Giden Kutusu

Firma tarafından oluşturulup alıcılarına iletilmek üzere GİB üzerinden gönderilen e-İrsaliyelerin temel bilgileri ile listelendiği ekrandır.

Ekran Giden İrsaliyeler, Gelen Cevap ve Arşiv olmak üzere 3 ayrı sekmeden oluşmaktadır.

Ekranın üst bölümünde bulunan Filtreleme alanı ile listelenen irsaliyeler filtrelenerek görüntülenebilmektedir. Sağ tarafta bulunan “Excel İndir” düğmesi ile ekranda listelenen irsaliyelerin Excel ile listesinin aktarılabilmesi sağlanmaktadır.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni İrsaliye” düğmesiyle irsaliye ekranına geçiş yapılmaktadır.

../_images/1giden.png

Gelen Cevap

Onaylanmış irsaliyelerin bilgilerinin verildiği tab’tır. Ekranın üst bölümünde bulunan Filtreleme alanı ile listelenen irsaliyeler filtrelenerek görüntülenebilmektedir. Sağ tarafta bulunan “Excel İndir” düğmesi ile ekranda listelenen irsaliyelerin Excel ile listesinin aktarılabilmesi sağlanmaktadır. Liste üzerinden bir irsaliye seçilmesi ile işlemler alanında Ön İzleme, PDF İndir, XML İndir ve Yazdır işlem düğmeleri görüntülenecektir. Liste üzerinden çoklu seçim yapılması durumunda, PDF İndir, XML İndir ve Yazdır işlem düğmeleri görüntülenecektir.

../_images/2giden.png

Arşiv

Giden e-İrsaliyelerin arşive gönderilmiş olanları burada listelenir. e-İrsaliyelerin temel bilgileri ile görüntülenebilmektedir. İşlemler alanında görüntülenen işlem düğmeleri ile ön izleme, dosya indirme, arşivden çıkarma ve irsaliye yanıtının görüntülenebilmesi ve yazdırılması sağlanmaktadır.

Liste üzerinden bir irsaliye seçilmesi ile işlemler alanında Ön İzleme, Arşive Gönder, PDF İndir, XML İndir, Yanıtı Görüntüle, Hata Detayı, Tekrar Dene ve Taslağa Geri Çek işlem düğmeleri görüntülenecektir. Liste üzerinden çoklu seçim yapılması durumunda yalnızca Arşive Gönder, PDF İndir, XML İndir, Tekrar Dene, Yazdır ve Taslağa Geri Çek işlem düğmeleri görüntülenecektir.

Gelen kutusunda olduğu gibi Giden İrsaliyeler için de İşlemler kısmında irsaliyenin ön izlemesinin yapılması, arşive gönderimi, dosya olarak indirilmesi, irsaliye yanıtının görüntülenebilmesi sağlanmaktadır.

../_images/3giden.png

İrsaliye durumu hatalı olması halinde işlemler alanında “Hatayı Göster” düğmesi görüntülenecektir. Bu düğmeye basılmasıyla irsaliyeye ait hata incelenebilecektir.

Alıcısının yanıt döndüğü bir irsaliye olduğu durumda, bu irsaliye seçili iken “Yanıtı Görüntüle” seçeneği gelmektedir. Bu seçeneğe basıldığında, o irsaliyeye verilen yanıt görüntülenebilmektedir:

../_images/4giden.png

Taslağa Geri Çek: Bu işlem düğmesi ile seçilen irsaliyeler düzenlenmek üzere taslak hale getirilir.

Tekrar Dene: Bu işlem düğmesi ile hata alan irsaliyeler için gönderim işlemi yeniden tekrarlanır.

Arşive Gönder: İrsaliyelerin arşive gönderilmesi otomatik olarak gerçekleştirilmez. Bu işlem düğmesi ile seçili irsaliyeler giden irsaliyeler ekranından arşiv ekranına taşınmaktadır.