Medula Fatura Yükleme

Medula uygulamasından alınacak Döküm Listesi PDF’i ile Turkcell e-Şirket üzerinden fatura oluşturulmak istendiğinde e-Fatura uygulamasına giriş yapılarak Taslaklar ekranında bulunan Fatura Yükle butonuna tıklanılması ve Medula Yükle seçeneğinin kullanılması gerekmektedir.

../_images/1m.png

Açılan modal ekranda fatura oluştururken kullanılacak Ön Ek bilgisinin seçilebileceği bir dropdown bulunmaktadır.

../_images/2m.png

Medula PDF yükleme işlemlerinde fatura numarasının takibini kolaylaştırmak ve bir hatayla karşılaşmamak adına firmalar, destek ekibimizden kendilerine yeni bir Ön Ek tanımlanmasını talep edebilirler. Firmaların, tanımlanan yeni Ön Ek ile sadece Medula faturalarını oluşturması olası mükerrer fatura numarası veya fatura numaralarının müteselsil olmaması gibi hatalarla karşılaşmalarını engelleyecektir.

Dropdown üzerinden Ön Ek seçimi yapıldığında “Atanması Beklenen Fatura Numarası” bilgisi ekranda görüntülenecektir.

../_images/3m.png

Fatura numarasının sağında bulunan “Kopyala” butonu ile fatura numarası kopyalanabilmektedir. Bu fatura numarası ile Medula üzerinden döküm listesinin PDF formatında alınması gerekmektedir. Yükleme işlemi tamamlanana kadar seçilen Ön Ek üzerinden herhangi bir fatura kesilmemelidir.

../_images/4m.png

Kaydet butonuna tıklanıldığında yüklenilen döküm listesinin grup bilgisi “Geçici Koruma Kanunu Kapsamında Olan Yabancılar” değilse, fatura oluşturulur, taslak olarak kaydedilir ve sistem kullanıcıyı otomatik olarak kaydedilen faturanın düzenleme ekranına yönlendirir.

Medula uygulamasından alınan döküm listesi PDF’i üzerinden grup, toplam reçete sayısı, hizmet bedeli eklenmemiş ödenecek tutar, eczane hizmet bedeli, eczane sicil numarası, eczane adı ve doküman numarası bilgileri alınır. Alınan bu bilgiler ile Temel Fatura senaryosu ve SGK fatura tipli fatura oluşturulur. Faturanın alıcı bilgilerinde(Müşteri akordiyon menüsü) “7750409379” VKN ile Sosyal Güvenlik Kurunun bilgileri yer almaktadır. Oluşturulan faturada ilk satır “Reçete Hizmet Bedeli” açıklamasını ve hizmet bedeli eklenmemiş ödenecek tutar bilgisini %8 KDV hesaplamasıyla birlikte içermektedir. İkinci satır ise “Eczane Hizmet Bedeli” açıklamasını ve eczane hizmet bedeli bilgisini %18 KDV hesaplamasıyla birlikte içermektedir. Döküm listesinden alınan Eczane sicil numarası, eczane adı ve doküman numarası bilgileri ise faturaya İlave Fatura Bilgileri alanında eklenmektedir.

../_images/5m.png

Bu ekran üzerinde, fatura içerisindeki veriler kontrol edilebilir, hatalı bir veri olması durumunda veriler güncellenebilir ve fatura gönderme işlemi yapılabilmektedir. Gönderilen faturalar Giden Kutusu ekranında listelenmektedir.

../_images/6m.png

Grup bilgisi “Geçici Koruma Kanunu Kapsamında Olan Yabancılar” olan bir döküm listesi yüklenmek istendiğinde, fatura, ilgili İl Göç İdaresi Başkanlığına kesileceği ve İl Göç İdaresi Başkanlılarının da kamu kuruluşu olması sebebiyle fatura taslak olarak kaydedilmeden önce gerekli adres ve ödeme bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

Müşteri akordiyon menüsünde bulunan VKN/TCKN, Unvan, Ülke, İl ve İlçe bilgilerinin kullanıcı tarafından doldurulması gerekmektedir. Adresi Kaydet toggle butonunu aktif olarak işaretlendiğinde girilen adres bilgileri sisteme kaydedilir ve bir sonraki fatura yükleme işleminde tüm bilgilerin otomatik olarak doldurulması sağlanır.

../_images/7m.png

Kamu faturalarında Ödeme akordiyon menüsünde bulunan Ödeme Şekli, Hesap No ve Para Birimi alanları dolu olmalıdır.

../_images/8m.png