Gelen Kutusu

Gelen e-İrsaliyeler temel bilgileriyle birlikte bu ekranda listelenmektedir. Ekran Gelen İrsaliyeler, Verilen Cevap ve Arşiv olmak üzere 3 ayrı sekmeden oluşmaktadır.

Ekranın üst bölümünde bulunan Filtreleme alanı ile listelenen irsaliyeler filtrelenerek görüntülenebilmektedir. Sağ tarafta bulunan “Excel İndir” düğmesi ile ekranda listelenen irsaliyelerin Excel ile listesinin aktarılabilmesi sağlanmaktadır.

../_images/1gelen.png

Liste üzerinden bir irsaliye seçilmesi ile işlemler alanında Ön İzleme, Arşive Gönder, PDF İndir, XML İndir, Kısmi Kabul, Onayla, Reddet, Okundu/Okunmadı, Yanıtı Görüntüle ve Yazdır işlem düğmeleri görüntülenecektir. Liste üzerinden çoklu seçim yapılması durumunda yalnızca Arşive Gönder, PDF İndir, XML İndir, Onayla, Okundu/Okunmadı ve Yazdır işlem düğmeleri görüntülenecektir.

../_images/2gelen.png

Kısmi Kabul: Gelen e-irsaliyeye kısmi kabul yanıtı vermek için kullanılacak düğmedir. Bu düğmeye tıklanılmasıyla “Kısmi Kabul” ekranının açılması sağlanmaktadır. Kısmi Kabul ekranı, “İşlemler” bölümü düğmelerinin anlatımından sonra gösterilmektedir.

Onayla: Gelen e-İrsaliyeyi doğrudan kabul etmek için kullanılacak düğmedir. Bu düğmeye tıklanılmasıyla “Teslim Tarihi ve Saati” seçiminin yapılacağı alan ekrana getirilir.

../_images/3gelen.png

Reddet: Gelen e-İrsaliyenin tüm kalemlerini doğrudan reddetmek için kullanılacak düğmedir. Bu düğmeye tıklanılmasıyla “Teslim Tarihi ve Saati” ile “Ret nedeninin” girileceği alanlar ekrana getirilir.

../_images/4gelen.png

Yanıtı Görüntüle: İrsaliyeye verilen İrsaliye Yanıtının xslt görünümünün ekrana getirilmesini sağlanmaktadır.

Okundu/Okunmadı: Okundu/Okunmadı düğmeleri ile seçilen irsaliyelerin durumu değiştirilebilmektedir. Okunmadı durumuna çekilen irsaliyeler gelen irsaliyeler ekranında koyu gri olarak gösterilmektedir.

Ayrıca en son incelenen irsaliye listede açık gri olarak gösterilmektedir.

Arşive Gönder: İrsaliyelerin arşive gönderilmesi otomatik olarak gerçekleştirilmez, kullanıcının kendisinin ilgili irsaliyeleri arşive göndermesi gerekmektedir. Bu işlem düğmesine basılmasıyla seçilen irsaliyeler Gelen İrsaliyeler ekranından Arşiv ekranına taşınacaklardır.

Kısmi Kabul

Gelen bir e-İrsaliye içerisindeki kalemlerin sadece belirli bir kısmı kabul edileceği zaman kullanılan ekrandır. Gelen kutusundaki, durum Bilgisi “Onay Bekliyor” olan e-İrsaliyelerin işlemler menüsünde yer alan “Kısmi Kabul” düğmesi ile bu ekranın açılması sağlanmaktadır.

../_images/5gelen.png

Bu ekran üzerinde gelen e-İrsaliyeye ait temel bilgiler otomatik olarak getirilmektedir. Yanıt Ön Eki, Teslim Tarihi ve Saati ile Teslim Alan kişi bilgileri kullanıcı tarafından doldurulmalıdır. Gelen e-İrsaliye içerisindeki kalemler miktar bilgileri ile birlikte bu ekrana otomatik olarak getirilmektedir. Kabul Edilmeyen Miktar, Kabul Edilmeme Sebebi, Fazla veya Eksik Miktar ve Zamanlama Sorunu alanları kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

Kabul Edilmeyen Miktar Alanı: e-İrsaliye içerisinde, bir sebepten dolayı kabul edilmeyen ürünlerin olması durumunda bu alana kabul edilmeyen miktar değeri girilmelidir. Bu alana sıfır’dan (0) büyük bir değer girildiğinde “Kabul Edilmeme Sebebi” alanının doldurulması gerekmektedir.

Eksik Miktar Alanı: Teslim edilen ürün miktarı, irsaliye içerisinde yer alan miktardan daha az ise bu alanda eksik miktar girilmelidir. Miktarlar satırın birimi cinsinde olmalıdır.

Fazla Miktar Alanı: Teslim edilen ürün miktarı, irsaliye içerisinde yer alan miktardan daha fazla ise bu alanda fazla gelen miktar girilmelidir. Miktarlar satırın birimi cinsinde olmalıdır.

BİLGİ: “Eksik Miktar” alanı doldurulduğunda o satır için “Fazla Miktar” alanına değer girilememektedir. Aynı şekilde “Fazla Miktar” alanı doldurulduğunda da aynı satır için “Eksik Miktar” alanına değer girilememektedir.

Zamanlama Sorunu Alanı: Ürünlerin teslimi ile alakalı bir zaman sorunu olduğunda doldurulacak alandır. Zamanlamada yaşanan bu sorun bir cezaya tabi ise bu alanda belirtilmelidir.

Yukarıda tarif edilen alanlar doldurulduktan sonra “Gönder” düğmesi kullanılarak gelen e-İrsaliyeye yanıt gönderilmiş olur.

Verilen Cevap

Onaylanmış irsaliyelerin bilgilerinin verildiği tab’tır. Ekranın üst bölümünde bulunan Filtreleme alanı ile listelenen irsaliyeler filtrelenerek görüntülenebilmektedir. Sağ tarafta bulunan “Excel İndir” düğmesi ile ekranda listelenen irsaliyelerin Excel ile listesinin aktarılabilmesi sağlanmaktadır. Liste üzerinden bir irsaliye seçilmesi ile işlemler alanında Ön İzleme, PDF İndir, XML İndir ve Yazdır işlem düğmeleri görüntülenecektir. Liste üzerinden çoklu seçim yapılması durumunda, PDF İndir, XML İndir ve Yazdır işlem düğmeleri görüntülenecektir.

../_images/6gelen.png

Önizleme butonuna tıklanıldığında irsaliyenin yanıtını gösterilmesi sağlanmaktadır.

../_images/7gelen.png

Arşiv

Gelen e-İrsaliyelerin arşive gönderilmiş olanları bu ekranda listelenir. e-İrsaliyelerin temel bilgileri bu ekranda görüntülenebilmektedir.

Liste üzerinden bir irsaliye seçilmesi ile işlemler alanında Ön İzleme, Arşivden Çıkar, PDF İndir, XML İndir, Kısmi Kabul, Onayla, Reddet, Okundu/Okunmadı, Yanıtı Görüntüle ve Yazdır işlem düğmeleri görüntülenecektir. Liste üzerinden çoklu seçim yapılması durumunda yalnızca Arşive Gönder, PDF İndir, XML İndir, Onayla, Okundu/Okunmadı ve Yazdır işlem düğmeleri görüntülenecektir.

../_images/8gelen.png