// Fatura ZarfId Bulunmadı.
   /// </summary>
   public const string E_020 = "Fatura ZarfId Bulunmadı.";

   /// <summary>
   /// Geçerli bir Guid girmelisiz. Hatalı format : {0}
   /// </summary>
   public const string E_021 = "Geçerli bir Guid girmelisiz. Hatalı format : {0}";

   /// <summary>
   /// Yanıt bulunamadı Bulunmadı.
   /// </summary>
   public const string E_022 = "Yanıt bulunamadı Bulunmadı.";

   /// <summary>
   /// Müşteri Ayarı bulunmadı
   /// </summary>
   public const string E_023 = "Müşteri Ayarı bulunmadı.";

   /// <summary>
   /// Fatura Numarasının sizin tarafından belirlenmesi için ID alanı dolu olmalıdır.
   /// </summary>
   public const string E_024 = "Fatura Numarasının sizin tarafından belirlenmesi için ID alanı dolu olmalıdır.";

   /// <summary>
   /// Daha önce bu Id ile gönderilen bşr faturanın durumu yeniden göndermeye engeldir. Id:{0}
   /// </summary>
   public const string E_025 = "Daha önce bu Id ile gönderilen bir faturanın durumu yeniden göndermeye engeldir. Id:{0}, Önceki fatura UUID:{1}";

   /// <summary>
   /// UBLVersionID {0} olmalıdır.
   /// </summary>
   public const string E_026 = "UBLVersionID {0} olmalıdır.";

   /// <summary>
   /// UBLVersionID {0} olmalıdır.
   /// </summary>
   public const string E_027 = "CustomizationID {0} olmalıdır.";

   /// <summary>
   /// {0} Bir adet VKN veya TCKN içermelidir.
   /// </summary>
   public const string E_028 = "{0} Bir adet VKN veya TCKN içermelidir.";

   /// <summary>
   /// {0} - Identifier VKN olarak seçilmiş ise 10 Karakter olmalıdır.
   /// </summary>
   public const string E_029 = "{0} - Identifier VKN olarak seçilmiş ise 10 Karakter olmalıdır.";

   /// <summary>
   /// {0} - Identifier TCKN olarak seçilmiş ise 11 Karakter olmalıdır.
   /// </summary>
   public const string E_030 = "{0} - Identifier TCKN olarak seçilmiş ise 11 Karakter olmalıdır.";

   /// <summary>
   /// Fatura TaxTotal 1 tane TaxTotal içermelidir.
   /// </summary>
   public const string E_031 = "Fatura TaxTotal 1 tane TaxTotal içermelidir.";

   /// <summary>
   /// Önizleme oluşturma(render) hatası.
   /// </summary>
   public const string E_032 = "Önizleme oluşturma(render) hatası";

   /// <summary>
   /// Daha önceden kayıt edilen fatura aynı türden kayıt edilnmelidir.(e-Fatura/e-Arşiv)
   /// </summary>
   public const string E_033 = "Daha önceden kayıt edilen fatura aynı türden kayıt edilnmelidir.(e-Fatura/e-Arşiv)";

   /// <summary>
   /// Hatalı AppType e-Fatura için '1' e-Arşiv için '2' olmalıdır.
   /// </summary>
   public const string E_034 = "Hatalı AppType e-Fatura için '1' e-Arşiv için '2' olmalıdır.";

   /// <summary>
   /// AppType e-Arşiv için '1' olduğunda EArsivInfo dolu olmalıdır.
   /// </summary>
   public const string E_035 = "AppType e-Arşiv için '1' olduğunda EArsivInfo dolu olmalıdır.";

   /// <summary>
   /// e-Arşiv faturası daha Önce iptal edilmiş.
   /// </summary>
   public const string E_036 = "e-Arşiv faturası daha Önce iptal edilmiş.";

   /// <summary>
   /// {0} fatura başarıyla alındı, gönderim kuyruğuna eklendi.
   /// </summary>
   public const string S_001 = "{0} - fatura başarıyla alındı, gönderim kuyruğuna eklendi.";

   /// <summary>
   /// Kullanıcı sistemde tanımlı, EFatura gönderilebilir.
   /// </summary>
   public const string S_002 = "Kullanıcı sistemde tanımlı, EFatura gönderilebilir.";

   /// <summary>
   /// Fatura işlemi başarılı.
   /// </summary>
   public const string S_003 = "Fatura işlemi başarılı.";

   /// <summary>
   /// Fatura bulunamadı
   /// </summary>
   public const string S_004 = "Fatura bulunamadı";

   /// <summary>
   /// {0} fatura cevabı oluştruldu.
   /// </summary>
   public const string S_005 = "{0} fatura cevabı oluştruldu.";


   /// <summary>
   /// Servis Çağırımı başarılı
   /// </summary>
   public const string S_006 = "Servis Çağırımı başarılı";

   /// <summary>
   /// {0} durum cevabı oluştruldu.
   /// </summary>
   public const string S_007 = "{0} durum cevabı oluştruldu.";