Hizmet/Masraf Kartları

Alınan veya satılan malların takibi, stok kartları üzerinden yapılmaktadır. Ancak hizmet sektöründe veya hizmet alım-satım durumlarında yapılan mal değil, hizmettir. Takip edilen de hizmettir. Bu nedenle alınan ya da satılan hizmetlere ait işlemlerin takip edilebilmesi için Hizmet/Masraf Kartları alt modülü kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, stok takibinin yapılması mümkün olmayan işlemler ve hizmetler, hizmet kartları ile takip edilebilir.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede hizmet/masraf kartlarını excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, oluşturulan hizmet/masraf kartlarını sisteme aktarabilmek için; “İçe Aktar”, üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm” ve “Filtreleme” alanları, bu alanların altında ise stok kartlarına ait bilgilerin gösterildiği Hizmet/Masraf Kartları listesi yer almaktadır.

../../_images/hizmet.png

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Kayıt” butonuna basılmasıyla birlikte yeni hizmet/masraf kartı tanımlanabilmesi Hizmet/Masraf Kartları Yeni Giriş ekranı açılarak kart girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

../../_images/hizmet1.png

Alınan ya da verilen hizmetin özelliklerini tanımlamak için hizmet/masraf kartları kullanılır. Alınan ve verilen hizmetlere ait bilgiler, her hizmet için ayrı açılacak kartlarda tutulur. Alınan ve verilen hizmet kartı üzerinde aşağıdaki alanlar yer almaktadır.

Hizmet/Masraf Kartı Muhasebe Hesapları

Hizmet/Masraf kartına ait işlemlerin muhasebeleştirilmesi sonucunda hangi hesaplar altında izleneceği aşağıda belirtilmiştir:

 • Yurtiçi Satış-Gelir Hesapları

 • Satış-Gelir İade Hesapları

 • Yurtdışı Satış-Gelir Hesapları

 • Satış İskonto Hesapları

 • Genel Üretim Gideri Hesapları

 • Hizmet Üretim Gideri Hesapları

 • ARGE Gideri Hesapları

 • Pazarlama Gideri Hesapları

 • Genel Yönetim Gideri Hesapları

Bu alanlarda yapılan seçimler doğrultusunda, ilgili hizmet için fiş hareketi oluşturulacağı zaman hangi hesapların kullanılacağı belirlenmiş olacağından, fiş hareketine de otomatik yansıtılacaktır.

Hizmet kaydının tamamlanmasıyla birlikte, ilgili hizmet, Hizmet Kartları gridinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde Hizmet/Masraf Adı, Hizmet/Masraf Kodu, Hizmet/Masraf Açıklaması, Hizmet/Masraf Türü ve Şube alanları yer almaktadır. Grid üzerinde seçilen hizmet/masraf kartı için Düzenle, Sil, Kopyala, Aktife/Pasife Al ve Faturalar işlemleri görüntülenecektir.

 • Düzenle: Hizmet/masraf kartı bilgileri güncellenmektedir.

 • Sil: İlgili hizmet/masraf kartına bağlı fiş hareketi bulunmuyorsa silme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

 • Kopyala: İlgili hizmet/masraf kartına ait bilgiler kopyalanarak yeni bir hizmet/masraf kartı oluşturulmaktadır.

 • Aktife/Pasife Al: Grid üzerinde seçili hizmet/masraf kartı aktifse pasif, pasifse aktif duruma çekilmektedir.

 • Faturalar: İlgili hizmet/masraf kartı kullanılarak oluşturulan faturalar listelenmektedir.

Bu süreç kapsamında tanımlanan hizmet/masraf kartı, irsaliye veya fatura oluşturulacağı aşamada kullanılabilecektir.