Dönem Sonu İşlemler

Dönem sonu işlemler alt modülü, dönem sonunda yapılacak fiş kayıtlarının kaydedilmesi, takip edilebilmesini sağlamaktadır. Bu ekran üzerinden yansıtma, açılış ve kapanış fiş hareketleri oluşturulabilmektedir.

Ekran ilk açıldığında sağ üst köşede yeni kayıt butonu, üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm”, Filtreleme alanları ve İşlemler bu alanların altında ise kaydedilmiş dönem sonu fiş kayıtlarının görüntülenebileceği Dönem Sonu İşlemler listesi yer almaktadır.

../../_images/donem_sonu.png

Yeni Kayıt butonuna tıklanmasıyla yeni fiş kaydı için ekran açılacaktır. Ekranın üst bölümünde 3 buton bulunmaktadır. Bu butonlardan yalnızca biri seçilecektir. Oluşturulacak fiş kaydının tipini belirtmektedir. Seçilen butona göre getirilecek alanlar değişiklik gösterecektir.

Yansıtma fişi için; Şube, Yansıtma Fiş Tarihi, Fiş Başlangıç-Bitiş Tarihi bilgi girişleri yapılmalıdır.

Yansıtma fişi oluşturulabilmesi için, Ayarlar > Modül > Fiş Hareketleri > Yansıtma ekranında hesap tanımlamaları yapılmış olmalıdır.

../../_images/donem_sonu1.png

Kapanış Fişi için; Şube, Kapanış Fiş Tarihi ve Nazım Hesaplar butonu bulunmaktadır. Nazım Hesaplar butonu işaretlendiğinde ana hesap içerisinde 9 ile başlayan alt hesaplar dahil edilecektir. Buton işaretlenmediğinde sadece bilanço hesapları dahil edilecektir.

../../_images/donem_sonu2.png

Açılış Fişi için; Şube ve Açılış Fiş Tarihi bilgi girişleri yapılmalıdır.

../../_images/donem_sonu3.png

Grid üzerinden bir fiş kaydı seçimi yapıldığında işlemler alanında Fiş Hareketi ve Ters Kayıt butonları görüntülenecektir.

“Fiş Hareketi” butonuna tıklandığında ilgili fiş kaydı için fiş hareketleri alt modülünde oluşmuş fiş hareketi ön izleme ekranında açılacaktır.

“Ters Kayıt” butonuna tıklandığında seçilen fiş kaydına ait ters fiş hareketi kaydı atılması sağlanacaktır.