Muhtasar

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarındandır. Muhtasar beyannamede, stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde vergi borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir.

Muhtasar beyanname oluşturabilmek için Ayarlar modülünde hesap tanımlamaları yapılması gerekmektedir. Tanımlamalar, Ayarlar > Modül > Beyanname > Muhtasar ekranı üzerinden yapılacaktır.

../../../_images/muhtasar.png

Muhtasar ekranı üzerinde Bildirim Ayı, Bildirim Yılı ve Bildirim Tipi alanları ve hemen altında “XML İndir” butonu bulunmaktadır.

Muhtasar beyannamesinde Bildirim Ayı, Bildirim Yılı ve Bildirim Tipi seçimi yapılarak “XML İndir” butonuna tıklandığında, aylık veya 3 aylık beyannamelere ait XML dosyaları oluşturulmaktadır.

../../../_images/muhtasar1.png