Amortisman Hesaplama

Amortisman, sabit kıymetlerin, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir. Amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetler için belirlenen faydalı ömürler dikkate alınarak ilan edilen oranlar üzerinden amortisman hesaplamaları yapılmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, ürünün kullanım süresi(ekonomik ömrü) zarfında muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmaktadır.

Amortisman tutarının hesaplanması, Normal ve Hızlandırılmış amortisman olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır. Her 2 yöntem kullanılarak da amortisman uygulanabilmektedir.

Amortisman Hesaplama ekranı ile kullanıcı, sabit kıymet kartlarında tanımlanan bilgiler doğrultusunda, amortisman hesaplaması yapabilecektir.

../../_images/amortisman.png

Ekran ilk açıldığında, üst bölümde Şube, Periyod, Dönem ve Fiş Tarihi filtreleme alanları, excel indir, Muhasebeleştir, Filtrele butonları ve kayıtların görüntülendiği grid yer almaktadır.

Periyod; Aylık, 3 Aylık ve Yıllık seçilebilmektedir. Dönem bilgisi seçilen periyod bilgisine göre güncellenmektedir.

  • Yıllık seçilmişse: 2018, 2019

  • 3 Aylık seçilmişse:

1.Dönem: Ocak, Şubat, Mart

2.Dönem: Nisan, Mayıs, Haziran

3.Dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül

4.Dönem: Ekim, Kasım, Aralık

  • Aylık seçilmişse: Ocak, Şubat, Mart, … , Aralık

Grid üzerinde Sabit Kıymet Adı, Toplam Aktif Değer, Amortisman Oranı, Dönem Amortismanı, Faydalı Ömür ve Şube bilgileri bulunmaktadır.

  • Sabit Kıymet Adı: İlgili kart için “Kartlar” ekranında yer alan Sabit Kıymet Adı bilgisi getirilmelidir.

  • Toplam Aktif Değer: İlgili sabit kıymet kartı üzerinde yer alan “Toplam Aktif Değer” alanında yer alan değeri belirtmektedir.

  • Faydalı Ömür: İlgili sabit kıymet kartı üzerinde yer alan “Faydalı Ömür” bilgisini belirtmektedir.

  • Dönem Amortismanı: Bu bilgi, ilgili kart için amortisman hesaplamasının yapılmasıyla birlikte çıkan değeri belirtmektedir.

  • Şube: İlgili kartın şube bilgisini belirtmektedir.

Uygulama üzerinde amortisman hesaplaması yapılırken, hangi yöntemin kullanılacağı kart üzerinde tanımlanan Amortisman Hesaplama Yöntemi bilgisine göre belirlenmektedir.