Liste

Sistemde yüklenen dosyalar ve bunlar üzerinden oluşturulan e-Defter dosyalarının liste halinde gösterildiği ekrandır.

Yüklenen dosyalar Ay, Yevmiye Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ve Durum bilgileri ile listelenir. Liste üzerinde bir satırın seçilmesi durumunda İşlemler kısmında o defter parçası için yapılabilecek işlemler görüntülenmektedir.

../_images/61.png

İşlemler kısmında, defter parçasının, yüklenmesi sırasında, “İşlem Durumu” düğmesine basıldığında işlem adımlarını ve anlık durumu gösteren pencere açılır.

../_images/71.png

Eğer yüklenen dosyada herhangi bir sorun olursa ve hata alınırsa, ilgili defter satırında “Durum” kolonu değeri “Hata aldı”ya dönüşür ve “İşlem Durumu” düğmesi yerine “Hata Detayı” düğmesi gelir.

../_images/22.png

Bu düğmeye basıldığında hata nedeninin gösterildiği ekran getirilir.

../_images/23.png

Eğer işlem başarıyla tamamlanırsa, ilgili defter satırında “Durum” kolonu değeri “İmza Bekleniyor” olarak güncellenir.

../_images/24.png

İşlemler kısmında “İmzala” düğmesi getirilir. İmzala seçeneğine tıklandığında “İmzalamak için Turkcell e-Şirket e-Defter İmzalama Uygulamasını indirebilirsiniz” bilgisinin bulunduğu ekran açılmaktadır.

../_images/25.png

Defter imzalama işlemi için Turkcell e-Şirket’in e-Defter dosyalarının imzalanması için sunmuş olduğu masaüstü uygulaması açılır. Uygulamaya Portal kullanıcı bilgileri girilmelidir.

../_images/47.png

Sonrasında cep telefonuna gelen doğrulama kodu ile giriş yapılır.

../_images/48.png

“Dönem” sekmesinde, Turkcell e-Şirket Portalinde yüklenmiş ve imzalanmayı bekleyen dosyaların dönem bilgileri verilerek imzalanacak dosyaların bunlar olduğu belirtilir.

Sertifika Bilgileri sekmesinde karta ait bilgiler girilir ve karta giriş yapılır.

../_images/49.png

Karta giriş işleminden sonra açılan ekranda “Defter İmzala” düğmesi kullanılarak “Defter İmzalama Bekleniyor” durumundaki Yevmiye ve Kebir dosyaları imzalanır. Yenile seçeneğine tıklandığında, Yevmiye ve Kebir dosyalarının durumu “Kontrol Tamam” hale gelir ve Defter Durumu “Berat Oluşturma Bekleniyor” durumuna gelir. Bu adımdan sonra portalde Liste ekranında ilgili defterlerin durumu “İmza Bekleniyor”dan “Berat Oluşturma Bekleniyor”a gelmiştir.

../_images/50.png

Dönem içinde yüklenecek başka defter dosyaları yok ise, masaüstü uygulama veya web portasl üzerinden “Beratları Oluştur” düğmesi kullanılarak beratlar oluşturulur. Beratlar oluşturulduktan sonra, “Beratları İmzala” düğmesi ile oluşturulan beratlar imzalanır. Böylelikle ilgili dönem için defter yükleme işlemi tamamlanmış olur.

../_images/51.png

Fakat dönem içinde yüklenecek başka defter dosyaları var ise, bunlar da Turkcell e-Şirket sistemine yüklenir. O dönem için yüklenecek dosya kalmadığında, tüm döneme ait beratların tek seferde oluşturulabilmesini sağlamak ve ilgili döneme başka defter yüklenemesini önlemek için Liste ekranında sağ üst köşedeki “Beratları Oluştur” düğmesine basılır. Böylece o döneme ait tüm defterlerin yüklendiği onaylanarak artık beratların oluşumuna geçiş sağlanmış olur. İşlemler kısmında beliren “İşlem Durumu” seçeneğine tıklandığında işlem takip edilebilmektedir. Bu adımda bu kez Beratların imzalanması için Turkcell e-Şirket masaüstü uygulamasında “Berat İmzala” seçeneğine tıklanır ve imzalanma işlemi tamamlanır.

../_images/52.png

Bu aşamada Portal’de Liste ekranında e-Defterin Durumu “GİB’e Gönderim Bekliyor” hale gelmiştir. “İşlemler” kısmında bulunan “Detay” seçeneğine tıklandığında açılan ekranda oluşturulmuş olan tüm defter parçaları listelenmektedir. Bu ekranda Toplam Borç ve Alacak, İlk ve Son Yevmiye Madde Numaraları, İlk ve Son Yevmiye Satır Numaraları ve defter parçasına ait dönem bilgileri gösteririlir. Listenin sol tarafında bulunan “…” düğmesi ile defter parçasına ait “Yevmiye”, “Kebir” ve 1 Ocak 2019 tarihi ile oluşturulup GİB’e iletilmesi zorunlu olan “Defter Raporu” önizlenebilmektedir.

../_images/53.png

Sağ üst köşede bulunan “İndir” düğmesi ile oluşturulmuş olan dosyalar indirilir.

Herbir dosyanın satırında sağ tarafında bulunan “Önizleme” düğmesine tıklanarak o dosyanın içeriği görüntülenebilmektedir. Böylece kullanıcı, oluşturulan dosyanın kontrolünü bu alanda sağlayabilmektedir.

Oluşturulan dosyalar incelenip doğruluğundan emin olunduktan sonra “Beratları Gönder” seçeneği ile beratlar GİB’e gönderilir. İlgili dönem için bu düğmeye tıklanır ve GİB’e beratların iletilmesi ve GİB onaylı beratların otomatik olarak alınması sağlanır.

İşlemler bölümünde ayrıca “TXT İndir” ve “Sil” seçenekleri de bulunmaktadır. TXT İndir seçeneği, yüklenmiş olan dosyanın tekrar indirilmesini sağlamaktadır. “Sil” seçeneği ile, o satırdaki defter parçası silinir. Silme işlemi, yalnızca GİB’e gönderim öncesi adımlarda ve GİB’e gönderildikten sonra ise GİB sisteminde silinen defterler için yapılabilir. GİB sisteminde beratları onaylanmış ve mevcut olan bir defterin silinmesi mümkün değildir.

GİB Onaylı beratlar sisteme alındıktan sonra bütün dönem defterleri otomatik olarak arşivlenir. Bu şekilde ilgili dönemin işlemleri tamamlanmış olur. “Detay” düğmesine tıklanıp açılan detay ekranında “Tümünü İndir / Beratları İndir” düğmeleri kullanılır ve GİB Onaylı beratları da içeren dosyalar uygun klasör yapısında indirilir. Bu şekilde ilgili döneme ait mükellef nezdinde saklanması gereken tüm belgeler de mükellef tarafından alınmış olur.