Stok Kar/Zarar

Stok kar/zarar raporu, mevcut sistemde kayıtlı olan stok kartlarının, işletmelerin yapmış olduğu alış ve satış işlemlerine göre karlılığını göstermektedir. Belirli tarihler aralığında rapor alınarak, periyotlar halinde şirketin alış ve satış karlılığı takip edilebilmektedir.

Ekran ilk açıldığında, filtreleme alanları, bu alanların hemen altında, stok kar/zarar raporuna ait detaylı raporun dışa aktarılabilmesi için “Detaylı Rapor İndir”, “Yazdır” ve “Filtrele” butonları ile rapor bölümü görüntülenmektedir.

../../../_images/kar_zarar.png

Tek bir şubeye göre rapor alabileceği gibi, tümü seçeneğini seçerek şubelere göre de rapor alınabilmektedir. Şube alanında tümü seçili olduğu durumda stok kartı seçimi zorunlu hale gelmektedir ve kullanıcı stok kartının tanımlı olduğu şubelere göre rapor alabilmektedir.

Stok kartı seçimi yapıldığı takdirde, şube alanında tümü seçilerek tüm şubelere göre rapor alınabileceği gibi, şube seçimi yapılarak sadece o şubedeki stok kartının kar/zarar durumu görüntülenebilir. Stok kartında tümü seçeneği seçildiği takdirde şube seçimi zorunlu duruma gelmektedir. Şube seçimi yapılarak rapor alındığında seçili olan şubeye tanımlı tüm stok kartları için kar/zarar durumu görüntülenmektedir. Şube için seçim yapılmadığı sürece ( tümü veya şube bilgisi) stok kartı için seçim yapılamayacaktır. Şubeli yapı mevcut değilse şube seçim alanı bulunmayacağından stok seçimi yapılması için bir koşul olmamaktadır.

Hesaplama yöntemi raporda gösterilecek verilerin ve hesaplama yapılacak kar/zarar durumunun nasıl olması gerektiğini belirtmektedir.

Stok kartı veya şube alanlarından birinde tümü seçeneği seçilmiş ise, hesaplama yöntemi seçilmesi zorunlu duruma gelmektedir.

Stok kartı seçili ve şube alanından şube seçimi mevcut veya şubeli yapı olmadığı için şube alanı bulunmuyor ise, stok kartı için seri numarası takibi yapılması durumunda otomatik olarak “gerçek maliyet”, seri numarası takibi yapılmaması durumunda “hareketli/ağırlıklı ortalama maliyet” yönteminden hesaplama yapılmaktadır.