Fatura

Fatura, tedarikçilerin alıcılara sattıkları bir mal veya hizmet karşılığında düzenledikleri resmi evraklardır. Firmanın, satıcılardan almış olduğu mala karşılık satıcının firmaya düzenlemiş olduğu fatura firma için alış faturasını, Firmanın, müşterilerine satmış olduğu mal karşılığı düzenlemiş olduğu fatura ise satış faturasını belirtmektedir. İlgili fatura alt modülü; kağıt, e-fatura ve e-arşiv faturanın elektronik veya kağıt üretimini/takibini desteklemektedir.

Satış, İade, Tevkifat, İstisna ve İhraç Kayıtlı fatura tiplerinde fatura kaydı oluşturulabilmektedir.

Fatura alt modülünde, faturanın oluşturulmasını takip eden süreçte, fatura muhasebeleştirilerek otomatik fiş hareketi yaratılmakta olup, stok hareketi de gerçekleştirilmektedir

Bu kapsamda, fatura alt modülü, 2 tabdan oluşmaktadır.

Gelen

Firmaya gelen tüm faturaların yönetildiği bölümdür. Satın alınan mal veya hizmet karşılığında, satıcının firmaya kestiği fatura girişi bu bölümden yapılmaktadır.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede gelen fatura kayıtlarını excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni fatura kaydı yapabilmek için; “Yeni Alış Faturası” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği Gelen Fatura listesi yer almaktadır.

../../_images/fatura.png

Ekranda bulunan “Yeni Alış Faturası” butonuna basılmasıyla birlikte, yeni gelen fatura kaydı oluşturulabilmesi için Yeni Alış Faturası ekranı açılmaktadır. Kullanıcı bu ekrandan, manuel fatura kaydı oluşturabilmektedir.

../../_images/fatura1.png

Fatura ile ilgili genel bilgilerin girildiği üste bölümde;

 • Şube: Şubeli yapıya sahip firmaların merkez kullanıcısının hem merkez hem şube için fatura oluşturabilmesi amacıyla eklenmiştir.

 • Fatura Açıklaması

 • Fatura Numarası: Kağıt fatura için manuel yazılmalıdır, e-fatura/arşiv için sistemsel üretilen numaradır.

 • Müşteri

 • Tanım: Cari kartlarda Hesap Ayarları tabında eşleştirilen alt hesaplar listelenmektedir.

 • Fatura Tarihi

 • Senaryo

 • Fatura Tipi

 • Para Birimi

 • Döviz Kuru

Bilgileri girilmektedir. Bu bilgilerin girişinden sonra, orta bölümde bulunan ve faturanın hangi mal veya hizmete karşılık oluşturulacağının seçildiği Mal/Hizmet ekle bölümü bulunmaktadır.

Kullanıcı, “Mal/Hizmet Ekle” butonuna tıklayarak, Mal/Hizmet seçimini ve gerekli tanımlamaları bu alandan yapabilmektedir.

../../_images/fatura2.png

Stok/Hizmet Kartlarında tanımlı mal/hizmet, miktar, birim, birim fiyatı, iskonto oranı, iskonto tutarı, KDV oranı ve depo seçimi bu bölümden yapılmaktadır. Seçilen ürünün seri numaralı ürün olması durumunda, ekranda yer alan Seri No ekle butonuna basılarak, yazılan Miktar değeri kadar seri numarası girişi yapılmalıdır. Satırı Kopyala ikonuna tıklanarak daha önce eklenen mal/hizmet bilgilerinin kopyalanarak faturaya kolaylıkla yeni bir mal/hizmet eklenmesi sağlanmaktadır.

Alt bölümde ise, Accordion Menu’ler ve Toplam Tutarları gösteren özet bölümü bulunmaktadır.

Accordion Menu’ler;

 • İrsaliye: Gelen fatura herhangi bir gelen irsaliye ile bağlantılıysa, ilgili irsaliye bu bölümden seçilebilmektedir.

 • Sipariş: İlgili irsaliye herhangi bir sipariş ile ilişkiliyse, bu alanda tanımlanmaktadır.

 • Ödeme: İlgili faturanın ödeme bilgilerinin, ödeme şeklinin belirtildiği alandır.

 • Kategori ve Etiket

 • E-Arşiv: E- arşiv ile ilgili fatura tanımlamaları bu alandan yapılmaktadır.

 • Not: İlgili fatura için açıklama metni girileceği alandır.

Oluşturulan faturanın kaydedilmesiyle birlikte, ilgili kayıt Gelen Faturalar gridinde görüntülenmektedir. Grid üzerinde, Fatura Numarası, Tür, Tip, Senaryo, Durum, VKN/TCKN, Para Birimi, Şube, Düzenlenme Tarihi, Ödenecek Tutar alanları yer almaktadır.

Gelen Faturalar gridinden muhasebeleşmiş bir fatura kaydı seçildiğinde, Önizleme, Görüntüle, Ters Kayıt, Fiş Hareketine Git ve Kopyala işlemleri görüntülenmektedir. Gelen Faturalar gridinden muhasebeleşmemiş bir fatura kaydı seçildiğinde ise Önizleme, Düzenle, Muhasebeleştir, Sil ve Kopyala işlemleri görüntülenmektedir.

Muhasebeleşmemiş kayıtlar grid üzerinde işaretli olarak gösterilmektedir.

 • Önizleme: İlgili e-fatura, e-arşiv için fatura gösterimi bu ikon ile sağlanmaktadır.

 • Faturalaştır: Gelen e-fatura için Faturalaştır ikonuna tıklanarak gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir. Gerekli düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte muhasebeleştirme ikonu da aktif olacaktır.

 • Düzenleme: İlgili kayıt muhasebeleştirilmediyse güncellenebilmektedir.

 • Ters Kayıt: Muhasebeleşmiş faturanın ters kaydının alınması bu ikon ile sağlanmaktadır. İlgili ikona tıklanarak ters kayıt için yeni bir fiş hareketi oluşmakta ve irsaliye ile bağlantılı olmayan faturalar için stok hareketinin ters kaydı alınmaktadır. Ters kaydı alınan fatura ile ilgili güncelleme/silme yapılabilmektedir.

 • Yazdır: Bir veya birden fazla faturanın yazdırılması bu ikon ile sağlanmaktadır.

 • Muhasebeleştirme: Kaydedilen kaydın muhasebeleştirilmesi bu ikon ile yapılmaktadır.

 • Silme: Muhasebeleştirilmeyen kayıtlar, silinebilmektedir.

 • Durum Sorgula: ilgili e-faturanın durum bilgisi bu ikon ile güncellenebilmektedir.

 • Onayla: Gelen e-faturanın onayı bu ikon ile sağlanmaktadır.

 • Reddet: Gelen e-faturanın reddedilmesi bu ikon ile sağlanmaktadır.

 • Fiş Hareketine Git: Seçilen faturaya ait sistemde oluşmuş fiş hareketinin görüntülenmesi sağlanmaktadır.

 • Kopyala: Grid üzerinden seçilen faturaya ait bilgilerin yeni fatura ekranına getirilerek kolaylıkla yeni fatura oluşturulması sağlanmaktadır.

 • İndir: Grid üzerinden seçilen bir veya birden fazla faturanın pdf olarak indirilmesi sağlanmaktadır.

İlgili faturanın muhasebeleştirilmesiyle birlikte, faturanın irsaliye bağlantısı olup olmamasına bağlı olarak stok hareketi oluşmaktadır. İlgili faturanın irsaliye bağlantısı varsa, irsaliyenin muhasebeleşmesiyle stok hareketi oluşmuş olacağından dolayı, faturanın muhasebeleşmesiyle tekrar stok hareketi oluşmamaktadır. Faturanın herhangi bir irsaliye ile bağlantılı değilse muhasebeleştirildiği aşamada, stok hareketi de oluşmaktadır.

Giden

Firmanın kesmiş olduğu tüm faturaların yönetildiği bölümdür. Giden bölümü, işletmenin mal veya hizmet satışları için kestiği faturaların kaydının yapıldığı bölümdür.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede giden fatura kayıtlarını excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni fatura kaydı yapabilmek için; “Yeni Satış Faturası” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği Giden Fatura listesi yer almaktadır.

../../_images/fatura3.png

Ekranda bulunan “Yeni Satış Faturası” butonuna basılmasıyla birlikte, yeni giden fatura kaydı oluşturulabilmesi için Yeni Satış Faturası ekranı açılmaktadır. Kullanıcı bu ekrandan, manuel fatura kaydı oluşturabilmektedir.

../../_images/fatura4.png

Fatura ile ilgili genel bilgilerin girildiği üste bölümde;

 • Şube: Şubeli yapıya sahip firmaların merkez kullanıcısının hem merkez hem şube için fatura oluşturabilmesi amacıyla eklenmiştir.

 • Fatura Açıklaması

 • Fatura Numarası: Kağıt fatura için manuel yazılmalıdır, e-fatura/arşiv için sistemsel üretilen numaradır.

 • Müşteri

 • Tanım: Cari kartlarda Hesap Ayarları tabında eşleştirilen alt hesaplar listelenmektedir.

 • Fatura Tarihi

 • Senaryo

 • Fatura Tipi

 • Para Birimi

 • Döviz Kuru

Bilgileri girilmektedir. Bu bilgilerin girişinden sonra, orta bölümde bulunan ve faturanın hangi mal veya hizmete karşılık oluşturulacağının seçildiği Mal/Hizmet ekle bölümü bulunmaktadır.

Kullanıcı, “Mal/Hizmet Ekle” butonuna tıklayarak, Mal/Hizmet seçimini ve gerekli tanımlamaları bu alandan yapabilmektedir. Gerekli bilgi girişleri yapılıp, Kaydet butonuna basılmasıyla birlikte, ilgili kayıt Giden Faturaları gridinde görüntülenmektedir.

../../_images/fatura5.png

Satırı Kopyala ikonuna tıklanarak daha önce eklenen mal/hizmet bilgilerinin kopyalanarak faturaya kolaylıkla yeni bir mal/hizmet eklenmesi sağlanmaktadır.

Alt bölümde ise, Accordion Menu’ler ve Toplam Tutarları gösteren özet bölümü bulunmaktadır.

Accordion Menu’ler;

 • İrsaliye: Giden fatura herhangi bir giden irsaliye ile bağlantılıysa, ilgili irsaliye bu bölümden seçilebilmektedir.

 • Sipariş: İlgili irsaliye herhangi bir sipariş ile ilişkiliyse, bu alanda tanımlanmaktadır.

 • Ödeme: İlgili faturanın ödeme bilgilerinin, ödeme şeklinin belirtildiği alandır.

 • Kategori ve Etiket

 • E-Arşiv: E- arşiv ile ilgili fatura tanımlamaları bu alandan yapılmaktadır.

 • Not: İlgili fatura için açıklama metni girileceği alandır.

Oluşturulan faturanın kaydedilmesiyle birlikte, ilgili kayıt Giden Faturalar gridinde görüntülenmektedir. Grid üzerinde, Fatura Numarası, Firma/Kişi Adı, Tür, Tip, Senaryo, Durum, VKN/TCKN, Para Birimi, Şube, Düzenlenme Tarihi, Ödenecek Tutar alanları yer almaktadır.

Giden Faturalar gridinden muhasebeleşmiş bir fatura kaydı seçildiğinde, Önizleme, Görüntüle, Ters Kayıt, Fiş Hareketine Git, Gönder ve Kopyala işlemleri görüntülenmektedir. Giden Faturalar gridinden muhasebeleşmemiş bir fatura kaydı seçildiğinde ise Önizleme, Düzenle, Muhasebeleştir, Sil ve Kopyala işlemleri görüntülenmektedir.

Muhasebeleşmemiş kayıtlar grid üzerinde işaretli olarak gösterilmektedir.

Grid üzerinde yer alan ikonlar aşağıdaki gibidir:

 • Önizleme: İlgili e-fatura, e-arşiv, kağıt için fatura gösterimi bu ikon ile sağlanmaktadır.

 • Düzenleme: İlgili kayıt muhasebeleştirilmediyse güncellenebilmektedir.

 • Ters Kayıt: Muhasebeleşmiş faturanın ters kaydının alınması bu ikon ile sağlanmaktadır. İlgili ikona tıklanarak ters kayıt için yeni bir fiş hareketi oluşmakta ve irsaliye ile bağlantılı olmayan faturalar için stok hareketinin ters kaydı alınmaktadır. Ters kaydı alınan fatura ile ilgili güncelleme yapılabilmektedir.

 • Yazdır: Bir veya birden fazla faturanın yazdırılması bu ikon ile sağlanmaktadır.

 • Muhasebeleştirme: Kaydedilen kaydın muhasebeleştirilmesi bu ikon ile yapılmaktadır.

 • Silme: Muhasebeleştirilmeyen kayıtlar, silinebilmektedir.

 • Durum Sorgula: ilgili e-faturanın durum bilgisi bu ikon ile güncellenebilmektedir.

 • Gönder: E-faturanın gönderimi/iletimi bu ikon ile sağlanmaktadır.

 • Fiş Hareketine Git: Seçilen faturaya ait sistemde oluşmuş fiş hareketinin görüntülenmesi sağlanmaktadır.

 • Kopyala: Grid üzerinden seçilen faturaya ait bilgilerin yeni fatura ekranına getirilerek kolaylıkla yeni fatura oluşturulması sağlanmaktadır.

 • İndir: Grid üzerinden seçilen bir veya birden fazla faturanın pdf formatında indirilmesi sağlanmaktadır.

İlgili faturanın muhasebeleştirilmesiyle birlikte, faturanın irsaliye bağlantısı olup olmamasına bağlı olarak stok hareketi oluşmaktadır. İlgili faturanın irsaliye bağlantısı varsa, irsaliyenin muhasebeleşmesiyle stok hareketi oluşmuş olacağından dolayı, faturanın muhasebeleşmesiyle tekrar stok hareketi oluşmamaktadır. Faturanın herhangi bir irsaliye ile bağlantılı değilse muhasebeleştirildiği aşamada, stok hareketi de oluşmaktadır.

Fatura KDV Dahil/Hariç İşlemi

Gelen/Giden Fatura ekranlarında işlem satırlarında KDV Dahil Toggle buton görüntülenmektedir. Buton ön tanımlı olarak pasif durumda getirilmektedir. KDV tutarı mal/hizmet tutarı üzerinden hesaplanır. Butonun aktif duruma getirilmesi halinde birim fiyata KDV tutarı da dahil olacak şekilde mal/hizmet tutarı ve KDV tutarları hesaplanmaktadır.

../../_images/fatura6.png