Firma Çek İşlemleri

Firma çekleri, bankadan aldığımız çek defterinden kesip, bizden alacaklı olan kişi ve kurumlara verdiğimiz çeklerdir. Borç çeklerinin sistemde kaydedilmesi, muhasebeleştirilmesi, pozisyon değişikliği ve ilgili kayıtların takip edilebilmesi amaçlanmaktadır.

../../../_images/cek.png

Çekler

Çek bölümü, kullanıcının çek girişlerini tek tek yapması amacıyla oluşturulmuştur.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede firma çeklerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni firma çek girişi yapabilmek için; “Yeni Kayıt” ve firma çek işlemlerini içe aktarımı için “İçe Aktar” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği borç çekleri listesi yer almaktadır.

../../../_images/cek1.png

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan Yeni Kayıt butonuna basılmasıyla birlikte çek girişinin yapılabilmesi için Çek Ekle dialogbox’ı açılarak işlem girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

../../../_images/cek2.png

Kayıt işlemi tamamlanan işlemler, Çekler gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Çek No, Hesap Kodu, Hesap Adı, Vade, Tutar, Kalan Ödeme Tutarı, Para Birimi, Pozisyon, Muhasebe Durumu ve Şube alanları yer almaktadır.

Çekler gridinden muhasebeleşmiş bir firma çek kaydı seçildiğinde, Ters Kayıt, Çek Geçmişi, Görüntüle ve Pozisyon Değiştir işlemleri görüntülenmektedir. Çekler gridinden muhasebeleşmemiş bir firma çek kaydı seçildiğinde ise Muhasebeleştir, Çek Geçmişi, Görüntüle ve Düzenle işlemleri görüntülenmektedir.

Muhasebeleşmemiş kayıtlar grid üzerinde işaretli, olarak gösterilmektedir.

  • Düzenle : Muhasebeleşmemiş firma çek kaydının güncellenebilmesi için bu ikon kullanılmaktadır. Düzenle ikonuna tıklanması ile birlikte güncelleme ekranı açılmaktadır.

  • Muhasebeleştir : Muhasebeleşmemiş firma çek kaydının muhasebeleştirilmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Çek Geçmişi : Firma çek kaydına ait tüm pozisyon değişikliğine ait hareketlerin görüntülenmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Görüntüle : Firma çek detaylarının görüntülenmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Ters Kayıt : Muhasebeleşmiş bir firma çek kaydına ait muhasebeleştirme işleminin geri alınması için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Pozisyon Değiştir : Muhasebeleşmiş firma çekine ait pozisyon bilgisinin değiştirilmesi için bu ikon kullanılmaktadır. Muhasebeleşmemiş kaydın pozisyon değişikliği yapılamamaktadır.

Çek kaydı için birden fazla pozisyon değişikliği yapılabildiği için fiş hareketleri de birden fazla oluşabilmektedir. Çek ile ilgili ters kayıt sürecinde, her yapılan ters kayıt bir önceki adıma geçilmesini sağlayacaktır.

Müşteri çekleri için muhasebeleştirme yapılıp -pozisyon değişikliği yapılmadan- ters kayıt alınırsa, yeni bir ters kayıt fiş hareketi oluşmaktadır. Bu durumda ilgili müşteri çeki için fiş hareketi Ters Kayıt olarak güncellenmektedir. Ters kayıt alındıktan sonra müşteri çeki için Düzenle ve Muhasebeleştir ikonları aktif olacaktır. İlgili müşteri çeki tekrar muhasebeleştirilirse yeni bir fiş hareketi oluşturulmaktadır.

Müşteri çekleri için muhasebeleştirme yapılıp, sonrasında pozisyon değişikliği yapılarak tekrar muhasebeleştirme yapıldıktan sonra ters kayıt alınmak istenirse, en son oluşan fiş hareketi için ters kayıt alınmaktadır. Bu durumda, her adım için ayrı ayrı ters kayıt alınması gerekecektir.

NOT: Çek tabı altında yer alan Borç Çekleri gridi hem tek tek oluşturulan hem de bordro ile oluşturulan çek bilgilerini listelemektedir.

Bordrolar

Bordro bölümü, kullanıcının çek girişlerini toplu olarak yapması amacıyla oluşturulmuştur.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede bordro girişlerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni bordro girişi yapabilmek için; “Yeni Kayıt” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği çekler listesi yer almaktadır.

../../../_images/cek3.png

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan butonuna basılmasıyla birlikte çeklere bağlı bordro girişinin yapılabilmesi için Bordro Ekle ekranı açılarak işlem girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır. Ekran üzerinde Kaydet ve Vazgeç butonları yer almaktadır.

../../../_images/cek4.png

Bordro bilgileri bölümünde; Şube, Tür, Hesap, Para Birimi ve Tarih alanları bulunmaktadır. Tür alanı; “Borç”, “Teminatta” ve “İade” seçimlerinden oluşmaktadır. Yapılan seçime bağlı Çek Ekle bölümünde yer alan alanlar değişmektedir.

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Borç” seçilmesi durumunda, Çek Ekle Bölümünde, “Çek” tabı altında tek tek çek girişi yapılırken girilen alanların tamamı getirilmektedir.

../../../_images/cek5.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Teminatta” seçilmesi durumunda, seçilmesi durumunda, Çek Ekle Bölümünde, “Çek” tabı altında tek tek çek girişi yapılırken girilen alanların tamamı getirilmektedir.

../../../_images/cek6.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: İade” seçilmesi durumunda, pozisyon bilgisine bağlı olarak Çek Seç bölümünde kayıtlar gelmekte ve kullanıcının seçtiği çekler Eklenen Çekler bölümünde görüntülenmektedir.

../../../_images/cek7.png

Bordro bilgileri girişi tamamlanıp, kaydedilmesiyle birlikte ilgili bordro, bordrolar gridinde, içerisinde yer alan çekler ise Çekler tabında görüntülenmektedir.

Kayıt işlemi tamamlanan bordro girişleri, Giden Bordrolar gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Bordro No, Hesap Kodu, Hesap Adı, Tarih, Tür, Toplam Tutar, Para Birimi ve Şube alanları yer almaktadır.

Kullanıcı Giden Bordrolar gridinden bir bordro girişi kaydı seçtiğinde İşlemler alanında Çekler ikonu görüntülenecektir.

Çekler : İlgili çeklerin tüm pozisyon değişikliğine ait geçmiş bilgileri hareket tipi bazında gösterilmektedir.

Borç çeklerinin pozisyon değişikliği yapılabilecek pozisyon değişikliği tablosu aşağıdaki gibidir. Pozisyon değişikliği aşağıda gösterilen tablodaki kurallar çerçevesinde yapılabilmektedir.

No

Pozisyon

Geçişler

Açıklama

Kontroller

1

Borç

3,4,5,6

Çekin firmadan bir cariye çıkma durumudur.

Çekin hangi cariye çıkıldığı kaydedilecek.

2

Teminatta

3,4,5,6

Kredi çekmek vb. amaçla teminat olarak bankaya verilme durumudur.

Nereye teminata (alt) verdiği seçilecek.

3

Karşılıksız

4,5,6

Çekin karşılıksız çıkma durumudur.

Hangi karşılıksıza (alt) atıldığı seçilecek.

4

İcrada

5,6

Çekin karşılıksız çıkması üzerine hukuki yollarla çekin tahsil edilmeye çalışılma durumudur.

Hangi icra hesabına (alt) atıldığı seçilecek.

5

İade Edildi

Çekin iade edilme durumudur.

Kime çıkıldıysa ondan tekrar iade alınma durumudur.

6

Ödendi

Çekin ödenme durumudur.

Hangi hesaba (alt) kaydedileceği seçilecek.