Envanter Defteri

Envanter, işletmenin herhangi bir zaman diliminde elinde bulunan ekonomik değerleri sayarak, ölçerek değerlendirmesidir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerden sadece mal alım-satımı yapanlar, hesap dönemi sonunda mal envanteri çıkarma zorunlulukları bulunmaktadır ( VUK madde 195 ). İşletmeler, işe başladıkları tarihte ve sonrasında her dönemin sonunda mal mevcutlarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerini tespit ederek (envanter yaparak) işletme hesabı defterine kaydetmek zorundadır. Sayım ile belirlenen mal miktarları maliyet fiyatlarıyla değerlendirilerek dönem sonu mal mevcudu bulunur.

Bu alt modül ile belirli tarih aralıklarında stok, şube ve depo bazında envanter durumlarının görüntülenmesi ve yıl sonunda beyan edilecek olan envanter defteri çıktısının dışarı aktarılabilmesi sağlanmaktadır.

Ekranın üst bölümünde Başlangıç-Bitiş Tarihi, Stok Kartı (Tümü veya tek bir stok kartı seçimi yapılabilir.), Depo (Tümü veya tek bir depo kartı seçimi yapılabilir.), Şube (Tümü veya tek bir şube seçimi yapılabilir.) seçimlerinin yapılacağı filtreleme bölümü bulunmaktadır.

../../../_images/envanter.png

Filtreleme alanının hemen altında “Filtrele” ve “Excel İndir” butonları ve filtreleme sonucu oluşan raporun listelendiği alan bulunmaktadır. Filtreleme bölümünde seçimler yapılır ve “Filtrele” butonuna basılır. Bu işlem ile birlikte rapor sonucu listelenmektedir.

../../../_images/envanter1.png

Filtreleme sonucu görüntülenecek olan envanter durum raporunda, stoklara ait Stok Kodu, Stok Adı, Devir Miktarı (Dönem öncesi stok miktarı), Devir Tutarı, Alış Miktarı (Başlangıç-Bitiş Tarihi aralığındaki toplam alış miktarı), Birim Maliyet (Hareketli Ağırlıklı Ortalama ile alışlar üzerinden hesaplanır.), Alış Maliyeti (Alış Miktarı ile Birim Maliyetin çarpımı ile hesaplanır.), Toplam Alış Miktarı (Dönem Öncesi devir miktarı ile Alış miktarının toplanması ile hesaplanır.), Toplam Alış Tutarı (Dönem Öncesi Devir Tutarı ile Alış tutarının toplanması ile hesaplanır.), Alış Birim Maliyeti (Toplam Alış Tutarının Toplam Alış Miktarına bölümü ile bulunur.), Satış Miktarı (Başlangıç-Bitiş Tarihi aralığındaki toplam satış miktarı), Satış Tutarı (Başlangıç-Bitiş Tarihi aralığındaki toplam satış tutarı), Kalan Miktar (Toplam Alış Miktarından Satış Miktarının çıkarılması ile hesaplanır.) ve Toplam Maliyet (Alış Birim Maliyeti ile Kalan Miktarın çarpımı ile hesaplanır.) bilgileri getirilmektedir.

“Excel İndir” butonu ile envanter defteri çıktısı dışarı aktarılmaktadır.

İndirilecek olan Excel’de stoklara ait Ürün, Miktar (Kalan Miktar bilgisi), Birim Fiyat (Alış Birim Maliyeti) ve Tutar (Toplam Maliyet bilgisi) bilgileri getirilmektedir.

../../../_images/envanter2.png