Yeni İrsaliye

Yeni İrsaliye alt modülü yeni bir e-İrsaliye oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Ekran üzerinde irsaliye bilgileri, müşteri bilgileri, mal/hizmet, sipariş bilgileri, sevk bilgileri, teslimat adresi bilgileri, taşıyıcı bilgileri ve not alanları bulunmaktadır.

../_images/113.png

İrsaliye Bilgileri Bölümü

Senaryo alanında sadece Temel İrsaliye seçimi bulunmaktadır. Bunun sebebi, henüz kılavuzlarla yayınlanan farklı bir e-İrsaliye senaryosunun bulunmamasıdır.

İrsaliye Tipi alanında sadece Sevk tipi bulunmaktadır. Bunun sebebi, henüz kılavuzlarla yayınlanan farklı bir e-İrsaliye tipinin bulunmamasıdır.

Ön Ek alanında Ayarlar > Fatura Ön Ek Ayarları ekranında kullanıcı hesabınız için aktif hale getirilmiş ön ekler (irsaliye serileri) seçenek olarak gelmektedir. İrsaliye müteselsil numarası bu ön ekte (seride) kalınan son numaradan “1” artırılarak devam edecektir.

Müşteri alanında alıcı Unvanı ya da VKN/TCKN değeri yazılarak e-İrsaliye kullanıcıları arasında arama yapılabilir ve ekranda getirilen sonuçlar arasından seçim yapılabilir. Bir müşteri seçimi yapıldıktan sonra o müşteriye ait birden fazla “Posta Kutusu” varsa, bunlar arasından bir tanesinin seçilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Toplam Tutar alanında, oluşturacağınız e-İrsaliye satırlarının tümünde birim fiyat girilmesi ve tümü için tutar hesaplanabilmesi durumunda, bu satırların toplam değeri yazılmaktadır; aksi tüm durumlarda ise, bu alan boş getirilmektedir.

../_images/212.png

Müşteri Bilgileri Bölümü

Bu bölümde irsaliye alıcısına ait bilgiler girilmektedir. İrsaliye Bilgileri bölümünde bulunan Müşteri aşağı açılır seçim listesinde alıcının VKN/TCKN ya da unvan bilgisi kullanılarak arama yapılabilmektedir. Bu alanda adres defterinde kayıtlı bir alıcı seçilmesi durumunda bilgiler ilgili alana otomatik getirilmektedir. Adres defterinde bu bilgiler kayıtlı değilse “Adresi Kaydet” düğmesi aktifleştirilerek adres defterine kaydedilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda Adres Defteri’nde kayıtlı bir kullanıcıya ait bir alanın değeri güncellendiyse, “Adresi Kaydet” seçeneği aktif hale getirilerek bu değişikliğin de kaydedilmesi sağlanabilmektedir.

../_images/312.png

Mal/Hizmet Bilgileri Bölümü

Ekranda bulunan “Mal/Hizmet Ekle” düğmesine basılmasıyla irsaliye kalemlerine ilişkin bilgi girişlerinin yapılacağı alanlar getirilmektedir.

Birim Fiyatı alanı doldurulması zorunlu değildir; bu alan doldurulduğu durumda satıra ait “Mal/Hizmet Tutarı” değeri hesaplanır.

../_images/412.png

Sipariş Bilgileri Bölümü

Bu bölümde, siparişe ait Tarih ve Numara bilgileri girilir. Bu iki alandan biri girildiği durumda, diğerinin de girilmesi zorunludur.

Sevk Bilgileri Bölümü

Bu bölümde, Sevk işlemine ait Tarih, Saat ve Sevk Eden bilgileri girilir. Sevk Bilgileri alanlarının doldurulması zorunludur.

../_images/510.png

Teslimat Adresi Bölümü

Teslimat Adresi Bölümünde, teslimatın yapılacağı adres bilgileri girilir. Eğer teslimatın yapılacağı adres bilgisi, “Müşteri Bilgileri” kısmında girilen adres bilgisi ile aynı ise “Müşteri Adresini Kopyala” düğmesi kullanılarak bu alanın otomatik olarak doldurulması sağlanır.

../_images/610.png

Taşıyıcı Bilgileri Bölümü

Bu bölümde, taşıyıcıya ait Unvan, VKN/TCKN, plaka bilgileri ya da “Sürücü Ekle” ve “Plaka Ekle” düğmeleri kullanılarak doğrudan sürücü ve plaka bilgileri girilir. “Sürücü Ekle” ve “Plaka Ekle” düğmeleri kullanılarak irsaliyeye birden fazla sürücü ve plaka bilgisi eklemek mümkündür.

Taşıyıcı ya da Sürücü bilgisi eklenmesi zorunludur. Sevk işleminde Taşıyıcı bir firmadan hizmet alınıyorsa, Taşıyıcı bilgileri doldurulmalıdır; firmanın kendi belirlediği sürücüyle ya da sürücülerle taşıma yapılıyorsa, Sürücü ekle seçeneği ile yeni sürücü bilgi giriş ekranları açılır ve bu alanlar doldurulur.

../_images/73.png ../_images/83.png

Not/Açıklama Bölümü

İrsaliyeye eklenmek istenen açıklamalar bu alanda eklenebilmektedir.

../_images/92.png

Bu alanlar doldurulduktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Kaydet” veya “Gönder” düğmesine basılmalıdır.

Kaydet” düğmesine basılmasıyla ilgili e-fatura taslaklar ekranında listelenecektir.

Gönder” düğmesine basılması durumunda oluşturulan e-fatura taslaklara gitmeden direkt olarak GİB’e iletilmek üzere Giden Faturalar ekranında listelenecektir.

Vazgeç” düğmesi basılması durumunda yeni fatura ekranında girilen bilgiler kaydedilmeden Taslaklar ekranına dönülecektir.