Depo Kartları

Belirli nokta veya noktalardan gelen ürünlerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta veya noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Bu kapsamda, manuel stok girişi-çıkışı veya irsaliye/fatura oluşturulacağı aşamada stok hareketlerinin oluşturulabilmesi için seçilecek depolar bu alt modülde listelenmektedir.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede depo kayıtlarını excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm” ve “Filtreleme” alanları, bu alanların altında ise stok kartlarına ait bilgilerin gösterildiği Depo Kartları listesi yer almaktadır.

../../_images/depo.png

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Kayıt” butonuna basılmasıyla birlikte yeni depo tanımlanabilmesi Yeni Kayıt dialogboxı açılarak işlem girişinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

../../_images/depo1.png

Yeni Kayıt dialogbox’ında Depo Adı, Depo Kodu ve Şube tanımlanarak, Kaydet butonuna basıldığında, ilgili kayıt Depo Kartları listesinde görüntülenmektedir.

Grid üzerinde, ilgili depo kartı için güncelleme ve silme fonksiyonlarını gerçekleştirilebilmesini sağlayacak, Düzenle ve Sil ikonları bulunmaktadır.

Depo kartlarının aktif veya pasif duruma çekilebilmesi için Aktife/Pasife Al butonu bulunmaktadır.