Fon Akım Raporu

Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarını ve bunların kullanım yerlerini gösteren finansal tablodur.

Fon Akım Rapor ekranı ilk açıldığında, ekranın üst bölümünde filtreleme alanları, bu alanın hemen altında rapor sonucunun oluşturulabilmesi için “Filtrele” butonu, ekran üzerinden görüntülenen rapor sonucunun excel ile dışa aktarılabilmesi için “Excel İndir” butonu ve yazdırma işleminin gerçekleştirilebilmesi için “Yazdır” butonu bulunmaktadır. Butonların altında ise filtreleme sonucu oluşturulan rapor sonucunun listelendiği tablo alanı bulunmaktadır.

../../../_images/fon_akim.png

Filtreleme alanında Rapor Dönemi, Tüm/Dolu Hesaplar ve Şube alanları bulunmaktadır.

Rapor Dönemi ile karşılaştırılmak istenen mali dönem seçimi yapılmaktadır. Örneğin; rapor dönemi dönemi olarak 2020 yılı seçilmesi halinde Cari Dönem; 2019, Önceki Dönem; 2018 olmak üzere son 2 yıla ait fon akım karşılaştırmaları yapılmaktadır.

Tüm/Dolu Hesaplar alanında Tüm Hesaplar seçimi yapılması halinde bakiyeli/bakiyesiz tüm hesaplara ait türler listelenmektedir. Dolu Hesaplar seçimi ile yalnızca bakiyesi bulunan hesaplara ait türler raporda gösterilmektedir.

Şube seçimi ile tüm şubeler için veya tek bir şube için raporun oluşturulması sağlanabilmektedir.

Not: Fon Akım Raporunun oluşturulabilmesi için Ayarlar > Modül > Mali Raporlar altında bulunan Fon Akım Tablosu sekmesi üzerinden Tür-Hesap eşleştirmesi, Bakiye Bilgisi ve İşlem tanımı yapılmalıdır. Bu ekran üzerinden yapılan tanımlamalar göre fon akım tablosu oluşturulmaktadır. bu ekranda yapılacak olan tanımlar Ayarlar > Modül > Mali Raporlar altında anlatılacaktır.