Personel Bordroları

Firmaların personel bordrolarına ilişkin kayıtları gireceği ve takibini yapacağı modül olarak tasarlanmıştır.

Ekran ilk açıldığında üst bölümde Filtreler, Görünüm ve Ayarlar, sağ üstte ise “Yeni Kayıt” butonu bulunmaktadır. Bu alanların hemen altında ise İşlemler ve personel bordro kayıtlarının listeleneceği personel bordroları listesi bulunmaktadır.

Yeni Kayıt butonuna tıklandığında personel bordrosu için fiş tarihi, tutar ve hesap tanımlamalarının yapılacağı ekran açılacaktır. Gerekli bilgi girişleri yapılıp Kaydet butonuna tıklandığında listeleme ekranına geri dönülecektir.

../../_images/bordro.png

Personel bordroları listesinden bir kayıt seçilmesiyle işlemler alanında muhasebeleşmiş kayıtlar için; görüntüle, ters kayıt ve fiş hareketlerine git, muhasebeleşmemiş kayıtlar için; sil, düzenle ve muhasebeleştir işlemleri görüntülenecektir.

Görüntüle işlemi seçildiğinde bordro kaydı detay ekranında açılacaktır.

Ters Kayıt işlemi seçildiğinde bordro kaydı için atılan fiş hareketinin ters kaydı oluşturularak fiş hareketlerinde görülmesi sağlanacaktır.

Fiş Hareketlerine Git işlemi seçilmesiyle fiş hareketleri ekranında atılan kaydın ön izleme ekranında görüntülenmesi sağlanacaktır.

Sil işlemi seçildiğinde ters kaydı alınmış bir bordro kaydının silinmesi sağlanacaktır.

Düzenle işlemi seçildiğinde muhasebeleşmemiş bordro kaydının güncellenebilmesi sağlanacaktır.

Muhasebeleştir işlemi seçildiğinde ilgili bordro kaydına ait fiş hareketi kaydı oluşturulması sağlanacaktır.

Kopyala işlemi ile seçilen bordro kaydına ait bilgiler yeni personel bordroları ekranına getirilecektir. Bu işlem ile kolaylıkla yeni bordro kaydı oluşturulabilmektedir.