Sipariş

Firmaların, bir mal almak ya da satmak için sadece takip amacıyla düzenledikleri formdur. Firma, satış öncesi sipariş işlemlerini bu alt modülden takip edebilecektir. Siparişler, alınan sipariş ve verilen sipariş olarak ikiye ayrılmaktadır. Firma, satıcılara stok siparişinde bulunursa alınan sipariş, alıcılar firmadan siparişte bulunursa verilen sipariş olarak nitelendirilir.

Bu kapsamda sipariş modülü; Gelen ve Giden olmak üzere 2 tabdan oluşmaktadır.

Gelen

Alış siparişleri ile ilgili tüm sürecin takip edildiği bölümdür.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede gelen sipariş kayıtlarını excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni sipariş kaydı oluşturabilmek için “Yeni Alış Siparişi” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm” ve “Filtreleme alanları, bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği Gelen Sipariş listesi yer almaktadır.

Sipariş listesi ekranında siparişin açık veya kapalı olma durumları takip edilebilmektedir. Siparişte girilen miktar bilgisinin fatura veya irsaliye ile tüketilmesi durumunda sipariş durumu kapalı olarak güncellenmektedir. Sipariş kalemlerinden en az biri tükenmemiş durumda ise sipariş durumu açık olarak kalacaktır.

../../_images/siparis.png

Ekranda bulunan “Yeni Alış Siparişi” butonuna basılmasıyla birlikte, yeni gelen sipariş kaydı oluşturulabilmesi için Yeni Alış Sipariş ekranı açılmaktadır. Kullanıcı bu ekrandan, manuel sipariş kaydı oluşturabilmektedir.

../../_images/siparis1.png

Üst bölümde, genel sipariş bilgilerinin girişi yapılabilmekte, orta bölümde mal/hizmet seçimi ve açıklama, miktar, birim, birim fiyat, teslim tarihi girilmekte ve bu alanda sipariş kaleminin kalan miktar bilgisi getirilmekte, en alt bölümde ise Kategori, Etiket ve Toplam Tutarın görüntülendiği özet bölüm bulunmaktadır.

Gerekli veri girişi tamamlanarak kaydedilmesiyle birlikte, ilgili kayıt Gelen Sipariş gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Sipariş Numarası, Cari Hesap, Sipariş Tarihi, Sipariş Tutarı, Açıklama, Sipariş Durumu ve Şube alanları yer almaktadır. Grid üzerinde seçilen sipariş kayıtları için; Düzenle, Sil, İrsaliyeleştir, Faturalaştır, İrsaliyeler ve Faturalar ikonları bulunmaktadır.

İrsaliyeleştir işlemi; grid üzerinden Sipariş Durumu: Açık olan sipariş belgesi veya belgelerinin seçilmesi ile seçili sipariş belgesindeki bilgilerin yeni irsaliye ekranında otomatik olarak getirilerek irsaliyenin kolaylıkla sipariş ekranı üzerinden oluşturulabilmesini sağlamaktadır.

Faturalaştır işlemi; grid üzerinden Sipariş Durumu: Açık olan sipariş belgesi veya belgelerinin seçilmesi ile seçili sipariş belgesindeki bilgilerin yeni fatura ekranında otomatik olarak getirilerek faturanın kolaylıkla sipariş ekranı üzerinden oluşturulabilmesini sağlamaktadır.

İrsaliyeler işlemi; grid üzerinde seçilen bir siparişe ait sistemde oluşmuş gelen irsaliyeler listelenmektedir.

Faturalar işlemi; grid üzerinde seçilen bir siparişe ait sistemde oluşmuş gelen faturalar listelenmektedir.

Giden

Satış siparişleri ile ilgili tüm sürecin takip edildiği bölümdür.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede giden sipariş kayıtlarını excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni sipariş kaydı oluşturabilmek için “Yeni Satış Siparişi” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm” ve “Filtreleme alanları, bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği Giden Sipariş listesi yer almaktadır.

Sipariş listesi ekranında siparişin açık veya kapalı olma durumları takip edilebilmektedir. Siparişte girilen miktar bilgisinin fatura veya irsaliye ile tüketilmesi durumunda sipariş durumu kapalı olarak güncellenmektedir. Sipariş kalemlerinden en az biri tükenmemiş durumda ise sipariş durumu açık olarak kalacaktır.

../../_images/siparis2.png

Ekranda bulunan “Yeni Satış Siparişi” butonuna basılmasıyla birlikte, yeni giden sipariş kaydı oluşturulabilmesi için Yeni Satış Sipariş ekranı açılmaktadır. Kullanıcı bu ekrandan, manuel sipariş kaydı oluşturabilmektedir.

../../_images/siparis3.png

Üst bölümde, genel sipariş bilgilerinin girişi yapılabilmekte, orta bölümde mal/hizmet seçimi ve açıklama, miktar, birim, birim fiyat, teslim tarihi girilmekte, en alt bölümde ise Kategori, Etiket ve Toplam Tutarın görüntülendiği özet bölüm bulunmaktadır.

Gerekli veri girişi tamamlanarak kaydedilmesiyle birlikte, ilgili kayıt Giden Sipariş gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Sipariş Numarası, Cari Hesap, Sipariş Tarihi, Sipariş Tutarı, Açıklama ve Şube alanları yer almaktadır. Grid üzerinde seçilen sipariş kayıtları için; Düzenle, Sil, İrsaliyeleştir, Faturalaştır, İrsaliyeler ve Faturalar ikonları bulunmaktadır.

İrsaliyeleştir işlemi; grid üzerinden Sipariş Durumu: Açık olan sipariş belgesi veya belgelerinin seçilmesi ile seçili sipariş belgesindeki bilgilerin yeni irsaliye ekranında otomatik olarak getirilerek irsaliyenin kolaylıkla sipariş ekranı üzerinden oluşturulabilmesini sağlamaktadır.

Faturalaştır işlemi; grid üzerinden Sipariş Durumu: Açık olan sipariş belgesi veya belgelerinin seçilmesi ile seçili sipariş belgesindeki bilgilerin yeni fatura ekranında otomatik olarak getirilerek faturanın kolaylıkla sipariş ekranı üzerinden oluşturulabilmesini sağlamaktadır.

İrsaliyeler işlemi; grid üzerinde seçilen bir siparişe ait sistemde oluşmuş giden irsaliyeler listelenmektedir.

Faturalar işlemi; grid üzerinde seçilen bir siparişe ait sistemde oluşmuş giden faturalar listelenmektedir.