Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi türüdür. Bahsi geçen kurumlar, anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit şirketleri; yani sermaye şirketleridir.

Kurumlar vergisi beyannamesi oluşturabilmek için Muhasebe Yönetimi > Beyannameler > Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekranı görüntülenmelidir. Kurumlar vergisi beyanname ekranı görüntülendiğinde ön tanımlı olarak Yıllık beyanname oluşturulacak şekilde ekran açılmaktadır.

Yıllık beyanname oluşturabilmek için Dönem Tipi ve Yılı alanlarında seçim yapılacaktır. Yılı alanında ön tanımlı olarak Mali Dönem Başlangıç Tarihindeki yıl bilgisi getirilecektir.

XML İndir butonuna basılması ile seçilen yıl bilgisine göre sistem verileri ile yıllık kurumlar vergisi beyannamesi XML çıktısı üretilecektir.

../../../_images/corporateTax01.png

12 Aylık Özel Hesap Dönemi için beyanname oluşturulabilmesi için Dönem Tipi alanında 12 Aylık Özel Hesap Dönemi seçimi yapılmalıdır. Burada yapılan seçime göre ekranda Bitiş Ayı ve Bitiş Yılı alanları görüntülenecektir. Bitiş ayı alanında seçilen ay bilgisine göre 12 aylık özel hesap dönemi hesaplanır.

XML İndir bu tarih aralığındaki verilere göre kurumlar vergisi XML çıktısı üretilecektir.

../../../_images/corporateTax02.png

Kıst Dönem için beyanname oluşturabilmek için Dönem Tipi alanında Kıst Dönem seçimi yapılmalıdır. Burada yapılan seçime göre ekranda Başlangıç Ayı, Bitiş Ayı, Yılı, Kıst Dönem Beyanname Veriliş Nedeni ve Tarihi alanları görüntülenecektir.

Başlangıç Ayı olarak Ocak ayı seçilmesi halinde önceki yıllara ait hesaplanan beyanname alanları için standart hesap dönemi olduğu kabul edilerek hesaplamalar yapılacaktır. Ocak haricinde bir ay seçimi yapılması halinde özel hesap dönemine göre veri oluşturulacaktır.

Kıst Dönem beyanname ekranında Başlangıç Ayı, Bitiş Ayından sonra seçilememektedir.

Tarihi alanında seçilen tarih bilgisi herhangi bir ayın 1’i değilse aynı ay ve yıl olarak getirilmelidir.

Tarihi alanında yılın ilk günü seçilmesi halinde Bitiş Ayı ve Bitiş Yılı önceki ay ve yıl olmalıdır.

XML İndir bu tarih aralığındaki verilere göre kurumlar vergisi XML çıktısı üretilecektir.

../../../_images/corporateTax03.png