Geçiçi

Geçici vergiler, kurumlardan alınan kazanç vergilerini belirtmektedir. Kazançların vergilendirmesiyle ilgili süreçlerden birini oluşturmaktadır. Geçici vergi gerçek kişi ve tüzel kişi mükelleflerin 3 er aylık kazançlarının vergilendirilmesidir. Yani mükellefler 3 er aylık dönemler halinde yılda 4 defa geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerini bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmak zorundadırlar.

Geçici ekranı K-Geçici ve G-Geçici olmak üzere 2 ayrı tab’dan oluşmaktadır.

K-GEÇİCİ

K-Geçici Beyanname oluşturabilmek için Ayarlar modülünde hesap tanımlamaları yapılması gerekmektedir. Tanımlamalar, Ayarlar > Modül > Beyanname > K-Geçici ekranı üzerinden yapılacaktır.

../../../_images/gecici3.png

K-Geçici beyannamesinde, dönem tipi, dönem, yıl, bitiş ayı, bitiş yılı seçimi yapılarak, seçilen döneme ve tipe bağlı olarak beyannamelere ait XML dosyalarının oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır. Geçici beyannameleri ekranında kullanıcı, sistem üzerinde hesaplanabilecek verileri XML formatında indirebilecektir.

Kullanıcı,**“Dönem Tipi: Normal Dönem”** olarak seçtiğinde; Dönem ve Yılı alanlarına bilgi girişi yapmalıdır.

../../../_images/gecici4.png

Kullanıcı, “Dönem Tipi: Özel Hesap Dönemi” olarak seçtiğinde; Dönem Bitiş Ayı ve Bitiş Yılı alanlarına bilgi girişi yapmalıdır.

../../../_images/gecici5.png

G-GEÇİCİ

G-Geçici Beyanname oluşturabilmek için Ayarlar modülünde hesap tanımlamaları yapılması gerekmektedir. Tanımlamalar, Ayarlar > Modül > Beyanname > G-Geçici ekranı üzerinden yapılacaktır.

../../../_images/gecici.png

G-Geçici beyannamesinde, dönem tipi, dönem, yıl, bitiş ayı, bitiş yılı seçimi yapılarak, seçilen döneme ve tipe bağlı olarak beyannamelere ait XML dosyalarının oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır. Geçici beyannameleri ekranında kullanıcı, sistem üzerinde hesaplanabilecek verileri XML formatında indirebilecektir.

Kullanıcı, “Dönem Tipi: Normal Dönem” olarak seçtiğinde; Dönem ve Yılı alanlarına bilgi girişi yapmalıdır.

../../../_images/gecici1.png

Kullanıcı, “Dönem Tipi: Özel Hesap Dönemi” olarak seçtiğinde; Dönem Bitiş Ayı ve Bitiş Yılı alanlarına bilgi girişi yapmalıdır.

../../../_images/gecici2.png