Stoklar

Stoklar alt modül ekranı 2 ayrı tab’dan oluşmaktadır. Stoklar ve Stok Takip Raporu.

Stoklar tab’ında stok kartı tanımlanmış ürün için manuel veya irsaliye/fatura muhasebeleşmesiyle oluşan stok hareketleri sonucu, o stokta kalan bakiyeyi depo bazında gösteren alt modüldür.

../../_images/devir.png

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede stoklara ait depo bazında bakiye bilgilerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, dönem sonu stok devirlerinin gerçekleştirilebilmesi için; “Stok Devir İşlemi” üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm” ve “Filtreleme” alanları, bu alanların altında ise stok bakiyelerinin gösterildiği Stok Bakiyeleri listesi yer almaktadır.

“Stok Devir İşlemi” butonuna basılmasıyla ekranda bir modal ekran açılacaktır. Açılacak ekran üzerinde bulunan Stok Devir Tarihi alanından stok devir işleminin hangi tarih itibari ile gerçekleşeceği seçilir ve Tamam butonuna tıklanır. Stok deviri için 1 gün sonrasında Stok Hareketleri ekranında Yıl Sonu Devir belge tipinde çıkış hareketleri, Devir belge tipinde giriş hareketleri oluşturulmuş olacaktır.

Grid üzerinde Stok Kodu, Stok Adı, Depo, Miktar, Miktar Birimi ve Şube alanları yer almaktadır.

  • Stok Kodu: Stok kartında yazılan Stok Kodu alanını belirtmektedir.

  • Stok Adı: Stok kartında yazılan Stok Adı alanını belirtmektedir.

  • Depo: Stok kartında seçilen Depo alanını belirtmektedir.

  • Bakiye: İlgili stokta kalan stok bakiyesini belirtmektedir.

  • Miktar: Stok kartında seçilen Giriş/Çıkış Birimini belirtmektedir.

Grid üzerinde yer alan ikonlar aşağıdaki gibidir:

  • Stok Hareketleri : Stoklar gridinden seçilen bir stok için Stok Hareketleri işlemi seçildiğinde seçilen stok kaydı için Stok Hareketleri gridinde Hareketler listelenmektedir.

  • Seri Numaraları : Stoklar gridinden seçilen bir stok için Seri Numaraları işlemi seçildiğinde seçilen stok kaydı için girilen seri numaraları listelenmektedir.