Stok Yaşlandırma

Stok yaşlandırma raporu, stokta bulunan ürünlerin stok bekleme sürelerini ve stok maliyetlerini göstermek amacı ile kullanılmaktadır. Kullanıcılar tarafından şube bazında, depo bazında, stok kartı bazında FIFO veya gerçek maliyet hesaplama yöntemi ve yaşlandırma periyodlarına göre rapor alınabilmektedir. Stok yaşlandırma raporunda hesaplama yapılacak başlangıç tarihi raporun çalıştırıldığı günün tarihi olarak baz alınmaktadır.

Ekran ilk açıldığında, filtreleme alanları, bu alanların hemen altında, stok yaşlandırmaya ait detaylı raporun dışa aktarılabilmesi için “Detaylı Rapor İndir” ve “Filtrele” butonları ile rapor bölümü görüntülenmektedir.

../../../_images/yaslandirma.png

Filtre alanında Şube, Stok Kartı ve Depo bazında yapılan filtreleme ile belirlenen Hesaplama Yöntemi ve Yaşlandırma Periyoduna bağlı olarak Stok Yaşlandırma Raporu grid üzerinde listelenecektir. Bu alanda seçilen filtrelemelere göre kullanıcılar çeşitli raporlar alabilmektedir.

Tek bir şube için rapor alınabileceği gibi tanımlı tüm şubeler için de yapılan seçime göre depo ve stok kartı verileri ile şube bazlı stok yaşlandırma raporu oluşturulabilmektedir.

Şube alanında tümü seçilmiş ise, sistemde kayıtlı tüm depolar listelenmektedir. Uygulama kullanıcıları, depo seçimi yaparak, şubeden bağımsız, seçilen depoya göre rapor alabildiği gibi tümü seçeneği ile sistemdeki tüm depolar için stok yaşlandırma raporu oluşturulabilmektedir.

Şube alanında tümü seçeneği seçilmiş ise, sistemde kayıtlı tüm stok kartları listelenecektir. Kullanıcı şubeden bağımsız olarak stok kartı bazında rapor alabilecektir. Raporda şube seçimi yapılmış ise, seçili olan şubeye tanımlı stok kartları listelenmektedir. Şube seçimi yapıldıktan sonra, depo ve stok kartı tümü seçili ise, şubeye tanımlı tüm depo ve stok kartları için rapor oluşturulacaktır. Şube ve depo seçimi yapıldıktan sonra, stok kartı tümü seçilmiş ise, seçili olan şube ve depodaki stok kartı miktarına göre rapor oluşturulacaktır.

Hesaplama yöntemi stok yaşlandırma raporunun hangi yönteme göre çalıştırılacağını belirtmektedir. Raporda FIFO ve Gerçek Yöntem olmak üzere iki farklı hesaplama yöntemi mevcuttur. FIFO yöntemi tüm stok kartları için hesaplama yapmaktadır. Gerçek yöntem ise, seri numarası takibi yapılan stok kartları için kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi FIFO ise,

İlk giren ilk çıkar mantığına göre hesaplama yapılacaktır. Çıkış işlemi yapılan stokların, çıkış miktarları o stok kartının sisteme ilk giriş yapılan miktarından düşülerek hesaplanacaktır. Çıkış yapılan stok kartındaki miktarlar toplamı, ilk giriş yapılan miktarı tamamen tükendikten sonra, en eski tarihli ikinci giriş hareketinden düşülmeye başlanarak kalan miktar hesaplanacaktır. Buna göre rapor çalıştırıldığında ürünlerin kalan stok miktarları hangi aralıkta olacaksa, ilgili periyot sütunlarında gösterilecektir. Bu hesaplama yönteminde stok ayırt edilmeksizin (seri numarası takibi yapılan stoklar dahil) hesaplama yapılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi Gerçek Maliyet ise,

Gerçek maliyet yöntemi, seri numarası takibi yapılan stoklar için kullanılmaktadır. Raporda hesaplama yöntemi olarak gerçek seçildiğinde sadece seri numarası takibi yapılan stok kartları için hesaplama yapılacaktır.

Yaşlandırma periyodu, stokların bekleme sürelerinin hangi periyotlar aralığında gösterileceğini belirtmektedir. Haftalık, aylık ve yıllık olarak listelenmektedir. Kullanıcı yaşlandırma periyotlarından birini seçerek rapor alabilmektedir.

Haftalık periyot seçildiğinde, rapor gridinde stok miktarları 7 günlük periyotlar olarak listelenecektir. 72 ve daha fazla gündür stokta bekleyen stok kartlarının miktarları 72+ olarak gösterilecektir.

../../../_images/yaslandirma1.png

Aylık periyot seçildiğinde, rapor gridinde stok miktarları 30 günlük periyotlar halinde listelenecektir ve 360 ve daha fazla gündür stokta bekleyen stok kartlarının miktarları 360+ olarak gösterilecektir.

../../../_images/yaslandirma2.png

Yıllık periyot seçildiğinde, rapor gridinde periyotlar yılın ayları şeklinde listelenmektedir.

../../../_images/yaslandirma3.png