KDV

Katma Değer Vergisi, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergidir. Katma değer vergisinin kısa adı “KDV” dir.

Mal veya hizmet satışı yapan firmalar, fatura düzenler ve fatura üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını, karşı taraftan(teslim ettikleri kişilerden) tahsil ederler. Bu KDV’ye “Hesaplanan KDV” denilmektedir. Tam tersi olduğu durumlarda yani, kendileri mal veya hizmet aldıklarında karşı tarafa mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını öderler. Bu KDV ise ödeme yapan taraf için “İndirilecek KDV” kapsamındadır.

  • Hesaplanan KDV(391) : Mal veya hizmet teslimlerinde alıcıdan tahsil edilir.

  • İndirilecek KDV(191): Mal veya hizmet alımlarında satıcıya ödenir.

Katma Değer Vergisine tabi işletmelerin, her dönem için o aya ilişkin Hesaplanan KDV tutarları, matrahları ve İndirilecek KDV tutarları toplanır. İlgili ayda hesaplanan KDV’nin matrahı, Hesaplanan KDV, İndirimler(indirilebilir KDV’leri) ve ödenmesi gereken KDV hesaplanarak beyan edilir ve ödenir veya devreden olarak belirtilir.

Satış ya da Alış KDV’leri arasındaki fark ödeme ya da devreden olarak belirtilir. Hesaplanan KDV toplamı İndirilecek KDV Toplamından büyükse aradaki fark vergi dairesine ödenir. Tam tersi durumda ise aradaki fark vergi dairesine ödenmez, gelecek aya devir olarak kaydedilir.

KDV ekranı KDV 1 ve KDV 2 olmak üzere 2 ayrı tab’dan oluşmaktadır.

KDV 1

KDV 1 Beyannamesi oluşturulurken Fatura ve Fiş Hareketleri modüllerindeki verilerden faydalanılmaktadır. Fiş Hareketleri modülü üzerinden sağlanacak veriler için Ayarlar modülünde hesap tanımlamaları yapılması gerekmektedir. Tanımlamalar, Ayarlar > Modül > Beyanname > KDV 1 ekranı üzerinden yapılacaktır.

../../../_images/kdv.png

KDV 1 ekranı üzerinde Bildirim Ayı, Bildirim Yılı ve Bildirim Tipi alanları ve hemen altında XML İndir butonu bulunmaktadır.

Ekran ilk açıldığında KDV 1 tab’ı açılacaktır. KDV 1 beyannamesinde Bildirim Ayı, Bildirim Yılı ve Bildirim Tipi seçimi yapılarak “XML İndir” butonuna tıklandığında, aylık veya 3 aylık beyannamelere ait XML dosyaları oluşturulmaktadır. Sistem üzerinden indirilecek olan XML dosyası, kullanıcı tarafından Beyanname Düzenleme Programına (BDP) aktarılabilecektir.

../../../_images/kdv1.png

KDV 2

KDV 2 Beyannamesi oluşturulurken Fatura ve Fiş Hareketleri modüllerindeki verilerden faydalanılmaktadır. Fiş Hareketleri modülü üzerinden sağlanacak veriler için Ayarlar modülünde hesap tanımlamaları yapılması gerekmektedir. Tanımlamalar, Ayarlar > Modül > Beyanname > KDV 2 ekranı üzerinden yapılacaktır.

../../../_images/kdv2.png

KDV 2 ekranı üzerinde Bildirim Ayı, Bildirim Yılı ve Bildirim Tipi alanları ve hemen altında XML İndir butonu bulunmaktadır.

KDV 2 beyannamesinde Bildirim Ayı, Bildirim Yılı ve Bildirim Tipi seçimi yapılarak “XML İndir” butonuna tıklandığında, aylık veya 3 aylık beyannamelere ait XML dosyaları oluşturulmaktadır. Sistem üzerinden indirilecek olan XML dosyası, kullanıcı tarafından Beyanname Düzenleme Programına (BDP) aktarılabilecektir.

../../../_images/kdv3.png