Amortisman Raporu

Amortisman durum raporu, işletmelerin sabit kıymetlerinin amortisman işlemlerinden sonraki durumlarını ve yıl içerisinde ayrılacak olan amortisman tutarlarını göstermektedir. İşletme bünyesinde bulunan tüm sabit kıymet kartları için farklı filtrelemelere göre amortisman durumları raporda gösterilmektedir. Belirli bir tarih aralığında alınmış sabit kıymetler şube, kart ve amortisman yöntemine göre raporlanabilmektedir.

Raporda, sabit kıymet kartının aktife giriş tarihine göre filtrelenebilmesi için filtreleme alanında Rapor Başlangıç/Bitiş Tarihleri bulunmaktadır. Tüm şubelere göre veya bir şubeye göre rapor alınabilmesi için filtreleme alanında; Şube dropdown’u, belirli bir kart özelinde veya tüm kartlara göre rapor alınabilmesi için; Sabit Kıymet Kartı dropdown’u, sabit kıymet kartlarının amortisman yöntemine göre rapor alınabilmesi için; Amortisman Yöntemi dropdown’u bulunmaktadır.

../../_images/amortisman_raporu.png

Filtreleme alanındaki dropdown’lar üzerinde gerekli seçimler yapılıp, “Filtrele” butonuna tıklandığında grid üzerinde sabit kıymete ait bilgiler görüntülenecektir. “Excel İndir” butonuna tıklanarak raporun dışa aktarılması sağlanmaktadır.

Grid üzerinde; Adı, Toplam Aktif Değer, Giriş Adet, Ömür, Amortisman Oranı, Yöntem, Türü, Devreden Amortisman, Toplam Birikmiş Amortisman, Yıl İçindeki Toplam Amortisman Tutarı, Yıl İçinde Ayrılan Amortisman Tutarı, Yıl İçinde Ayrılacak Amortisman Tutarı, Sonraki Yıllarda Ayrılacak Amortisman Tutarı ve Şube bilgileri bulunmaktadır.