Firma Senet İşlemleri

Senet, satılan bir mal veya hizmetin tutarları peşin ödenmeyip gelecek bir tarihte ödenmesi için düzenlenen bir belgedir. Borç senetleri ise borcumuza karşılık düzenleyip verdiğimiz, bedelini daha sonraki bir zamanda ödeyeceğimiz senetleri belirtmektedir. Bu kapsamda, bahsedilen borç senetleri, bizim ödeyeceğimiz senetlerdir. Borç Senetleri modülü ile borç senetlerinin sistemde kaydedilmesi, muhasebeleştirilmesi, pozisyon değişikliği ve ilgili kayıtların takip edilebilmesi amaçlanmaktadır.

Senetler

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede firma senetlerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni firma senet girişi yapabilmek için; “Yeni Kayıt” ve firma senetlerinin içe aktarımı için “İçe Aktar” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği borç senetleri listesi yer almaktadır.

../../../_images/senet7.png

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan Yeni Kayıt butonuna basılmasıyla birlikte senet girişinin yapılabilmesi için Senet Ekle dialogbox’ı açılarak işlem girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

../../../_images/senet8.png

Kayıt işlemi tamamlanan işlemler, Senetler gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Senet No, Hesap Kodu, Hesap Adı, Vade, Tutar, Kalan Ödeme Tutarı, Para Birimi, Pozisyon, Muhasebe Durumu ve Şube alanları yer almaktadır.

Senetler gridinden muhasebeleşmiş bir firma senet kaydı seçildiğinde, Ters Kayıt, Senet Geçmişi, Görüntüle ve Pozisyon Değiştir işlemleri görüntülenmektedir. Senetler gridinden muhasebeleşmemiş bir firma senedi kaydı seçildiğinde ise Muhasebeleştir, Senet Geçmişi, Görüntüle ve Düzenle işlemleri görüntülenmektedir.

Muhasebeleşmemiş kayıtlar grid üzerinde işaretli, olarak gösterilmektedir.

  • Düzenle : Muhasebeleşmemiş firma senet kaydının güncellenebilmesi için bu ikon kullanılmaktadır. Düzenle ikonuna tıklanması ile birlikte güncelleme ekranı açılmaktadır.

  • Muhasebeleştir : Muhasebeleşmemiş firma senet kaydının muhasebeleştirilmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Senet Geçmişi : Firma senet kaydına ait tüm pozisyon değişikliğine ait hareketlerin görüntülenmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Görüntüle : Firma senet detaylarının görüntülenmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Ters Kayıt : Muhasebeleşmiş bir firma senet kaydına ait muhasebeleştirme işleminin geri alınması için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Pozisyon Değiştir : Muhasebeleşmiş firma senedine ait pozisyon bilgisinin değiştirilmesi için bu ikon kullanılmaktadır. Muhasebeleşmemiş kaydın pozisyon değişikliği yapılamamaktadır.

Senet kaydı için birden fazla pozisyon değişikliği yapılabildiği için fiş hareketleri de birden fazla oluşabilmektedir. Senet ile ilgili ters kayıt sürecinde, her yapılan ters kayıt bir önceki adıma geçilmesini sağlayacaktır.

Müşteri senetleri için muhasebeleştirme yapılıp -pozisyon değişikliği yapılmadan- ters kayıt alınırsa, yeni bir ters kayıt fiş hareketi oluşmaktadır. Bu durumda ilgili müşteri senedi için fiş hareketi Ters Kayıt olarak güncellenmektedir. Ters kayıt alındıktan sonra müşteri senedi için Düzenle ve Muhasebeleştir ikonları aktif olacaktır. İlgili müşteri senedi tekrar muhasebeleştirilirse yeni bir fiş hareketi oluşturulmaktadır.

Müşteri senetleri için muhasebeleştirme yapılıp, sonrasında pozisyon değişikliği yapılarak tekrar muhasebeleştirme yapıldıktan sonra ters kayıt alınmak istenirse, en son oluşan fiş hareketi için ters kayıt alınmaktadır. Bu durumda, her adım için ayrı ayrı ters kayıt alınması gerekecektir.

NOT: Senet tabı altında yer alan Alacak Senetleri gridi hem tek tek oluşturulan hem de bordro ile oluşturulan senet bilgilerini listelemektedir.

Bordrolar

Bordro bölümü, kullanıcının senet girişlerini toplu olarak yapması amacıyla oluşturulmuştur.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede bordro girişlerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni bordro girişi yapabilmek için; “Yeni Kayıt” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği çekler listesi yer almaktadır.

../../../_images/senet9.png

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Kayıt” butonuna basılmasıyla birlikte senetlere bağlı bordro girişinin yapılabilmesi için Bordro Ekle ekranı açılarak işlem girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır. Ekran üzerinde Kaydet ve Vazgeç butonları yer almaktadır.

Bordro bilgileri bölümünde; Şube, Tür, Hesap, Para Birimi ve Tarih alanları bulunmaktadır. Tür alanı; “Borç”, “Teminatta” ve “İade” seçimlerinden oluşmaktadır. Yapılan seçime bağlı Senet Ekle bölümünde yer alan alanlar değişmektedir.

Bordro Türü: “Borç”, “Teminatta”, “İade” seçimlerinden oluşmaktadır. Yapılan seçime bağlı Senet Ekle bölümünde yer alan alanlar değişmektedir.

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Borç” seçilmesi durumunda, Senet Ekle Bölümünde, “Senet” tabı altında tek tek senet girişi yapılırken girilen alanların tamamı getirilmektedir.

../../../_images/senet10.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Teminatta” seçilmesi durumunda, seçilmesi durumunda, Senet Ekle Bölümünde, “Senet” tabı altında tek tek senet girişi yapılırken girilen alanların tamamı getirilmektedir.

../../../_images/senet11.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: İade” seçilmesi durumunda, pozisyon bilgisine bağlı olarak Senet Seç bölümünde kayıtlar gelmekte ve kullanıcının seçtiği senetler Eklenen Senetler bölümünde görüntülenmektedir.

../../../_images/senet12.png

Bordro bilgileri girişi tamamlanıp, kaydedilmesiyle birlikte ilgili bordro, bordrolar gridinde, içerisinde yer alan senetler ise Senetler tabında görüntülenmektedir.

Kayıt işlemi tamamlanan bordro girişleri, Giden Bordrolar gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Bordro No, Hesap Kodu, Hesap Adı, Tarih, Tür, Toplam Tutar, Para Birimi ve Şube alanları yer almaktadır.

Kullanıcı Giden Bordrolar gridinden bir bordro girişi kaydı seçtiğinde İşlemler alanında Senetler ikonu görüntülenecektir.

Senetler : İlgili senetlerin tüm pozisyon değişikliğine ait geçmiş bilgileri hareket tipi bazında gösterilmektedir.

Borç senetlerinin pozisyon değişikliği yapılabilecek pozisyon değişikliği tablosu aşağıdaki gibidir. Pozisyon değişikliği aşağıda gösterilen tablodaki kurallar çerçevesinde yapılabilmektedir.

No

Pozisyon

Geçişler

Açıklama

Kontroller

1

Borç

3,4,5,6

Senedin firmadan bir cariye çıkma durumudur.

Senedin hangi cariye çıkıldığı kaydedilecek.

2

Teminatta

3,4,5,6

Kredi çekmek vb. amaçla teminat olarak bankaya verilme durumudur.

Nereye teminata (alt) verdiği seçilecek.

3

Karşılıksız

4,5,6

Senedin karşılıksızı çıkma durumudur.

Hangi karşılıksıza (alt) atıldığı seçilecek.

4

İcrada

5,6

Senedin karşılıksız çıkması üzerine hukuki yollarla çekin tahsil edilmeye çalışılma durumudur.

Hangi icra hesabına (alt) atıldığı seçilecek.

5

İade Edildi

Senedin iade edilme durumudur.

Kime çıkıldıysa ondan tekrar iade alınma durumudur.

6

Ödendi

Senedin iade edilme durumudur.

Hangi hesaba (alt) kaydedileceği seçilecek.