Sabit Kıymet Kartları

Sabit kıymet ile ilgili kart tanımlamalarının yapıldığı ekrandır. Sabit kıymet kartının tanımlanarak, hesaplamaların detaylarının belirlenebilmesi için tasarlanmıştır. Sabit kıymete ait bilgiler, her bir sabit kıymet için açılan kartlarda tutulur.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst bölümde yeni bir sabit kıymet kartı ekleyebilmek için “Yeni Kayıt” ve excel ile kart oluşturabilmek için “İçe Aktar” ve excele kart aktarımı yapabilmek için “Dışa Aktar” butonları, üst bölümde filtreleme alanları ve tanımlanan kartların listelendiği grid yer almaktadır.

../../_images/sabit_kart.png

“Yeni Kayıt” butonuna basıldığında Yeni Sabit Kıymet Kartı ekranı açılmaktadır. Genel Bilgiler tabında gerekli bilgi girişleri yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklandığında Hesap Bilgileri tabı açılacaktır.

../../_images/sabit_kart1.png

Genel Bilgiler tab’ı üzerinde yer alan “VUK Amortisman Listesi” butonuna tıklandığında “Amortisman Listesi” ekranı açılacaktır. Açılan liste ekranından Faydalı Ömür ve Amortisman Oranı seçimleri yapılacaktır.

../../_images/sabit_kart2.png

Amortisman Listesi üzerinde “Seç” butonuna tıklanmasıyla birlikte Genel Bilgiler tabında Faydalı Ömür ve Amortisman Oranı alanları doldurulacaktır.

Hesap Bilgileri tabında ise Genel Bilgiler tabında tanımlanan stok kartı için muhasebeleştirme işlemi yapıldığında, hangi alt hesapların kullanılacağı belirtilmektedir.

../../_images/sabit_kart3.png

Kaydedilen sabit kıymet kartları, kartlar gridi üzerinde listelenecektir. Liste üzerinden bir kart seçildiğinde Düzenle, Sil ve Kopyala işlemleri görüntülenecektir.

Düzenle: Sabit kıymet kartına tanımlanan bilgilerin güncellenmesini sağlamaktadır.

Sil: Sabit kıymet hareketi olmayan bir kartın silinebilmesini sağlamaktadır.

Kopyala: Seçili sabit kıymet kartına ait bilgilerin kopyalanarak Düzenle ekranında açılmasını sağlamaktadır. Sabit kıymet kodu bilgisi düzenlenerek “Kaydet” butonuna tıklandığında yeni sabit kıymet kartı kartlar gridinde listelenecektir.

Aktife/Pasife Al: Bu butona tıklanmasıyla seçilen sabit kıymet kartı aktifse pasif, pasifse aktif duruma getirilebilmektedir.