Stok Hareketleri

Stoklar üzerinde yapılan bütün stok hareketlerinin listelendiği ve yeni stok giriş çıkışının yapıldığı alt modüldür. Stoklar üzerinde gerçekleştirilen bütün giriş ve çıkış işlemleri bu bölümde listelenmektedir.

../../_images/stok_hareketleri.png

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede stok hareketlerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, yeni stok hareketi oluşturabilmek için “Yeni Stok Hareketi” butonu yer almaktadır. Üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm” ve “Filtreleme alanları, bu alanların altında ise kaydedilmiş işlemlerin görüntülenebileceği Stok Hareketleri listesi yer almaktadır.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Stok Hareketi” butonuna basılmasıyla birlikte stok hareketi oluşturulabilmesi için Yeni Kayıt dialogbox’ı açılarak işlem girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

../../_images/stok_hareketleri1.png

İlgili dialogbox üzerinde şube, stok kartı, belge tipi, belge numarası, hareket tarihi, hareket tipi, depo, birim, birim fiyat ve miktar bilgileri girilerek stok hareketi oluşturulabilmektedir. Hareket Tipi seçimine bağlı olarak, ilgili stok kartı için tanımlanan depoda stok artırma veya azaltma sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, kaydedilen stok hareketi için kayıt, Stok Hareketleri gridinde görüntülenmektedir.

Stok hareketleri listesine yansıyan stok hareketleri, aşağıdaki işlemler sonucu oluşmaktadır.

  • Stok hareketleri(devir, sayım, fire, transfer)

  • İrsaliyenin muhasebeleştirilmesi

  • Faturanın muhasebeleştirilmesi

Fatura veya irsaliye ile oluşan stok hareketlerine tüm bilgiler otomatik yansıyacaktır.

Grid üzerinde Belge No, Belge Tipi, Stok Kartı, Depo, Hareket Tipi, Hareket Tarihi, Birim, Birim Fiyat, Miktar, Tutar, Şube ve Durum alanları yer almaktadır.