Müşteri Senet İşlemleri

Bir kişinin (gerçek ya da tüzel) diğer bir kişiden alacağı olduğunu belirten hukuki belgedir. Senet modülü ile alacak senetlerinin sistemde kaydedilmesi, muhasebeleştirilmesi, pozisyon değişikliği ve takip edilebilmesi amaçlanmaktadır.

Senetler

Senet bölümü, kullanıcının senet girişlerini tek tek yapması amacıyla oluşturulmuştur.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede müşteri senetlerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni müşteri senet girişi yapabilmek için; “Yeni Kayıt” ve firma çek işlemlerini içe aktarımı için “İçe Aktar” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği alacak senetleri listesi yer almaktadır.

../../../_images/senet.png

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Kayıt” butonuna basılmasıyla birlikte senet girişinin yapılabilmesi için “Senet Ekle” dialogbox’ı açılarak işlem girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır. İlgili alanlarda veri girişi yapılıp Kaydet butonuna basılmasıyla kayıt işlemi tamamlanmaktadır. Vazgeç butonuna tıklanmasıyla grid üzerinde herhangi bir güncelleme olmadan dialogbox kapatılmaktadır. Dialogbox üzerinde Kaydet ve Vazgeç butonları yer almaktadır.

../../../_images/senet1.png

Kayıt işlemi tamamlanan işlemler, Çekler gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Çek No, Hesap Kodu, Hesap Adı, Vade, Tutar, Kalan Tahsilat Tutarı, Para Birimi, Pozisyon, Muhasebe Durumu ve Şube alanları yer almaktadır.

Senetler gridinden muhasebeleşmiş bir müşteri senet kaydı seçildiğinde, Ters Kayıt, Senet Geçmişi, Görüntüle ve Pozisyon Değiştir işlemleri görüntülenmektedir. Senetler gridinden muhasebeleşmemiş bir müşteri senet kaydı seçildiğinde ise Muhasebeleştir, Senet Geçmişi, Görüntüle ve Düzenle işlemleri görüntülenmektedir.

Muhasebeleşmemiş kayıtlar grid üzerinde işaretli, olarak gösterilmektedir.

  • Düzenle : Muhasebeleşmemiş müşteri senet kaydının güncellenebilmesi için bu ikon kullanılmaktadır. Düzenle ikonuna tıklanması ile birlikte güncelleme ekranı açılmaktadır.

  • Muhasebeleştir : Muhasebeleşmemiş müşteri senet kaydının muhasebeleştirilmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Senet Geçmişi : Müşteri senet kaydına ait tüm pozisyon değişikliğine ait hareketlerin görüntülenmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Görüntüle : Müşteri senet detaylarının görüntülenmesi için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Ters Kayıt : Muhasebeleşmiş bir müşteri senet kaydına ait muhasebeleştirme işleminin geri alınması için bu ikon kullanılmaktadır.

  • Pozisyon Değiştir : Muhasebeleşmiş müşteri senedine ait pozisyon bilgisinin değiştirilmesi için bu ikon kullanılmaktadır. Muhasebeleşmemiş kaydın pozisyon değişikliği yapılamamaktadır.

Senet kaydı için birden fazla pozisyon değişikliği yapılabildiği için fiş hareketleri de birden fazla oluşabilmektedir. Senet ile ilgili ters kayıt sürecinde, her yapılan ters kayıt bir önceki adıma geçilmesini sağlayacaktır.

Müşteri senetleri için muhasebeleştirme yapılıp -pozisyon değişikliği yapılmadan- ters kayıt alınırsa, yeni bir ters kayıt fiş hareketi oluşmaktadır. Bu durumda ilgili müşteri senedi için fiş hareketi Ters Kayıt olarak güncellenmektedir. Ters kayıt alındıktan sonra müşteri senedi için Düzenle ve Muhasebeleştir ikonları aktif olacaktır. İlgili müşteri senedi tekrar muhasebeleştirilirse yeni bir fiş hareketi oluşturulmaktadır.

Müşteri senetleri için muhasebeleştirme yapılıp, sonrasında pozisyon değişikliği yapılarak tekrar muhasebeleştirme yapıldıktan sonra ters kayıt alınmak istenirse, en son oluşan fiş hareketi için ters kayıt alınmaktadır. Bu durumda, her adım için ayrı ayrı ters kayıt alınması gerekecektir.

NOT: Senet tabı altında yer alan Alacak Senetleri gridi hem tek tek oluşturulan hem de bordro ile oluşturulan senet bilgilerini listelemektedir.

Bordrolar

Bordro bölümü, kullanıcının senet girişlerini toplu olarak yapması amacıyla oluşturulmuştur.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede bordro girişlerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni bordro girişi yapabilmek için; “Yeni Kayıt” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği senetler listesi yer almaktadır.

../../../_images/senet2.png

Ekranında yer alan “Yeni Kayıt” butonuna basılmasıyla birlikte senetlere bağlı bordro girişinin yapılabilmesi için Bordro Ekle ekranı açılarak işlem girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır. Ekran üzerinde Kaydet ve Vazgeç butonları yer almaktadır.

Bordro bilgileri bölümünde; Şube, Tür, Hesap, Para Birimi ve Tarih alanları bulunmaktadır. Tür alanı; “Giriş”, “Çıkış”, “Alış İade” ve “Veriş İade” seçimlerinden oluşmaktadır. Yapılan seçime bağlı Senet Ekle bölümünde yer alan alanlar değişmektedir.

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Giriş” seçilmesi durumunda, Senet Ekle Bölümünde, “Senet” tabı altında tek tek senet girişi yapılırken girilen alanların tamamı getirilmektedir.

../../../_images/senet3.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Çıkış” seçilmesi durumunda, seçilen pozisyon bilgisine bağlı olarak Senet Seç bölümünde kayıtlar gelmekte ve kullanıcının seçtiği senetler Eklenen Senetler bölümünde görüntülenmektedir.

../../../_images/senet4.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Alış İade” seçilmesi durumunda, pozisyon bilgisine bağlı olarak Senet Seç bölümünde kayıtlar gelmekte ve kullanıcının seçtiği senetler Eklenen Senetler bölümünde görüntülenmektedir.

../../../_images/senet5.png

Bordro Bilgileri bölümünde, “Bordro Tür: Veriş İade” seçilmesi durumunda, pozisyon bilgisine bağlı olarak Senet Seç bölümünde kayıtlar gelmekte ve kullanıcının seçtiği senetler Eklenen Senetler bölümünde görüntülenmektedir.

../../../_images/senet6.png

Bordro bilgileri girişi tamamlanıp, kaydedilmesiyle birlikte, ilgili bordro, bordolar gridinde, içerisinde yer alan senetler de Senetler tabında görüntülenmektedir.

Kayıt işlemi tamamlanan bordro girişleri, Gelen Bordrolar gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Bordro No, Hesap Kodu, Hesap Adı,Tarih, Tür, Toplam Tutar, Para Birimi ve Şube alanları yer almaktadır.

Kullanıcı Gelen Bordrolar gridinden bir bordro girişi kaydı seçtiğinde İşlemler alanında Senetler ikonu görüntülenecektir.

Senetler : İlgili senetlerin tüm pozisyon değişikliğine ait geçmiş bilgileri hareket tipi bazında gösterilmektedir.

Alacak senetlerinin pozisyon değişikliği yapılabilecek pozisyon değişikliği tablosu aşağıdaki gibidir. Pozisyon değişikliği aşağıda gösterilen tablodaki kurallar çerçevesinde yapılabilmektedir

No

Pozisyon

Geçişler

Açıklama

Kontroller

1

Portföyde

2,3,4,5,6,7,8

Senedin firmada bulunma durumudur.

Senedin hangi cariden alındığı kaydedilecek.

2

Tahsilatta

1,4,8

Senedin tahsil edilmek üzere bankaya verilme durumudur.

Nereye tahsilata (alt) verildiği seçilecek.

3

Teminatta

1,2,4

Kredi çekmek vb. amaçla teminat olarak bankaya verilme durumudur.

Nereye teminata (alt) verdiği seçilecek.

4

Karşılıksız

6,7,8

Senedin karşılıksız çıkma durumudur.

Hangi karşılıksıza (alt) atıldığı seçilecek.

5

Ciroda

1,4

Bir borcuna karşılık çekin başka bir kişi / kuruma verilme durumudur.

Hangi cariye (320) verdiği seçilecek.

6

İcrada

1,8

Çekin karşılıksız çıkması üzerine hukuki yollarla çekin tahsil edilmeye çalışılma durumudur.

Hangi icra hesabına (alt) atıldığı seçilecek.

7

İade Edildi

Senedin iade edilme durumudur.

Hangi cariden (120) den alındıysa tekrar ona dönecek.

8

Tahsil Edildi

Senedin tahsil edilme durumudur.

Hangi hesaba (alt) kaydedileceği seçilecek.