Gelir Tablosu

İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.

Ekran ilk açıldığında, filtreleme alanları, bu alanların hemen altında, Gelir Tablosunun excel formatında dışa aktarımı için “Excel İndir”, “Yazdır” ve “Filtrele” butonları ve rapor bölümü görüntülenmektedir.

Yazdır butonu ile ekranda görüntülenen rapor sonucu yazdırılabilmektedir.

../../../_images/gelir.png

Filtre alanında, Dönem Başlangıç ve Bitiş Tarihleri aralığında, Şube bazında gelen sonuçlar rapor alanında listelenmektedir. Bu kapsamda, filtreleme alanından seçilecek tarihler arasında ilgili hesaplar bazında raporlama listesinde toplam değerler gösterilmektedir.

İşlem görmüş ve değer olan hesapların getirilip getirilmemesi için Tüm/Dolu Hesaplar alanından seçim yapılabilmektedir.

Gelir Tablosu ekranı üzerinde “Filtrele” butonuna tıklanmasıyla rapor bölümünde Hesap Kodu, Hesap Adı ve Toplam değerleri ile birlikte Gelir Tablosu görüntülenecektir.

../../../_images/gelir1.png