Stok Kartları

Ticari işletmelerin Satış için ellerinde hazır bulundurdukları malzemelere Stok adı verilmektedir.

İşletme, satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, Ticari Mal, Yarı Mamul, Mamul, Hammadde, Yardımcı Malzeme ve Diğer olarak tanımlanabilecek stok kartlarını bu ekranda tanımlanabilecektir.

Ekran ilk açıldığında, sağ üst köşede stok bilgilerini excel olarak indirebilmek için; “Excel İndir”, oluşturulan stok kartlarını sisteme aktarabilmek için; “İçe Aktar”, üst bölümde, “Filtreler”, “Görünüm” ve “Filtreleme” alanları, bu alanların altında ise stok kartlarına ait bilgilerin gösterildiği Stok Kartları listesi yer almaktadır.

../../_images/stok_karti.png

İlgili ekranda, oluşturulan stok kartı ile ilgili detay bilgiler gösterilmektedir. Stok kartları muhasebe uygulaması üzerinden manuel oluşturulabilecektir.

Ekranda yer alan seri numarası alanın işaretlenmesiyle, ilgili ürün için seri numarası takibi yapılabilmektedir.

../../_images/stok_karti1.png

Stok Kartı Muhasebe Hesapları

Stok kartına ait işlemlerin muhasebeleştirilmesi sonucunda hangi hesaplar altında izleneceği aşağıda belirtilmiştir:

 • Yurtiçi Satış-Gelir Hesapları

 • Satış-Gelir İade Hesapları

 • Yurtdışı Satış-Gelir Hesapları

 • Satış İskonto Hesapları

 • Stok Hesapları

 • Maliyet Hesapları

Bu alanlarda yapılan seçimler doğrultusunda, ilgili stok için fiş hareketi oluşturulacağı zaman hangi hesapların kullanılacağı belirlenmiş olacağından, fiş hareketine de otomatik yansıtılacaktır.

Grid üzerinde Stok Adı, Stok Kodu, Stok Açıklaması, Stok Türü ve Şube alanları yer almaktadır. Grid üzerinde seçilen stok kartı için Düzenle, Sil, Stok Hareketleri, Seri Numaraları, Kopyalama, Aktife/Pasife Al, Faturalar ve İrsaliyeler işlemleri görüntülenecektir.

 • Düzenle: Stok kartı bilgileri güncellenmektedir.

 • Sil: İlgili stok kartına ait stok hareketi bulunmuyorsa silme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

 • Stok Hareketleri: İlgili stok kartına ait oluşmuş stok hareketleri görüntülenmektedir.

 • Seri Numaraları: Seri numaralı takip edilen ilgili stok kartına tanımlı seri numaraları listelenmektedir.

 • Kopyala: İlgili stok kartına ait bilgiler kopyalanarak yeni bir stok kartı oluşturulmaktadır.

 • Aktife/Pasife Al: Grid üzerinden seçilen stok kartının, kart durumuna bağlı olarak aktifse pasif, pasifse aktif duruma çekilmesi sağlanmaktadır.

 • Faturalar: Sistemde ilgili stok kartı kullanılarak oluşturulan faturaların listelenmesi sağlanmaktadır.

 • İrsaliyeler: Sistemde ilgili stok kartı kullanılarak oluşturulan irsaliyelerin listelenmesi sağlanmaktadır.

Bu süreç kapsamında tanımlanan stok kartı, irsaliye veya fatura oluşturulacağı aşamada kullanılabilecektir.