Personel Kartları

Personel ile ilgili kart seviyesinde tanımlamanın yapıldığı ekrandır.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst bölümde yeni bir personel kartı ekleyebilmek için “Yeni Kayıt” butonu, üst bölümde filtreleme alanları, görünüm ve tanımlanan kartların listelendiği grid yer almaktadır.

../../_images/personel.png

Personel Kartları ekranı üzerinden “Yeni Kayıt” butonuna tıklandığında Yani Personel Kartı ekranı açılmaktadır. Genel Ayarlar tab’ı üzerinde gerekli bilgiler tanımlandıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklanarak yeni personel kartı, Personel Kartları gridi üzerinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklandığında ise ekran üzerinde yapılan herhangi bir tanımlama kaydedilmeden, grid üzerinde hiçbir değişiklik olmadan Personel Kartları ekranına geri dönülmesi sağlanmaktadır.

../../_images/personel1.png

Personel Kartları gridi üzerinden bir kart seçildiğinde Düzenle, Sil ve Aktife/Pasife Al işlemleri görüntülenecektir. “Düzenle” ikonu seçildiğinde seçilen personel kartı Düzenle ekranında açılacaktır. “Sil” ikonu seçildiğinde seçilen personel kartının silinmesi sağlanacaktır. Grid üzerinden 1’den fazla personel kartı seçilerek toplu silme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. “Aktife/Pasife Al” butonuna tıklanmasıyla ilgili personel kartının/kartlarının aktif/pasif duruma getirilmesi sağlanmaktadır.