Cari Yaşlandırma

Cari yaşlandırma raporu cari alacak ve borç kayıtlarının dönemlere göre toplamlarını vererek, ödeme ve tahsilat durumunun firmalara göre raporlanmasını sağlar. Bu raporlama sayesinde işletmeler ödeme ve tahsilat durumlarını takip edebildiği gibi, yapılacak olan ödeme ve tahsilat ile ilgili düzenlemeler de gerçekleştirebilmektedir. Gelir/gider durumları ve faaliyet özeti raporlamaları için işletmelere ön hazırlık sağlamaktadır.

Ekran ilk açıldığında, filtreleme alanları, bu alanların hemen altında, cari yaşlandırma raporuna ait detaylı raporun dışa aktarılabilmesi için “Detaylı Rapor İndir” ve “Filtrele” butonları ile rapor bölümü görüntülenmektedir.

../../../_images/cari_yaslandirma.png

Filtre alanında, şube bazında, cari hesap bazında, borç/alacak durumlarına göre veya iki durumun da beraber gösterildiği toplam bakiye durumuna göre, çek/senet işlemlerini dahil ederek veya dahil edilmeden hesaplama yapılarak belirlenen yaşlandırma aralığına göre cari yaşlandırma raporu alınabilmektedir.

Seçilen şubeye göre veya tümü seçeneğine göre rapor alınabilmektedir. Kullanıcı tek bir şube için rapor almak istediğinde şube seçimi yapabileceği gibi, tümü seçeneği ile tüm şubeler için rapor alabilmektedir. Yapılan şube seçimine göre, cari hesaplarda listelenen cari hesap kartları farklılık göstermektedir. Raporda şube seçimi yapılmış ise, raporda sadece seçili olan şube için hesaplama yapılacaktır.

Seçilen cari hesap için rapor alınabilmektedir. Şube alanında tümü seçeneği seçilmiş ise, cari hesap alanında listelenen cari kartlar vkn/tckn bazında gruplanarak listelenecektir ve seçili olan cari hesap kartı için tüm şubeler için hesaplama yapılarak rapor oluşturulacaktır. Raporda şube seçimi yapılmış ise, cari hesap alanında sadece o şubeye ait cari kartlar listelenecektir ve rapordaki hesaplama sadece o şube için gerçekleştirilecektir.

Borç/Alacak alanında seçilen değerlere göre rapor gridinde gösterilecek bakiye bilgisi farklılık göstermektedir. İlgili alanda borç seçilmiş ise, sadece borç bakiye (B) veren cari hesaplar gösterilecektir, alacak seçilmiş ise sadece alacak bakiye (A) veren cari hesaplar gösterilecektir. Tümü seçeneği seçilmiş ise bakiye bilgisinin yanında (B),(A) şeklinde gösterim yapılacaktır.

Çek/senet için, ilgili alanın seçili olması durumda rapor gridinde gösterilecek cari hesap kartlarının bakiyeleri için, cari hesap kartı ile ilişkili sistemde kayıtlı olan çek ve senetlerin de hesaplamaya dahil edilmesini sağlamaktadır. Seçilmemesi durumunda bakiye hesaplaması için çek ve senetler dahil edilmeyecektir.

Yaşlandırma Aralığı için seçilen değere göre, rapor gridindeki periyotlar değişmektedir.

  • Yaşlandırma aralığı dropdown’ında 7 günlük seçilmiş ise, rapor gridinde 7 günlük periyotlarda bakiyeler gösterilecektir.

  • Yaşlandırma aralığı dropdown’ında 30 günlük seçilmiş ise, rapor gridinde 30 günlük periyotlarda bakiyeler gösterilecektir.

  • Yaşlandırma aralığı dropdown’ında aylara göre seçilmiş ise, rapor gridinde ay bazında periyotlarda bakiyeler gösterilecektir.

../../../_images/cari_yaslandirma.png

Listelenen raporda (+) üzerine tıklandığında ilgili cari hesaba ait daha detaylı bilgi görüntülenmesi sağlanmaktadır.