Form BA/BS

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BA), mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form BS) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) Belge Sayısı ve Mal ve Hizmet Toplamı bilgileri ile birlikte bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Form BA-BS bildirim tutarını aşan hiçbir alış ve satış bilgisi olmadığı durumda ise mükelleflerin “boş olarak” bildirim verme zorunluluğu bulunmaktadır. Her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın BA-BS bildirim formlarına dahil edilmektedir.

Form BA/BS ile bildirilen, mal alış, mal alış iadesi, mal satış, mal satış iadesi, giderler vb.(faturalandırılmış belgeler) hesaplarında KDV hariç tutarda 5.000 TL’yi geçen faturaların toplam tutarlarını ve fatura adetlerinin bildirilmesi sağlanmaktadır.

Form BA/BS ekranı 2 ayrı tab’dan oluşmaktadır.

Form BA

Form BA, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu” anlamına gelmektedir. Firmanın, Alış faturaları için Cari bazlı, aylık olarak toplam 5000 TL ve üzerinde kaydettiği faturaların takibinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Form BA ekranı üzerinde Bildirim Ayı ve Bildirim Yılı ile filtreleme bölümü, “Filtrele” butonu, filtrelenen verinin XML formatında indirilebilmesi için; “XML İndir”, excel formatında indirilebilmesi için; “Excel İndir” butonları ve filtrelenen verilerin listelendiği grid bulunmaktadır.

Bildirim Ayı ve Bildirim Yılı seçimleri yapıldıktan sonra “Filtrele” butonuna tıklandığında grid üzerinde 5000 TL ve üzeri mal ve/veya hizmet alımlarına ait bilgiler listelenecektir. Grid üzerinde Sıra No, Firma/Kişi Adı, Ülkesi, VKN/TCKN, Belge Sayısı ve Mal ve Hizmet Toplamı bilgilerine ait alanlar bulunmaktadır.

 • Sıra No: İlgili raporun sıra numarasını belirtmektedir.

 • Firma /Kişi Adı: Carinin Unvan veya Ad/Soyad bilgisini belirtmektedir.

 • Ülkesi: Carinin ülke bilgisini belirtmektedir.

 • VKN/TCKN: Cariye ait VKN/TCKN bilgisini belirtmektedir.

 • Belge Sayısı: Seçilen tarih bazlı 5000 TL ve üzerinde olan faturaların belge sayısı bilgisini belirtmektedir.

 • Mal ve Hizmet Toplamı: Seçilen tarih bazlı 5000 TL ve üzerinde olan faturaların toplam değerini belirtmektedir.

../../../_images/formba1.png

Form BA’nın Fiş Hareketlerinden de Beslenerek Oluşturulması

Form BA mevcut durumda sistemde oluşan alış faturalarından beslenmektedir. Beyanname ekranında bulunan “Fiş Hareketleri Hesaplansın” işaret kutucuğu ekran ilk görüntülendiğinde işaretli olamadan getirilmektedir. Beyanname oluşturulurken manuel atılmış fiş kayıtlarının da hesaplama dahil edilmesi isteniyorsa bu işaret kutucuğu işaretlenerek filtrele butonuna basılması gerekmektedir.

Fiş kaydının Form BA’ya dâhil edilebilmesi için aşağıdaki kuralları sağlaması gerekmektedir:

 • Oluşan fiş hareketinde tek bir 320’li hesap olmalıdır.

 • Bir fiş hareketi içerisinde hem 120/320 hesap bulunuyorsa hesaplamaya dahil edilmemektedir.

 • Ayarlar > Modül > Vergi Ayarları ekranında Alış KDV ve Satış-İade KDV tipleri için tanımlanmış hesaplardan en az biri olmalıdır.

 • Bir fiş hareketi içerisinde hem Alış KDV/Satış İade KDV hem de Satış KDV/Alış İade KDV ye tanımlı hesap bulunuyorsa hesaplamaya dahil edilmemektedir.

 • Ayarlar > Modül > Fatura > Vergi Parametreleri ekranında tanımlanan hesap kodlarının tekil olması gerekmektedir. Aynı hesap kodu 1’den fazla vergi tipi ve vergi oranı için tanımlanmamalıdır. Böyle bir durumda oluşturulan fiş kaydı hesaplamaya dâhil edilemeyecektir.

Form BS

Form BS, “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu” anlamına gelmektedir. Firmanın, Satış faturaları için Cari bazlı, aylık olarak toplam 5000 TL ve üzerinde kaydettiği faturaların takibinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Form BS ekranı üzerinde Bildirim Ayı ve Bildirim Yılı ile filtreleme bölümü, “Filtrele” butonu, filtrelenen verinin XML formatında indirilebilmesi için; “”XML İndir””, excel formatında indirilebilmesi için; “”Excel İndir”” butonları ve filtrelenen verilerin listelendiği grid bulunmaktadır.

Bildirim Ayı ve Bildirim Yılı seçimleri yapıldıktan sonra “Filtrele” butonuna tıklandığında grid üzerinde 5000 TL ve üzeri mal ve/veya hizmet satışlarına ait bilgiler listelenecektir. Grid üzerinde Sıra No, Firma/Kişi Adı, Ülkesi, VKN/TCKN, Belge Sayısı ve Mal ve Hizmet Toplamı bilgilerine ait alanlar bulunmaktadır.

 • Sıra No: İlgili raporun sıra numarasını belirtmektedir.

 • Firma /Kişi Adı: Carinin Unvan veya Ad/Soyad bilgisini belirtmektedir.

 • Ülkesi: Carinin ülke bilgisini belirtmektedir.

 • VKN/TCKN: Cariye ait VKN/TCKN bilgisini belirtmektedir.

 • Belge Sayısı: Seçilen tarih bazlı 5000 TL ve üzerinde olan faturaların belge sayısı bilgisini belirtmektedir.

 • Mal ve Hizmet Toplamı: Seçilen tarih bazlı 5000 TL ve üzerinde olan faturaların toplam değerini belirtmektedir.

../../../_images/formbs1.png

Form BS’nin Fiş Hareketlerinden de Beslenerek Oluşturulması

Form BS mevcut durumda sistemde oluşan satış faturalarından beslenmektedir. Beyanname ekranında bulunan “Fiş Hareketleri Hesaplansın” işaret kutucuğu ekran ilk görüntülendiğinde işaretli olamadan getirilmektedir. Beyanname oluşturulurken manuel atılmış fiş kayıtlarının da hesaplama dahil edilmesi isteniyorsa bu işaret kutucuğu işaretlenerek filtrele butonuna basılması gerekmektedir.

Fiş kaydının Form BS’ye dâhil edilebilmesi için aşağıdaki kuralları sağlaması gerekmektedir:

 • Oluşan fiş hareketinde tek bir 120’li hesap olmalıdır.

 • Bir fiş hareketi içerisinde hem 120/320 hesap bulunuyorsa hesaplamaya dahil edilmemektedir.

 • Ayarlar > Modül > Vergi Ayarları ekranında Satış KDV ve Alış-İade KDV tipleri için tanımlanmış hesaplardan en az biri olmalıdır.

 • Bir fiş hareketi içerisinde hem Alış KDV/Satış İade KDV hem de Satış KDV/Alış İade KDV ye tanımlı hesap bulunuyorsa hesaplamaya dahil edilmemektedir.

 • Ayarlar > Modül > Fatura > Vergi Parametreleri ekranında tanımlanan hesap kodlarının tekil olması gerekmektedir. Aynı hesap kodu 1’den fazla vergi tipi ve vergi oranı için tanımlanmamalıdır. Böyle bir durumda oluşturulan fiş kaydı hesaplamaya dâhil edilemeyecektir.