Sabit Kıymet Hareketleri

Tanımlanan sabit kıymet kartı ile ilgili “Fatura”, “İrsaliye”, “Devir” veya “Transfer” belge tiplerinde yapılan işlemlere ait oluşan kayıtların takip edilebilmesi veya yeni bir sabit kıymet hareketi oluşturulabilmesi için sabit kıymet hareketleri ekranı tasarlanmıştır.

Ekran ilk açıldığında, üst bölümde filtreleme ve görünüm alanları, sağ üst bölümde yeni bir sabit kıymet hareketi eklenebilmesi için “Yeni Kayıt”, sabit kıymet hareketlerinin excel formatında indirilebilmesi için “Dışa Aktar” butonu, sabit kıymet hareketlerinin sisteme toplu olarak aktarılabilmesi için “İçe Aktar” butonu ve hareketlerin listelendiği kayıtların görüntülendiği grid yer almaktadır.

../../_images/sabit_kiymet.png

“Yeni Kayıt” butonuna basıldığında Yeni Sabit Kıymet Hareket dialogbox’ı açılmaktadır. Dialogbox üzerinde gerekli bilgi girişleri yapıldıktan sonra butonuna tıklandığında yeni sabit kıymet hareketi grid üzerinde listelenecektir. “Vazgeç” butonuna tıklandığında ise hiçbir değişiklik yapılmadan sabit kıymet hareketleri gridine geri dönülecektir.

“Belge Tipi: Devir” ise; dialogbox üzerinden Çıkış Depo seçilememektedir.

../../_images/sabit_kiymet1.png

“Belge Tipi:Transfer” ise; dialogbox üzerinden Aktife Giriş Tarihi, Aktife Giriş Değeri ve Devreden Birikmiş Amortisman Tutarı değerleri girilememektedir.

../../_images/sabit_kiymet2.png

“Yeni Kayıt” butonu ile manuel sabit kıymet hareketi eklenebildiği gibi fatura ve irsaliye modüllerinden de muhasebeleşmiş fatura ve irsaliyeler için sabit kıymet hareketleri ekranına veri akışı gerçekleşmektedir.