Bilanço

İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur.

İşletmenin bir dönemine ait finansal ve ekonomik faaliyetlerini gösteren, aktif ve pasif olmak üzere iki tablodan oluşan mali rapordur.

Ekran ilk açıldığında, filtreleme alanları, bu alanların hemen altında, Bilançonun excel formatında dışa aktarımı için ”Yazdır”, “Excel İndir” ve “Filtrele” butonları, rapor bölümü ve Aktif ve Pasif Toplam değerlerinin gösterildiği bölüm görüntülenmektedir. Yazdır butonu ile ekranda görüntülenen rapor sonucu yazdırılabilmektedir.

../../../_images/bilanco.png

Filtre alanında, Dönem Başlangıç ve Bitiş Tarihleri aralığında kullanıcının belirleyeceği Başlangıç ve Bitiş Hesap Kodu kapsamında ve Şube bazında gelen sonuçlar rapor alanında listelenmektedir.

İşlem görmüş ve değer olan hesapların getirilip getirilmemesi için Tüm/Dolu Hesaplar alanından seçim yapılabilmektedir.

../../../_images/bilanco1.png

Rapor bölümünde 2 tane grid görüntülenecektir. Sol tarafta Aktif(Varlıklar), sağ tarafta ise Pasif(Kaynaklar) tablosu bulunmaktadır.

Aktif Tablosu, bilançonun sol tarafında, işletmenin varlıklarını (mevcutlarını ve alacaklarını) gösteren kısımdır.

Pasif Tablosu, bilançonun sağ tarafında, işletmenin kaynaklarını (sermayesini ve borçlarını) gösteren kısımdır.

En alt bölümde ise, Aktifler ve Pasiflerin Toplam değerleri yer almaktadır.