Müşteri Çek İşlemleri

Müşteri Çek İşlemleri, müşterinin bankadan aldığı çek defterinden kesip bize verdiği çeklerdir. Çek modülü ile müşteri çeklerinin sistemde kaydedilmesi, muhasebeleştirilmesi, pozisyon değişikliği ve takip edilebilmesi amaçlanmaktadır.

Çekler

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede müşteri çeklerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni müşteri çek girişi yapabilmek için; “Yeni Kayıt” ve müşteri çek işlemlerini içeri aktarabilmek için “İçe Aktar” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği alacak çekleri listesi yer almaktadır.

../../../_images/cek8.png

Ekranda yer alan “Yeni Kayıt” butonuna basılmasıyla birlikte çek girişinin yapılabilmesi için “Çek Ekle” dialogbox’ı açılarak işlem girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır. İlgili alanlarda veri girişi yapılıp Kaydet butonuna basılmasıyla kayıt işlemi tamamlanmaktadır. “Vazgeç” butonuna tıklanmasıyla grid üzerinde herhangi bir güncelleme olmadan dialogbox kapatılmaktadır. Dialogbox üzerinde Kaydet ve Vazgeç butonları yer almaktadır.

../../../_images/cek9.png

Kayıt işlemi tamamlanan işlemler, Çekler gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Çek No, Hesap Kodu, Hesap Adı, Vade, Tutar, Kalan Tahsilat Tutarı, Para Birimi, Pozisyon, Muhasebe Durumu ve Şube alanları yer almaktadır.

Çekler gridinden muhasebeleşmiş bir müşteri çek kaydı seçildiğinde, Ters Kayıt, Çek Geçmişi, Görüntüle ve Pozisyon Değiştir işlemleri görüntülenmektedir. Çekler gridinden muhasebeleşmemiş bir müşteri çek kaydı seçildiğinde ise Muhasebeleştir, Çek Geçmişi, Görüntüle ve Düzenle işlemleri görüntülenmektedir.

Muhasebeleşmemiş kayıtlar grid üzerinde işaretli olarak gösterilmektedir.

  • Düzenle: Muhasebeleşmemiş müşteri çek kaydının güncellenebilmesi için bu ikon kullanılmaktadır. Düzenle ikonuna tıklanması ile birlikte güncelleme ekranı açılmaktadır.

  • Muhasebeleştir: Muhasebeleşmemiş müşteri çek kaydının muhasebeleştirilmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Çek Geçmişi: Müşteri çek kaydına ait tüm pozisyon değişikliğine ait hareketlerin görüntülenmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Görüntüle: Müşteri çek detaylarının görüntülenmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Ters Kayıt: Muhasebeleşmiş bir müşteri çek kaydına ait muhasebeleştirme işleminin geri alınması için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Pozisyon Değiştir: Muhasebeleşmiş müşteri çekine ait pozisyon bilgisinin değiştirilmesi için bu ikon kullanılmaktadır. Muhasebeleşmemiş kaydın pozisyon değişikliği yapılamamaktadır.

Çek kaydı için birden fazla pozisyon değişikliği yapılabildiği için fiş hareketleri de birden fazla oluşabilmektedir. Çek ile ilgili ters kayıt sürecinde, her yapılan ters kayıt bir önceki adıma geçilmesini sağlayacaktır.

Müşteri çekleri için muhasebeleştirme yapılıp -pozisyon değişikliği yapılmadan- ters kayıt alınırsa, yeni bir ters kayıt fiş hareketi oluşmaktadır. Bu durumda ilgili müşteri çeki için fiş hareketi Ters Kayıt olarak güncellenmektedir. Ters kayıt alındıktan sonra müşteri çeki için Düzenle ve Muhasebeleştir ikonları aktif olacaktır. İlgili müşteri çeki tekrar muhasebeleştirilirse yeni bir fiş hareketi oluşturulmaktadır.

Müşteri çekleri için muhasebeleştirme yapılıp, sonrasında pozisyon değişikliği yapılarak tekrar muhasebeleştirme yapıldıktan sonra ters kayıt alınmak istenirse, en son oluşan fiş hareketi için ters kayıt alınmaktadır. Bu durumda, her adım için ayrı ayrı ters kayıt alınması gerekecektir.

NOT: Çek tabı altında yer alan Alacak Çekleri gridi hem tek tek oluşturulan hem de bordro ile oluşturulan çek bilgilerini listelemektedir.

Bordrolar

Bordro bölümü, kullanıcının çek girişlerini toplu olarak yapması amacıyla oluşturulmuştur.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede bordro girişlerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni bordro girişi yapabilmek için; “Yeni Kayıt” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği çekler listesi yer almaktadır.

../../../_images/cek10.png

Ekranında yer alan “Yeni Kayıt” butonuna basılmasıyla birlikte çeklere bağlı bordro girişinin yapılabilmesi için Bordro Ekle ekranı açılarak işlem girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır. Ekran üzerinde Kaydet ve Vazgeç butonları yer almaktadır.

Bordro bilgileri bölümünde; Şube, Tür, Hesap, Tanım, Alt Hesap, Para Birimi ve Tarih alanları bulunmaktadır. Tür alanı; “Giriş”, “Çıkış”, “Alış İade” ve “Veriş İade” seçimlerinden oluşmaktadır. Yapılan seçime bağlı Çek Ekle bölümünde yer alan alanlar değişmektedir.

../../../_images/cek11.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Giriş” seçilmesi durumunda, Çek Ekle Bölümünde, “Çek” tabı altında tek tek çek girişi yapılırken girilen alanların tamamı getirilmektedir.

../../../_images/cek12.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Çıkış” seçilmesi durumunda, seçilen pozisyon bilgisine bağlı olarak Çek Seç bölümünde kayıtlar gelmekte ve kullanıcının seçtiği çekler Eklenen Çekler bölümünde görüntülenmektedir.

../../../_images/cek13.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Alış İade” seçilmesi durumunda, pozisyon bilgisine bağlı olarak Çek Seç bölümünde kayıtlar gelmekte ve kullanıcının seçtiği çekler Eklenen Çekler bölümünde görüntülenmektedir.

../../../_images/cek14.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Veriş İade” seçilmesi durumunda, pozisyon bilgisine bağlı olarak Çek Seç bölümünde kayıtlar gelmekte ve kullanıcının seçtiği çekler Eklenen Çekler bölümünde görüntülenmektedir.

../../../_images/cek15.png

Bordro bilgileri girişi tamamlanıp, kaydedilmesiyle birlikte ilgili bordro bordolar gridinde, içerisinde yer alan çekler ise Çekler tabında görüntülenmektedir.

Kayıt işlemi tamamlanan bordro girişleri, Gelen Bordrolar gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Bordro No, Hesap Kodu, Hesap Adı,Tarih, Tür, Toplam Tutar, Para Birimi ve Şube alanları yer almaktadır.

Kullanıcı Gelen Bordrolar gridinden bir bordro girişi kaydı seçtiğinde İşlemler alanında Çekler ikonu görüntülenecektir.

Çekler : İlgili çeklerin tüm pozisyon değişikliğine ait geçmiş bilgileri hareket tipi bazında gösterilmektedir.

Müşteri çeklerinin pozisyon değişikliği yapılabilecek pozisyon değişikliği tablosu aşağıdaki gibidir. Pozisyon değişikliği aşağıda gösterilen tablodaki kurallar çerçevesinde yapılabilmektedir.

No

Pozisyon

Geçişler

Açıklama

Kontroller

1

Portföyde

2,3,4,5,6,7,8| Çekin firmada bulunma durumudur.

Çekin hangi cariden alındığı kaydedilecek.

2

Tahsilatta

1,4,8

Çekin tahsil edilmek üzere bankaya verilme durumudur.

Nereye tahsilata (alt) verildiği seçilecek.

3

Teminatta

1,2,4

Kredi çekmek vb. amaçla teminat olarak bankaya verilme durumudur.

Nereye teminata (alt) verdiği seçilecek.

4

Karşılıksız

6,7,8

Çekin karşılıksız çıkma durumudur.

Hangi karşılıksıza (alt) atıldığı seçilecek.

5

Ciroda

1,4

Bir borcuna karşılık çekin başka bir kişi / kuruma verilme durumudur.

Hangi cariye (320) verdiği seçilecek.

6

İcrada

1,8

Çekin karşılıksız çıkması üzerine hukuki yollarla çekin tahsil edilmeye çalışılma durumudur.

Hangi icra hesabına (alt) atıldığı seçilecek.

7

İade Edildi

Çekin iade edilme durumudur.

Hangi cariden (120) den alındıysa tekrar ona dönecek.

8

Tahsil Edildi

Çekin tahsil edilme durumudur.

Hangi hesaba (alt) kaydedileceği seçilecek.